More
  Wednesday, March 2, 2022

  ชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15”

  -

  ชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15” ณ โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 18-21 เมษายน 2556 โดยมีจุดประสงค์ ในการออกค่ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ พันธ์ที่ดีต่อชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีและซ่อมแซมอาคารเรียน และจัดทำสื่อการเรียนการสอนใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
   

  นายกิตติชัย เฟื่องฟู นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานชมรมครูบ้านนอก กล่าวเพิ่มเติมว่า  “โครงการ “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15” เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีอยู่ในแบบปฏิบัติตามวิถีชีวิตของชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคอีสาน มุ่งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพครู และการเน้นผู้ให้ ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  ในการทำกิจกรรมและเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาทราบถึงสภาพจริงของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับนิสิต นิสิตกับเด็กๆ และชุมชน เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งตรงตามปรัชญาจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือข้อหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังคน (man power) คือการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองด้านวิชาชีพ วิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม  ข้อสอง เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ (manhood) คือการเป็นคนเก่ง คนดี และการมีความรู้คู่คุณธรรม
   

  “ชมรมครูบ้านนอกได้เห็นถึงความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดจนสุขภาพของเด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนรวมทั้งโรงเรียนในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นการจัดให้บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ให้พัฒนาก้าวไกลไปมากตามยุคสมัยแห่งการสื่อสารซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการจากการเรียนรู้ไปใช้ในทิศทางที่ดีเหมาะสมกับวัยและมีประสิทธิผล “ กิตติชัยกล่าวทิ้งท้าย
   

  จากเหตุผลดังกล่าว ชมรมครูบ้านนอกจึงได้จัดหาโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำนึงถึงความต้องการของโรงเรียน สภาพชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชาวบ้าน พื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมจึงกำหนดให้โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในชุมชนดังกล่าวจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ ชมรมครูบ้านนอก หรือ Facebook กลุ่ม : ชมรมครูบ้านนอก มมส

   

  การัณย์ ประนาโค : รายงาน

  (ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ชมรมครูบ้านนอก มมส)

   

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ