More
  Thursday, April 2, 2020

  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผนึกกำลังจัดโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

  -

  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (Interprofessional Education; IPE) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระหว่างนิสิต 3 คณะ ในรูปแบบการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ผู้สื่อสาร การแก้ไขสถานการณ์และการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจมนุษย์ โดยได้ลงพื้นที่ในชุมชนปัจฉิมทัศน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม และบริเวณใกล้เคียงทั้งสิ้น 30 หลังคาเรือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559

  นางสาวจณิสตา มาฤทธิ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่เทอมละหนึ่งครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสุภาพผู้ป่วยในชุมชนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุทธาเวช เช่น ตรวจสุขภาพองค์รวม ตรวจประวัติการการพบแพทย์ ตรวจสภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงสภาพบ้าน สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน และสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

  “การลงพื้นที่พบปะผู้ป่วยตามชุมชน ทำให้เข้าใจผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยความดันสูง เรามักจะถามผู้ป่วยว่ารับประทานอะไรมา ทานเค็มหรือเปล่า เมื่อเราเจอผู้ป่วยในชุมชนจริง ๆ ทำให้เราพบว่าความดันสูง สาเหตุหลักอาจไม่ใช่ทานเค็ม แต่อาจเป็นสภาพแวดล้อมภายในและนอกบ้านที่ส่งผลต่อความเครียดผู้ป่วย ทำให้เกิดภาวะความดันสูงตามมา” นางสาวจณิสตา กล่าว

  นางสาวกนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ผู้ป่วยมักใช้ยาไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องตรวจประวัติการใช้ยาว่าเหมาะสมกับสุขภาพของผู้ป่วยและมีความจำเป็นต้องใช้ยาหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งผู้ป่วยซื้อยามารับประทานเอง ผู้ป่วยกินยาเกินขนาด ไม่เช็ควันหมดอายุของยา ไม่จัดเรียงยาให้เป็นระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลให้กินยาไม่ครบหรือกินยาเกินขนาดได้

  “การพูดคุยกับผู้ป่วยตัวต่อตัวถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากโครงการนี้มีเพียงเทอมละหนึ่งครั้ง ทำให้ไม่สามารถทราบความเป็นอยู่ของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทำได้เพียงการสอบถามข้อมูลผู้ป่วยผ่าน อสม. เท่านั้น” นางสาวกนกลักษณ์ กล่าว

   

  24493

  ผศ.เมธี พิริยการนนท์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ตนเป็นเพียงที่ปรึกษานิสิตเท่านั้น โดยกระบวนการทำงานและวิธีคิดเป็นของนิสิต และทุกครั้งก่อนที่นิสิตลงพื้นที่จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างตัวนิสิตเอง เพื่อทราบถึงสิ่งที่จะลงไปแก้ไข และแผนรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะลงพื้นที่จริง สิ่งที่คาดว่านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะได้รับคืออยากให้นิสิตเปลี่ยนทัศนคติหรือมีมุมมองในวิชาชีพในด้านใหม่ ๆ

  จากเดิมที่มองว่าการออกแบบบ้านจะทำเพื่อเพียงความสวยงามหรือตอบสนองแก่คนรวย แต่เมื่อเขาได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อออกแบบบ้านของผู้ป่วย เขาสามารถใช้ความรู้ในการปรับปรุงบริเวณบ้านเพื่อให้ชีวิตผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้จะทำให้เขามีมุมมองการทำงานในอนาคตที่ดีขึ้น

  นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและนิสิต ซึ่งนิสิตเองก็ได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชน โดยแพทย์นิสิตได้ฝึกฝนการดูแลและรักษาผู้ป่วย นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนการให้คำแนะนำเรื่องยา และนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ฝึกฝนการออกแบบบ้านและปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในขณะที่ผู้ป่วยและชุมชนต่างก็ได้รับความรู้และได้รับการดูแลที่ดีด้วยหัวใจมนุษย์

   

   

  เรื่อง อัษฎางค์ อินแป้น

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ