More
  Tuesday, April 7, 2020

  กยศ. อนุมัติช้า นิสิตพึ่งเงินนอกระบบ

  -

  นิสิตโอดกยศ. อนุมัติวงเงินล่าช้า กระทบผู้ปกครองกู้ยืมเงินนอกระบบจ่ายค่าเทอมก่อน ด้าน ผอ. กองกิจการนิสิต มมส ชี้ เหตุอนุมัติวงเงินล่าช้า ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารบุคคลให้ถูกต้อง ด้านเจ้าหน้าที่กยศ.คณะฯ  แจง กระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน ส่งผลอนุมัติล่าช้า

  นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) กล่าวว่า ในการดำเนินงานเรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)นั้น กองกิจการนิสิต ได้ร่วมมือทั้ง 20 คณะในมหาวิทยาลัย โดยหลังจากที่ทางคณะได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้นแล้ว ทางแต่ละคณะจะส่งเอกสาร กยศ ทั้งหมดมายังกองกิจการนิสิต เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดจะถูกนำเสนอผู้บริหาร เพื่อเซ็นเอกสารในส่วนของการอนุมัติกู้ และจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะเซ็นเป็นพยาน โดยหลังจากที่แต่ละคณะตรวจสอบแล้ว หากพบปัญหา ทางกองกิจการนิสิตจะประสานงานไปทางคณะ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนิสิตที่กู้จำนวนมากจึงใช้เวลาพอสมควร

  นายสุนทร กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีการตรวจสอบที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทางมหาลัยวิทยาลัยจะเป็นผู้นำเอกสารทั้งหมดให้ทางสำนักงานใหญ่ด้วยตนเอง โดยจะไม่มีการจ้างหน่วยงานนอกเพื่อจะขนส่งเอกสาร ทั้งนี้เนื่องมาจากเคยประสบกับปัญหาเอกสารของนิสิตผู้กู้สูญหายขณะขนส่ง

  นายสุนทร เดชชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า โดยลำดับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานใหญ่ จะตรวจเอกสารของมหาวิทยาลัยที่มีผู้กู้จำนวนน้อยเสียก่อน ต่อจากนั้นทยอยตรวจสอบกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีผู้กู้จำนวนมาก สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผู้กู้จำนวนมากประมาณ 12,000 ราย จำนวนนี้รวมถึงผู้กู้ กรอ.(กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ) ถือว่ามียอดที่ลดลงกว่าทุกปี

  ด้านนายวิชิต ก้อนนาค เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากที่นิสิตผู้กู้ยืม กยศ ได้ทำการเซ็นสัญญาการกู้ยืมในแต่ละปีการศึกษาแล้ว สัญญาจะถูกแยกออกเป็น 2 ฉบับ ส่วนที่หนึ่งทางคณะจะเป็นผู้เก็บไว้แล้วอีกส่วนจะส่งไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปทางมหาวิทยาลัย โดยจะมีการตรวจสอบตั้งแต่การเซ็นเอกสารครบถ้วนหรือไม่ บัตรประชาชนผู้กู้หมดอายุหรือไม่ มีการเขียนวันที่หรือไม่ ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้หากนิสิตที่กู้ยืมมีจำนวนมากก็จำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบจึงจะส่งไปทางมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป

  นางสาวตวิษา โยธี นิสิตปี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ตนได้ทำการกู้ กยศ มาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการกู้ในช่วงแรกทาง กยศ ได้อนุมัติวงเงินเข้าบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาการเริ่มเปิดปีการศึกษาตามปกติ แต่ในช่วงหลังทาง กยศ มีการอนุมัติเงินที่ล่าช้า ส่งผลให้บางปีการศึกษาตนจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน โดยทาง กยศ จะจ่ายส่วนนี้คืนให้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อย ส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายค่าเทอมให้ก่อน

  นางสาวณัฐธิดา งามแจ่ม นิสิตปี 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตนได้กู้ยืมเงิน กยศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  เหตุผลที่กู้ยืม เพราะตนหวังว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัวได้บ้าง ซึ่งการอนุมัติเงินที่ล่าช้าของ กยศ ส่งผลกระทบอย่างมากเพราะทางครอบครัวจำเป็นต้องหาเงินสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการกู้หรือไม่กู้ ก็ไม่มีผลแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ เมื่อขึ้นปี 3 ตนจึงตัดสินใจที่จะไม่กู้ กยศ ต่อ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ