More
  Thursday, April 9, 2020

  ความคืบหน้าคดีทุจริตศูนย์กีฬา มมส. รอศาลพิพากษา

  -

  โครงการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) มีกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง ซึ่งขณะนั้น รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากโครงการไทยเข้มแข็งจำนวน 190 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างสองแห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และสนามฟุตบอล

  ทั้งนี้ สนามฟุตบอลได้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการเพราะยังไม่ได้รับมอบจากผู้รับเหมา และยังขาดการติดตั้งอุปกรณ์กีฬาบางอย่าง เช่น ป้ายนับคะแนนระบบดิจิทัล ฯลฯ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวถูกเก็บรักษาที่กองกิจการนิสิต มมส ดังนั้น มมส จึงฟ้องร้องบริษัทผู้รับเหมา เนื่องจากทิ้งงาน

  ความคืบหน้าในขณะนี้รูปคดีส่วนที่ 1 ที่ มมส สูญงบประมาณไปราว 50 ล้านบาท ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทางกฎหมาย ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 ขอนแก่น (สตง.ขอนแก่น) ตรวจสอบพบว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้าง ก็จะถูกส่งไปให้ศาลประจำ จ. มหาสารคาม เพื่อดำเนินการฟ้องร้องในศาลชั้นต้นเป็นลำดับต่อไป ส่วนคดีส่วนที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยได้ต่อสัญญากับผู้รับเหมารายใหม่ เป็นจำนวนเงิน 139 ล้านบาท แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องรอการพิพากษาจากศาลในส่วนของคดีส่วนที่ 1

  ดร.วนิดา พรมหล้า นักวิชาการด้านกฎหมาย และอาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า การดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจะต้องมีผู้ว่าจ้าง คือ มหาวิทยาลัย และต้องมีผู้รับจ้างคือผู้รับเหมา โดยก่อนที่จะดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการได้จะต้องทำสัญญาเสียก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบสัญญาว่าจะดำเนินการสร้างเป็นเวลากี่ปี กำหนดการจ่ายเงินต่อผู้รับจ้าง อาจจะสร้าง 50% ถึงจะจ่ายเงิน สร้างเสร็จแล้วค่อยจ่ายหรืออื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกันก่อนที่จะดำเนินการสร้าง

  ดร.วนิดา กล่าวต่อว่า ในด้านที่เป็นคดีมีแนวโน้มที่จะผิดสัญญาได้ทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เบิกเงินไม่ตรงตามที่สัญญาว่าไว้ หรือทิ้งงานไม่มาดำเนินการต่อเลย ก็จะถือว่าผิดสัญญา และทางมหาวิทยาลัยก็สามารถฟ้องได้ ถ้าทางมหาวิทยาลัยไม่เบิกจ่ายเงินตามที่ระบุในใบสัญญา หรือจ่ายเงินล่าช้าทางผู้รับเหมาก็สามารถฟ้องได้เช่นกัน

  _MG_0936

   

  “ในกระบวนการฟ้องร้องนั้นจะต้องฟ้องศาลประจำจังหวัด เพราะเป็นคดีแพ่งและพาณิชย์ถือเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญา ซึ่งตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยการฟ้องร้องจะแบ่งเป็นสามขั้น คือ ศาลชั้นต้น หากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในคำตัดสินก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ในขั้นที่สองต่อไปได้ และหากยังไม่สิ้นสุดก็ต้องดำเนินการ ต่อที่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด หากศาลฎีกาพิพากษาแล้ว ฝ่ายผิดก็ต้องยอมคืนเงินสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีการทำสัญญาไว้ หรือต้องดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องร้องได้กำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาในการฟ้องมีอายุเวลา 10 ปี” ดร.วนิดา กล่าว

  ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน จ. มหาสารคาม ชี้แจงว่า ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการตรวจสอบงบประมาณโครงการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการได้ โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณถือเป็นความลับของหน่วยงาน

  ด้านรักษาการอธิการบดีคนใหม่ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวว่า ตนไม่สามารถให้ข้อมูลการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ เนื่องจากเพิ่งรับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี

  ทั้งนี้ รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อดีตรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามปฏิเสธการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยให้เหตุผลว่า ตนไม่ได้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลเพราะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีแล้ว

  สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ ขณะนี้ มมส ได้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องในเฟส 3 ไว้จำนวน 90 ล้านบาท พร้อมดำเนินการประเมินมูลค่างานที่เหลือ และวางแผนติดตามความคืบหน้าในการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ใหม่ทั้งหมด

  สุดท้ายทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอผลการพิจารณาจากศาล เพราะคดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทั้งคดีแพ่งและพาณิชย์คงต้องใช้เวลาไต่สวนคดีนานพอสมควร อย่างไรก็ตาม หวังว่า มมส จะชนะคดี และได้งบประมาณคืนมาดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการให้แล้วเสร็จ พร้อมดำเนินงานต่ออย่างโปร่งใส

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ