More
  Wednesday, April 1, 2020

  ชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15”

  -

  ชมรมครูบ้านนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15” ณ โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2560  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 18-21 เมษายน 2556 โดยมีจุดประสงค์ ในการออกค่ายคือ การสร้างความสัมพันธ์ พันธ์ที่ดีต่อชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีและซ่อมแซมอาคารเรียน และจัดทำสื่อการเรียนการสอนใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
   

  นายกิตติชัย เฟื่องฟู นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานชมรมครูบ้านนอก กล่าวเพิ่มเติมว่า  “โครงการ “ค่ายครูบ้านนอกครั้งที่ 15” เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีอยู่ในแบบปฏิบัติตามวิถีชีวิตของชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคอีสาน มุ่งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาชีพครู และการเน้นผู้ให้ ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  ในการทำกิจกรรมและเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาทราบถึงสภาพจริงของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับนิสิต นิสิตกับเด็กๆ และชุมชน เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งตรงตามปรัชญาจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือข้อหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังคน (man power) คือการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองด้านวิชาชีพ วิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม  ข้อสอง เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ (manhood) คือการเป็นคนเก่ง คนดี และการมีความรู้คู่คุณธรรม
   

  “ชมรมครูบ้านนอกได้เห็นถึงความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดจนสุขภาพของเด็กๆ และชาวบ้านในชุมชนรวมทั้งโรงเรียนในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นการจัดให้บุคลากร อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ให้พัฒนาก้าวไกลไปมากตามยุคสมัยแห่งการสื่อสารซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการจากการเรียนรู้ไปใช้ในทิศทางที่ดีเหมาะสมกับวัยและมีประสิทธิผล “ กิตติชัยกล่าวทิ้งท้าย
   

  จากเหตุผลดังกล่าว ชมรมครูบ้านนอกจึงได้จัดหาโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำนึงถึงความต้องการของโรงเรียน สภาพชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชาวบ้าน พื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมจึงกำหนดให้โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในชุมชนดังกล่าวจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนในเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ ชมรมครูบ้านนอก หรือ Facebook กลุ่ม : ชมรมครูบ้านนอก มมส

   

  การัณย์ ประนาโค : รายงาน

  (ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ชมรมครูบ้านนอก มมส)

   

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ