More
  Saturday, May 1, 2021

  ความคืบหน้าคดีทุจริตศูนย์กีฬา มมส. รอศาลพิพากษา

  -

  โครงการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) มีกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง ซึ่งขณะนั้น รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากโครงการไทยเข้มแข็งจำนวน 190 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างสองแห่ง ได้แก่ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และสนามฟุตบอล

  ทั้งนี้ สนามฟุตบอลได้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการเพราะยังไม่ได้รับมอบจากผู้รับเหมา และยังขาดการติดตั้งอุปกรณ์กีฬาบางอย่าง เช่น ป้ายนับคะแนนระบบดิจิทัล ฯลฯ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวถูกเก็บรักษาที่กองกิจการนิสิต มมส ดังนั้น มมส จึงฟ้องร้องบริษัทผู้รับเหมา เนื่องจากทิ้งงาน

  ความคืบหน้าในขณะนี้รูปคดีส่วนที่ 1 ที่ มมส สูญงบประมาณไปราว 50 ล้านบาท ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทางกฎหมาย ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 ขอนแก่น (สตง.ขอนแก่น) ตรวจสอบพบว่ามีการผิดสัญญาว่าจ้าง ก็จะถูกส่งไปให้ศาลประจำ จ. มหาสารคาม เพื่อดำเนินการฟ้องร้องในศาลชั้นต้นเป็นลำดับต่อไป ส่วนคดีส่วนที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยได้ต่อสัญญากับผู้รับเหมารายใหม่ เป็นจำนวนเงิน 139 ล้านบาท แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องรอการพิพากษาจากศาลในส่วนของคดีส่วนที่ 1

  ดร.วนิดา พรมหล้า นักวิชาการด้านกฎหมาย และอาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า การดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการจะต้องมีผู้ว่าจ้าง คือ มหาวิทยาลัย และต้องมีผู้รับจ้างคือผู้รับเหมา โดยก่อนที่จะดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการได้จะต้องทำสัญญาเสียก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบสัญญาว่าจะดำเนินการสร้างเป็นเวลากี่ปี กำหนดการจ่ายเงินต่อผู้รับจ้าง อาจจะสร้าง 50% ถึงจะจ่ายเงิน สร้างเสร็จแล้วค่อยจ่ายหรืออื่นๆ ตามที่ได้ตกลงกันก่อนที่จะดำเนินการสร้าง

  ดร.วนิดา กล่าวต่อว่า ในด้านที่เป็นคดีมีแนวโน้มที่จะผิดสัญญาได้ทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เบิกเงินไม่ตรงตามที่สัญญาว่าไว้ หรือทิ้งงานไม่มาดำเนินการต่อเลย ก็จะถือว่าผิดสัญญา และทางมหาวิทยาลัยก็สามารถฟ้องได้ ถ้าทางมหาวิทยาลัยไม่เบิกจ่ายเงินตามที่ระบุในใบสัญญา หรือจ่ายเงินล่าช้าทางผู้รับเหมาก็สามารถฟ้องได้เช่นกัน

  _MG_0936

   

  “ในกระบวนการฟ้องร้องนั้นจะต้องฟ้องศาลประจำจังหวัด เพราะเป็นคดีแพ่งและพาณิชย์ถือเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญา ซึ่งตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยการฟ้องร้องจะแบ่งเป็นสามขั้น คือ ศาลชั้นต้น หากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจในคำตัดสินก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ในขั้นที่สองต่อไปได้ และหากยังไม่สิ้นสุดก็ต้องดำเนินการ ต่อที่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด หากศาลฎีกาพิพากษาแล้ว ฝ่ายผิดก็ต้องยอมคืนเงินสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีการทำสัญญาไว้ หรือต้องดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องร้องได้กำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาในการฟ้องมีอายุเวลา 10 ปี” ดร.วนิดา กล่าว

  ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน จ. มหาสารคาม ชี้แจงว่า ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการตรวจสอบงบประมาณโครงการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการได้ โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณถือเป็นความลับของหน่วยงาน

  ด้านรักษาการอธิการบดีคนใหม่ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวว่า ตนไม่สามารถให้ข้อมูลการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ เนื่องจากเพิ่งรับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี

  ทั้งนี้ รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อดีตรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามปฏิเสธการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยให้เหตุผลว่า ตนไม่ได้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลเพราะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีแล้ว

  สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ ขณะนี้ มมส ได้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องในเฟส 3 ไว้จำนวน 90 ล้านบาท พร้อมดำเนินการประเมินมูลค่างานที่เหลือ และวางแผนติดตามความคืบหน้าในการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ใหม่ทั้งหมด

  สุดท้ายทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอผลการพิจารณาจากศาล เพราะคดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทั้งคดีแพ่งและพาณิชย์คงต้องใช้เวลาไต่สวนคดีนานพอสมควร อย่างไรก็ตาม หวังว่า มมส จะชนะคดี และได้งบประมาณคืนมาดำเนินการสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการให้แล้วเสร็จ พร้อมดำเนินงานต่ออย่างโปร่งใส

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ