More
  Tuesday, August 11, 2020

  ขอนแก่นพัฒนาเมือง ผุดโครงการ LRT พัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ

  -

   

  เทศบาลขอนแก่นปรับผังเมืองใหม่ ชูแผนพัฒนาเมือง “ขอนแก่น สมาร์ทซิตี้” ผุดระบบขนส่งมวลชนผลักดันเศรษฐกิจดึงดูดนักลงทุนเอื้อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวขอนแก่น ด้านบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง เผย ปลายปี 60 ตอกเสาเข้ม รถไฟฟ้ารางเบา

  นาย ธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนายการส่วนการโยธา เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนผังเมืองเพราะว่าผังเมืองเดิมหมดอายุตั้งแต่พุทธศักราช 2549 เป็นศูนย์กลางมาจนปัจจุบัน รูปแบบผังเมืองใหม่นี้พัฒนาควบคู่ไปกับ โครงการขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ ภายใต้สโลแกน นครขอนแก่น ยั่งยืนด้วยตนเอง หากไม่มีการควบคุมผังเมืองรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้ทิศทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ที่ส่งเสริมกันอยู่ใกล้กันมักเกิดผลเสียกับเมือง ดังนั้นผังเมืองฉบับใหม่ที่ออกมาจึงเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมพร้อมกับพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งนี้ยังเป็นการรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่น ทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดคือลดระยะทางให้อยู่ใกล้ การพัฒนาเมืองใช้รูปแบบของการเดินทางที่มีคุณภาพ อย่างการเดินเท้า ปั่นจักรยาน หรือนำขนส่งมวลชนเข้ามามีบทบาท แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล การเดินเท้าที่คนทั่วไปรับได้คือระยะทาง 500 เมตร ซึ่งผังเมืองฉบับใหม่นี้จุดเด่นก็คือ ส่งเสริม TOD (แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน) สะดวกในการเดินทางและทำกิจกรรมต่างๆ

  นายธวัชชัยกล่าวต่อว่า รูปแบบของผังเมืองใหม่เราได้ผนวกเอาระบบขนส่งมวลชนเข้าด้วยกันใช้ระบบขนส่งเป็นตัวนำประโยชน์ของการใช้ที่ดินจะดึงดูดการเดินทาง นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเมื่อมีระบบขนส่งมวลชนเข้ามาโอกาสในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจเมืองใหม่ก็จะเกิดขึ้น การพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพจริงคือต้องมีความหนาแน่น(กำลังซื้อ) ดึงดูดนักลงทุน การเปลี่ยนผังเมืองเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของภาคประชาชน ทางเทศบาลเพื่อป้องกันปัญหาการยอมรับและความคาดหวังที่แตกต่างกัน จึงมีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันของภาคประชาชนทั้งหมดตั้งแต่แรก เรื่องนี้เป็นเรื่องวิชาการประชาชนต้องทำความเข้าใจอย่างดีเสียก่อน ซึ้งกว่าจะพบว่าตนได้หรือเสียประโยชน์ก็ใช้เวลาสุดท้ายมักจะเกิดการร้องเรียนภาครัฐในภายหลัง ทางรัฐจึงอยากให้ภาคประชาชนศึกษาทำความเข้าใจ

  นายธวัชชัย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า กระบวนการพัฒนาเมืองนี้ เน้นให้ประชาชนมีความเข้มแข็งกล้าแสดงแนวความคิดร่วมในการพัฒนาเมือง บริษัทที่เป็นของท้องถิ่นเองไม่ประสงค์ที่จะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นมีความรักในเมืองขอนแก่น เมื่อมีโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ด้านเอกชนสนใจเข้าร่วมในหลายด้าน อาทิ การขนส่ง การสื่อสาร ศูนย์ประชุม เพื่อส่งเสริมให้เมื่อขอนแก่นพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนในจังหวัด ประโยชน์ของ TOD คือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายในพื้นที่เดียวกันให้ใกล้กัน เมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่ให้ความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเรามีจึงมีการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนเสมอ

  ด้าน นาย กังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เผยว่า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) เริ่มจากการคุยกันของผู้ใหญ่เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ประมาณ พ.ศ.2540 ว่าจะพัฒนา จังหวัดของตนอย่างไร เพราะอยู่จังหวัดขอนแก่น เป็นนักธุรกิจในขอนแก่น อาจจะอยากอยู่ไปตลอดชีวิต ไม่อยากไปทำมาหากินที่อื่น เป็นการมองการไกลของคนรุ่นก่อน จึงเกิดเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดใหม่ๆ เมื่อประสานงานกับเทศบาล ทางเราจึงได้งบมาศึกษาว่าทำอะไรดี ผลสรุปได้ว่า จ.ขอนแก่น ควรจะมี BRT (รถบัสที่มีเลนพิเศษเฉพาะ) เพื่อลดปัญหารถติด วิ่งในเมืองเพื่อที่จะให้คนขับรถ 20 คัน มาขึ้น BRT เพียงหนึ่งคัน แต่แล้วก็ไม่ได้งบจากรัฐบาล เราจึงคิดโครงการมาอีกหลายๆโครงการ เสนอผ่านทางเทศบาลและรัฐมนตรีในหลายสมัย ก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เราจึงกลับมาคิดหาหนทาง หากจะทำอะไรเราต้องช่วยตัวเองก่อนเป็นหลัก ทางเราจึงรวมตัวนักธุรกิจ ทั้งหมด 20 ราย จากกลุ่มคน เกิดเป็นบริษัท KKTT ในปัจจุบัน เรามาร่วมกันเพื่อประชุมศึกษาข้อมูล ว่า จ.ขอนแก่น ควรจะมีอะไรเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เพื่อจะมองให้ถึงองค์รวม ของจังหวัด ไม่ใช่แค่แก้ปัญหารถติด ปัญหาน้ำท่วม หรือไม่ใช่เพียงแค่ทำยังไงให้มีคนมาอาศัยมาก เรามองถึงภาพรวมว่าจะพัฒนาเมืองไปในทิศทางใด ให้เมืองมีความสุข คนที่มาอาศัยต้องมีคุณภาพชีวิต มีรายได้ใกล้เคียงกับเมืองหลวง แต่มีค่าครองชีพต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง

  นายกังวาร เล่าต่อว่า ในอนาคตเมื่อมี LRT เกิดขึ้น การเดินทางจะสะดวก ค่าใช้จ่ายลดลง ใช้เวลาเดินทางน้อยลง เราจึงร่วมกันระดมความคิด หากตอนนี้ไปสอบถามร้านค่าปลีกจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจไม่ดี ขายของไม่ได้ เกิดอะไรขึ้น เราจึงกลับมามองว่าจะทำอย่างไร ให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง คนมาอาศัยเยอะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจดีขึ้น สิ่งใดที่ทำให้คนอยากมาอาศัยเราจะทำ

   

  sk7zjgbo

  “เมื่อเมืองมีคุณภาพ มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี เศรษฐกิจก็จะเฟื่องฟู เราทำโครงการนี้เพื่อให้มันเกิดเอฟเฟคกับสภาพระบบเศรษฐกิจ และการอยู่อาศัยของคน” การที่จะสำเร็จผล จะมีความลำบาก เพราะโดย

  ปกติรถไฟ รถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน ในทุกประเทศ รัฐบาลจะเป็นคนลงทุน ด้วยที่ว่าไม่ค่อยจะได้กำไรมากนัก ขาดทุนเสียมากกว่า เราจึงต้องทำสัมปทาน ในต้นทุนที่ไม่สูง และมีรายได้มากพอให้ระบบนี้คุ้มหรืออยู่ได้ ค่าก่อสร้างมีมูลค่ามาก แต่มีคนโดยสารเพียงนิดเดียว BTS ขาดทุนมากว่า 10 ปี กว่าจะอยู่ได้ เราจะทำยังไงให้ค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าถูกลงสักครึ่งหนึ่ง มีรายได้เพิ่มขึ้นสักครึ่งหนึ่ง จะได้อยู่ในระดับที่พอดีประเราจึงต้องเปลี่ยนวิสัยคนเมือง ถามว่าเอาไหม? ใครๆก็ตอบว่าเอา แต่จะใช้ไหมเป็นอีกเรื่อง ต้องทำให้คนเห็นว่าจริง ๆ แล้วมันช่วยให้ชีวิตคุณมีสักกายภาพมากขึ้น ในปัจจุบันคนเมืองลดลง เพราะตึกแถวห้องหนึ่งเดี๋ยวนี้แพงเกินเหตุ คนจึงออกไปอยู่ข้างนอก กำลังซื้อก็ลดลงตาม สิ่งที่เราทำไม่ใช่เพียงแก้ปัญหารถติด แต่ทำให้คนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นโครงการที่ยากที่สุดสำหรับ ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เพราะมันคือ การเคลื่อนย้ายคน

  “ระหว่างที่ LRT ยังไม่เริ่ม เรามีสมาร์ทบัส ออกให้บริการ ภายในรถ มีไวไฟฟรี ระบบซีๆทีวี และกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร อีกทั้งมีระบบจีพีเอสในรถ ผู้ใช้บริการสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นมาเพื่อจะดูว่ารถถึงไหนแล้ว รถบริการตลอด 24 ชม. เราทำสมาร์ทบัส เพื่อค่อยๆเปลี่ยนนิสัยคนเมือง ยกระดับให้คนเมืองเห็นว่าของมีคุณภาพดี ถ้าช่วยกันอุดหนุนเราจะยิ่งพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น ตอนนี้อาจยังไม่คุ้มค่าแน่นอน หากวันหนึ่งคนเข้าใจ และใช้บริการมากขึ้น ก็จะคุ้มค่าไปเอง เราทำสมาร์ทบัสเพื่อให้คนเรียนรู้เปลี่ยนวิสัยการใช้ ระบบขนส่งมวลชนท้องถิ่นก่อนจะมีรถ LRT เมื่อใช้แล้วมีความสะดวกใจและรู้สึกว่ามันดี ในวันที่ LRT สำเร็จ จะมีสมาสบัสออกให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อรับผู้โดยสารมาขึ้น LRT การเดินทางที่สะดวกและไม่ต้องพึ่งมาคนอื่น ไปได้ด้วยตัวเองมีความปลอดไป แถมใช้บัตรเดียวกันในการโดยสาร (เหมือนบัตรแรปบิด ของ BTS)” นายกังวาร กล่าว

  นายกังวาร กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี่อยู่ใน ระหว่างทำผลการศึกษาโดยทีม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการศึกษาระบบ LRT เมื่อผลการศึกษาเรียบร้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรียบร้อย เราจะให้ผลการศึกษานี้ยื่นขออนุมัติ จาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) หาก ครม. อนุมัติให้สร้างได้ ผลการศึกษานี้จะย้อนกลับมาที่ บริษัท 5 เทศบาล ตามแนวเส้นทาง LRT ตั้งแต่สำราญมาจนถึงท่าพระ ผ่านทั้งหมด 5 เทศบาล ซึ้งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น บริษัท 5 เทศบาลก็จะเลือกว่า เอกชนรายไหนพร้อมที่จะลงทุนและทำ บริษัทไหนถูกและดีก็มีโอกาส KKTT เองเป็นบริษัทหนึ่งที่อยากจะทำให้กับจังหวัดของเราเอง เมื่อเอกชนลงทุนเอง เทศบาลเป็นเพียงผู้ให้สิทธิ์ หากคุณสร้างแพงก็ทุนตัวเอง ฉะนั้นทำอย่างไรให้ ถูกและดี

  ที่สุดเพื่อที่จะให้โคร่งการนี้สำเร็จ หากต้นปีหน้าขออนุมัติสำเร็จ จะเริ่มก่อสร้างภายในกลางปีหรือปลายปีหน้า

  ทางบริษัทของตนจะทำระบบ ทุนสนับสนุน ระดมทุนจากคนเมือง ขอนแก่น แบ่งงบเป็น หน่วงลงทุนย่อย 500 บาท 1000บาท หรือมากกว่า ทุกคนสามารถลงทุนได้ เมื่อระดมทุนได้จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ เราได้คุยกับ ธนาคารไว้แล้ว ประมาณ 3-4 แห่ง พร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนนี้ ถึงอย่างไรต้องดูสัดส่วนของเงินทุนเสียก่อน อาทิมีครึ่งหนึ่งอาจกู้อีกครึ่งหนึ่ง หรือเรามี 3 ส่วนกู้อีก 1 ส่วน อีกทางหนึ่งคือ กองทุนที่ กรุงเทพบริหารเงินทุนเอง หากยังไม่พออีกก็จะเป็นทุนจากต่างชาติที่อยากมาร่วมลงทุน อย่างประเทศจีนจีนพร้อมไหมพร้อมมาก แต่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเงินมันจะกลับไปประเทศเขา มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับคนขอนแก่น แค่เงินเพียงมีเงิน 2,000 ล้านบาท หมุนเวียนอยู่ภายใน จ.ขอนแก่น เพียงเท่านี้เศรษฐกิจก็คึกคักแล้ว แต่หากไม่พอจริงๆ หากให้จีนเข้ามาเกี่ยวในโครงการนี้จริง เรากำหนดให้เขาทำอะไรได้บ้างเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนหลัก นายกังวาร กล่าวทิ้งท้าย

  ด้าน นางไกรษร โคตรสวรรค์ เจ้าของร้านขายส้มตำ-ไก่ย่าง อ.ท่าพระ เล่าว่า ตนก็พอทราบถึงโครงการนี้อยู่บ้างแต่ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนัก รู้แค่เพียงว่าจะมีการสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ผ่านหน้าร้านของตนเร็ว ๆ นี้ ตนหวั่นจะได้รับผลกระทบ เพราะร้านของตนเช่าเขาอีกที หากมีรถไฟฟ้าจริงเกรงว่าเจ้าของที่จะขึ้นราคาจนตนสู้ไม่ไหว แล้วจะต้องหาทำเลในการทำร้านใหม่ซึ้งจะต้องใช้ทุนจำนวนมาก ภายใต้เศรษฐกิจอย่างนี้ ตอนนี้ตนก็จะดำเนินกิจการไปก่อน เพราะกว่าจะเสร็จคงอีกหลายปี หากเจ้าของที่ไม่ขึ้นราคาจนตนรับไม่ไหวก็จะอยู่ต่อ แต่ถึงอย่างไรก็มีมอง ๆ ที่ใหม่ไว้บ้านแล้ว

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  HashTag ที่น่าสนใจ