More
  Thursday, April 9, 2020

  กฎหมายถอยไปก่อน สถานบันเทิงจะเริงรมย์

  -

   

  ยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และดูเหมือนผู้คนจะใช้สิทธิเสรีภาพบนสื่ออินเทอร์เน็ตจนเกินขอบเขตกฎหมาย สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อราคาถูกลงทุนไม่มากหรือแทบไม่ต้องลงทุนก็สามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมหาศาลภายในระยะเวลาไม่กี่นาที สื่อโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดของนักลงทุนได้ไม่ยาก

  ล่าสุดผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนได้สำรวจเพจเฟซบุ๊กสถานบันเทิงของจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด 3 แห่งพบว่า มีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Ratikarn Indy Club – รติกาญจน์ อินดี้ คลับ” และ “Kaewkant – แก้วกานต์” ที่มีการโพสต์เชิญชวนและเสนอโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างโจ่งแจ้ง มีเพียงสถานบันเทิงชื่อว่า “ตะวันแดง สาดแสงทอง มหาสารคาม” เท่านั้นที่แสดงเป็นสถานที่เช็คอินไม่ได้ตั้งเป็นเพจเฟซบุ๊ก

  “กฎหมาย” กับ “ผู้บังคับใช้กฎหมาย” ส่วนไหนที่อ่อนแอ

  รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความหมายของกฎหมายในหนังสือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายไว้ว่า“กฎเกณฑ์ที่กำหนดความประพฤติของบุคคลในสังคมซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหรือควรจะปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับผลดีที่เป็นสภาพบังคับโดยเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมาย”

  นายอมรเทพ เมืองแสน อาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากเนื้อหาสาระ ของกฎหมายฉบับดังกล่าว ได้ปรากฏว่ามีข้อห้ามหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ข้อห้ามในเรื่องของการขาย เช่น ห้ามขายในวัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรา 27) ห้ามขายให้บุคคล ซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือคนที่แอลกอฮอล์ จนครองสติไม่ได้ (มาตรา 29) รวมถึงห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการในลักษณะต่าง ๆ เช่น ลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย รวมถึงเสนอให้สิทธิประโยชน์อื่นใด เป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 30 (4)) หรือจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา 30 (5))

  นายอมรเทพ กล่าวต่ออีกว่า จะเห็นได้ว่า การยื่นข้อเสนอให้กับนิสิต ด้วยการโฆษณาจูงใจ ดังกล่าว มีบทบัญญัติของกฎหมายออกมารองรับ พร้อมกับมีบทกำหนดโทษสำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืน ว่าต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังปรากฏใน มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

  นายอมรเทพ กล่าวเสริมอีกว่า แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของกฎหมายพร้อมบทกำหนดโทษออกมารองรับกับพฤติกรรมที่ไม่ดีงามดังกล่าวข้างต้น แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุด สำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

  เจตนารมณ์ของกฎหมาย ก็คือ กระบวนการในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากขาดการเอาจริงเอาจังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิใช่แต่เฉพาะกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่านั้น กฎหมายตัวอื่นที่มีโทษในทางอาญา ก็พบกับสภาพปัญหาในแบบเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีปัจจัยทางด้านผลกำไรในทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง

  นายสุรศักดิ์ ไร่วิบูลย์ นักวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการโพสต์ตราสัญญาลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเชิญชวนให้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตผ่านโซเชียลมีเดีย คืองาน Chang Music Connection บริเวณลานหน้าป้าย (ขามเรียง) มหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนร้านเหล้าและสถานบันเทิงอื่น ๆ ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามา กรณีบุคคลธรรมดาโพสต์รูปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอ์ ทางหน่วยงานจะตักเตือนก่อนหากหน่วยงานพบเห็น หากเป็นนิสิตหรือนักศึกษาหน่วยงานเลี่ยงที่จะดำเนินคดีเพราะจะทำให้นิสิตเสียประวัติ ส่วนหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับร้านเหล้าและสถานบันเทิง บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีดังนี้ สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เทศบาลท่าขอนยาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  ดาบตำรวจ บุญเลิศ แสนดี เจ้าหน่ายที่ฝ่ายธุรการงานสอบสวน (คดี) สถานีตำรวจภูธร จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าทุกข์แจ้งความ กรณีร้านเหล้าหรือสถานบริการโพสต์ขายหรือเชิญชวนให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีเพียงข่าวที่ดาราโพสต์รูปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น ซึ่งถือเป็นกรณีตัวอย่างในการดำเนินคดี

  33

  ผลกระทบที่ผู้อื่นไม่ได่ก่อ

  ข้อดีของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยลดนักดื่มหน้าใหม่และนักดื่มหน้าเก่า ลดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายของคนดื่มและลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการที่ต้องแบกรับค่ารักษาสุขภาพของผู้ดื่ม การที่ร้านเหล้าหรือสถานบันเทิงโพสต์เชิญชวนหรือเสนอโปรโมชั่นให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการนั้นผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น หากคนที่เมาแล้วขาดสติก็จะเกิดผลกระทบต่อสังคมตามมา เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเหตุทะเลาะวิวาท

  เรามักเห็นอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งในกรณีเมาและขับ ซึ่งผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุไม่ได้ส่งผลเสียต่อผู้เมาและขับเพียงฝ่ายเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนอาจได้รับความพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิต เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เกิดคำถามในใจหลายคนไม่น้อยว่า “ฉันทำผิดอะไร ทำไมฉันต้องมารับเคราะห์กรรมครั้งนี้ด้วย”

  “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” การ์ดยอดฮิตสังคมไทย

  “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” ปัจจุบันกลายเป็นข้อแก้ตัวเพื่อบอกปัดการกระทำผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ อ้างให้ตนเองพ้นจากความผิดที่สังคมได้ตราหน้าไว้ แต่ในทางกฎหมายคำ ๆ นี้ จะช่วยให้พ้นโทษหรือลดโทษได้นั้นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของเหตุการณ์

  “นิสิตและประชาชนทั่วไป ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร เนื่องจากคนส่วนใหญ่เห็นว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์โฆษณาเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการในสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ ที่ใครก็สามารถที่จะกระทำได้ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานรื่นเริงในลักษณะต่าง ๆ” นายอมรเทพ กล่าวทิ้งท้าย

  นายอทิดินนทน์ มนตรี เจ้าของสถานบันเทิง รติกาญจน์ อินดี้ เผยว่า ตนเปิดร้านมากว่า 16 ปี ทำตามกฎระเบียบทางกฎหมายทุกอย่าง ทางร้านยอมรับว่าเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “ ratikarn indy club – รติกาญจน์ อินดี้ คลับ ” ซึ่งมีเนื้อหาการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเชิญชวนคนให้มาใช้บริการจริง

  นางสาวเสาวณีย์ แพงด้วง นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามชั้นปีที่ 1 เปิดเผยว่า เวลาตนไปเที่ยวสถานบันเทิงจะเช็คโปรโมชั่นก่อน หากร้านไหนราคาถูกหรือลดราคาจะตัดสินใจไปใช้บริการร้านนั้น ขณะใช้บริการได้มีการถ่ายรูปโดยที่มีตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในภาพด้วย มีการใช้แอพพลิเคชั่น Live ของเฟซบุ๊กในการถ่ายทอดสดสถานบันเทิง และมีการแชร์โพสต์เพื่อร่วมกิจกรรมรับส่วนลดหรือรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรี แต่รู้เท่าไม่ถึงการและไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย

  นายโยธิน ซองเหล็กนอก นิสิตชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนใช้บริการร้านเหล้าค่อนข้างบ่อย เรื่องโปรโมชั่นร้านเหล้าไม่มีผลต่อการใช้บริการเนื่องจากมีร้านเหล้าที่ไปเป็นประจำอยู่แล้ว

  พระราชบัญญัติกฎหมายกับผู้บังคับใช้กฎหมายใครใหญ่กว่า ? ในทางทฤษฎีแล้วพระราชบัญญัติกฎหมายย่อมเหนือกว่า แต่ในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติกฎหมายกลับเป็นเพียงเศษกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งไร้ความหมายหากผู้บักคับใช้กฎหมายไม่ปฏิบัติบังคับใช้อย่างถูกต้องตามหลัก อย่างกรณีที่ทางสถานบันเทิงได้โพสต์ข้อความเชิญชวนผู้คนมาดื่มสิ่งมึนเมาอย่างบ้าคลั่ง หลอกล่อด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคากระหน่ำ รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมาย แต่อาจคิดว่าถูกจับไปค่อยบอกรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่รู้ข้อกฎหมายก็พ้นโทษแล้ว ทางผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็กลับเพิกเฉย ไม่สอดส่องความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมกฎหมายหลวม ๆ อย่างทุกวันนี้

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ