More
  Tuesday, August 11, 2020

  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผนึกกำลังจัดโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

  -

  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (Interprofessional Education; IPE) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระหว่างนิสิต 3 คณะ ในรูปแบบการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ผู้สื่อสาร การแก้ไขสถานการณ์และการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจมนุษย์ โดยได้ลงพื้นที่ในชุมชนปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียงทั้งสิ้น 30 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

  นางสาวจณิสตา มาฤทธิ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่เทอมละหนึ่งครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสุภาพผู้ป่วยในชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุทธาเวช เช่น ตรวจสุขภาพองค์รวม ตรวจประวัติการการพบแพทย์ ตรวจสภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงสภาพบ้าน สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน และสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

  “การลงพื้นที่พบปะผู้ป่วยตามชุมชน ทำให้เข้าใจผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยความดันสูง เรามักจะถามผู้ป่วยว่ารับประทานอะไรมา ทานเค็มหรือเปล่า เมื่อเราเจอผู้ป่วยในชุมชนจริง ๆ ทำให้เราพบว่าความดันสูง สาเหตุหลักอาจไม่ใช่ทานเค็ม แต่อาจเป็นสภาพแวดล้อมภายในและนอกบ้านที่ส่งผลต่อความเครียดผู้ป่วย ทำให้เกิดภาวะความดันสูงตามมา” นางสาวจณิสตา กล่าว

  นางสาวกนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ผู้ป่วยมักใช้ยาไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องตรวจประวัติการใช้ยาว่าเหมาะสมกับสุขภาพของผู้ป่วยและมีความจำเป็นต้องใช้ยาหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งผู้ป่วยซื้อยามารับประทานเอง ผู้ป่วยกินยาเกินขนาด ไม่เช็ควันหมดอายุของยา ไม่จัดเรียงยาให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลให้กินยาไม่ครบหรือกินยาเกินขนาดได้

  “การพูดคุยกับผู้ป่วยตัวต่อตัวถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากโครงการนี้มีเพียงเทอมละหนึ่งครั้ง ทำให้ไม่สามารถทราบความเป็นอยู่ของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทำได้เพียงการสอบถามข้อมูลผู้ป่วยผ่าน อสม. เท่านั้น” นางสาวกนกลักษณ์ กล่าว

   

  24493

  ผศ.เมธี พิริยการนนท์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ตนเป็นเพียงที่ปรึกษานิสิตเท่านั้น โดยกระบวนการทำงานและวิธีคิดเป็นของนิสิต และทุกครั้งก่อนที่นิสิตลงพื้นที่จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างตัวนิสิตเอง เพื่อทราบถึงสิ่งที่จะลงไปแก้ไข และแผนรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะลงพื้นที่จริง สิ่งที่คาดว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะได้รับคืออยากให้นิสิตเปลี่ยนทัศนคติหรือมีมุมมองในวิชาชีพในด้านใหม่ ๆ

  จากเดิมที่มองว่าการออกแบบบ้านจะทำเพื่อเพียงความสวยงามหรือตอบสนองแก่คนรวย แต่เมื่อเขาได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อออกแบบบ้านของผู้ป่วย เขาสามารถใช้ความรู้ในการปรับปรุงบริเวณบ้านเพื่อให้ชีวิตผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เขามีมุมมองการทำงานในอนาคตที่ดีขึ้น

  นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและนิสิต ซึ่งนิสิตเองก็ได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชน โดยแพทย์นิสิตได้ฝึกฝนการดูแลและรักษาผู้ป่วย นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนการให้คำแนะนำเรื่องยา และนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ฝึกฝนการออกแบบบ้านและปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในขณะที่ผู้ป่วยและชุมชนต่างก็ได้รับความรู้และได้รับการดูแลที่ดีด้วยหัวใจมนุษย์

   

   

  เรื่อง อัษฎางค์ อินแป้น

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  HashTag ที่น่าสนใจ