More
  Tuesday, August 11, 2020

  กฎหมายข่มขืนกระทำชำเรากับการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม

  -

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการการบังคับโทษในคดีข่มขืนกระทำชำเราในภูมิภาคอาเซียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด เป็นผู้วิพากษ์งานวิจัย

  15215813_1185073018235827_886068184_o

  ภายในงานได้มีการกล่าวถึงงานวิจัยเรื่อง “การบังคับโทษในคดีข่มขืนกระทำชำเราในภูมิภาคอาเซียน” โดยผลการวิจัยได้สรุปถึงบทลงโทษสำหรับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราของประเทศไทยว่ามีอัตราโทษสูงมากอยู่แล้ว (อย่างน้อยเมื่อเทียบเคียงกับความผิดฐานอื่นที่มีความรุนแรงโดยสภาพที่ร้ายแรงกว่า) และค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลด้วยดังที่ได้เทียบกับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย อันตรายสาหัสคือตัดอวัยวะเพศ แต่ยังคงอยู่ในกรอบของการจำคุก ทั้งนี้ควรแยกแยะให้ดีว่า การข่มขืนแล้วฆ่า เป็นความผิดฐานฆ่าฐานหนึ่ง และเป็นความผิดฐานข่มขืนอีกฐานหนึ่ง อัตราโทษสูงสุดในกรณีนี้คือ ประหารชีวิต

  ทั้งนี้ ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายข่มขืนกระทำชำเราอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล และกรมราชทันฑ์ ขาดการประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ทำให้กฎหมายไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีความเป็นภาวะวิสัยและเชื่อถือได้ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจริงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะกฎหมายหากเกิดจากความเข้าใจ ความชอบธรรมก็จะตามมา

  โดยมีข้อเสนอแนะใหมี้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ขาดประสิทธิภาพกล่าวคือ กระบวนการยุติธรรมต้องรวดเร็วและร่วมมือกัน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ตำรวจอัยการและศาลต้องประสานงานและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ประสานงานและไม่ร่วมมือกัน ทำให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้า เพราะกระบวนการยุติธรรมไม่ล่าช้าคือความอยุติธรรม

  15205749_1185073081569154_436661463_o

  นอกจากนี้ควรให้คดีข่มขืนกระทำชำเราทุกกรณีเป็นคดีอาญาแผ่นดิน มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว กล่าวคือ มิให้คดีข่มขืนกระทำชำเราเป็นคดีความผิดที่ยอมความกันได้ตามกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบัน แม้ว่ากรณีข่มขืนกระทำชำเราเด็กหรือข่มขืนกระทำชำเราในเหตุฉกรรจ์ จะกำหนดให้เป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ก็ตาม รวมถึงไม่ควรให้การรับสารภาพ เช่น การข่มขืนแล้วฆ่านำไปสู่การลดหย่อนผ่อนโทษของสารและจะทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสังคมเกิดการเลียนแบบ ขาดสภาพบังคับ นำไปสู่ความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและกระทำความผิดซ้ำอีก

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  HashTag ที่น่าสนใจ