More
  Thursday, April 9, 2020

  ชี้ช่องรวย!! เพาะกุ้งก้ามแดงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักหมื่น

  -

  กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งล็อบสเตอร์(Lobster)น้ำจืด มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศออสเตรเลีย ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยจากโครงการหลวง ปัจจุบันกุ้งชนิดนี้กำลังได้รับความสนใจของเกษตรกร อีกทั้งการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมีการลงทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูง ปัจจัยด้านผลกำไรจึงเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและสามารถเพาะเลี้ยงในบริเวณที่จำกัดได้

  งานอดิเรกสู่อาชีพหลัก 

  นายกัณฑ์พิสิฐ รัตนพันธ์ เจ้าของบ้านเลขที่ 212. ม.1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ตนมีอาชีพเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ โดยส่วนตัวนั้นตนชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรก ต่อมามีเพื่อนแนะนำกุ้งก้ามแดงให้ตนได้รู้จัก ตนจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลและทดลองเลี้ยงในบริเวณบ้าน ลองผิดลองถูกนับหลายเดือน จนกลายเป็นฟาร์มเพาะกุ้งเพื่อส่งขายให้ผู้ที่สนใจสั่งจอง

  ปัจจุบันกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครฟิซ เป็นที่ต้องการอย่างแพร่หลาย ทำให้กุ้งชนิดนี้ขาดตลาด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรและผู้มีอาชีพหลักหันมาเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นอาชีพเสริม

   

  การดูแลกุ้งก้ามแดงทำได้อย่างไร 

  นายกัณฑ์พิสิฐ เปิดเผยว่า กุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์ที่ดูแลง่าย ให้อาหารเพียงวันละหนึ่งครั้ง เปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อทุกๆ 10-15 วัน ถ้าหากเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุ้งตามธรรมชาติและการเลี้ยงกุ้งในบ่อ จะแตกต่างกันออกไป หากเลี้ยงในบ่อที่มีขนาดใหญ่ กุ้งกินอาหารได้มากขึ้น ลดปัญหากุ้งกินกันเองและอัตราการรอดชีวิตของกุ้งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แม้กุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย แต่กุ้งชนิดนี้มีความไวต่อสารเคมีสูง แต่ทว่ามีสารเคมีเจือป่นในบ่อกุ้ง อาจทำให้กุ้งทั้งบ่อตายได้ หากจับหรือสัมผัสกุ้ง ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อน เพื่อป้องกันสารเคมีที่มาจากครีมทาผิว น้ำหอม หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่าง ๆ

  ส่งกุ้งก้ามแดงสู่ตลาด 

  นายกัณฑ์พิสิฐ เปิดเผยว่า การขยายพันธุ์กุ้งก้ามแดง จะใช้วิธีธรรมชาติ คือ ปล่อยให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีขนาด 3-4 นิ้ว ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ เมื่อกุ้งตัวเมียตั้งท้อง ห้ามจับหรือสัมผัสแม่กุ้งที่กำลังตั้งท้อง เพราะมีโอกาสสูงที่กุ้งจะสลัดไข่ทิ้ง ส่งผลให้ไข่กุ้งเกิดความเสียหาย และไม่สามารถฟักตัวได้ เกณฑ์การส่งขายทำได้โดยคัดขนาด เพศ ลูกกุ้งที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 3-4 เดือน ส่งขายให้กับลูกค้าผู้สนใจ ราคาแตกต่างกันตามขนาดของกุ้ง อาทิ ลูกกุ้งขนาด 1นิ้ว ตัวละ 15-30 บาท หากเป็นพ่อแม่พันธุ์หนึ่งคู่(ตัวผู้1,ตัวเมีย1) หรือเป็นชุด(ตัวผู้1,ตัวเมีย2) ราคาอยู่ที่ 400-1,000 บาท/ชุด ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้ง ทำให้รายได้หลักหมื่นต่อเดือน

  นายกัณฑ์พิสิฐ เผยอีกว่าว่า ลูกค้าส่วนใหญ่นั้นมาจากอินเทอร์เน็ต ติดต่อซื้อขายในช่องทางของ-เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ กุ้งก้ามแดงที่ลูกค้าสั่งจอง จะมีลูกค้ามารับด้วยตนเองที่ฟาร์มส่วนลูกค้าที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเอง ทางฟาร์มจัดส่งผ่านรถทัวร์ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร และมุกดาหาร เป็นต้น

  %e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%872

  อาชีพเสริมพนักงานบริษัท 

  “Ps ฟาร์ม” เป็นอีกหนึ่งฟาร์มใน จ.มหาสารคาม ที่เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจนประสบความสำเร็จ เนื่องจากกุ้งก้ามแดงกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ต้นทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูง

  นายกิตติพงศ์ โพธิ์ศรี พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม วัย 29 ปี เผยว่า ตนเองรู้จักกุ้งก้ามแดงผ่านทางอินเทอร์เน็ตและศึกษาข้อมูลวิธีการเลี้ยง ต่อมาจึงสั่งซื้อกุ้งก้ามแดงจากต่างจังหวัด ช่วงแรกตนเลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีคนติดต่อขอซื้อกุ้งจากตนอยู่บ่อยครั้งและเห็นว่ามีกำไรมาก ต่อมาจึงพัฒนาเป็นฟาร์มขนาดกลางที่ตนประกอบเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบันมีกุ้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 100 ตัวและลูกกุ้งกว่า 1,000 ตัว โดยประมาณ

  นายกิตติพงศ์ เจ้าของ Ps ฟาร์ม เผยอีกว่า ฟาร์มของตนเน้นจำหน่ายพันธุ์กุ้งก้ามแดงให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจเพาะเลี้ยง กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปและพนักงานราชการที่ติดต่อสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ซื้อเพื่อเพาะเลี้ยงอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์และเลี้ยงเพื่อความสวยงามอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์

  กุ้งก้ามแดงสุดฮิต แม้แต่นิสิตยังต้องเลี้ยง 

  กุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูล ศึกษาวิธีการเลี้ยงอย่างถูกวิธี กุ้งชนิดนี้ไม่ต้องดูแลเรื่องอาหารมากนักก็สามารถอยู่ได้หลายวัน โดยวิสัยเป็นสัตว์ที่กินน้อย และเน้นเรื่องการดูแลน้ำที่ใช้เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังมิให้มีสารเคมีลงไปเจือปนในตู้หรือพาชนะที่ใช้อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ดังเช่น นางสาวกาญจนา ประวัน นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าว่า แรกเริ่มตนเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนคู่ใจ แต่ด้วยสุนัขเป็นสัตว์ต้องดูแลอาหารการกิน 2-3 มื้อต่อวัน จึงเป็นเรื่องที่ยากนักในการดูแล เนื่องด้วยหน้าที่ที่ต้องศึกษาเล่า-เรียน อีกทั้งประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ในการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นหอพัก จึงนำสุนัขไปเลี้ยงที่บ้านแทน ต่อมาได้รู้จักกับกุ้งเครฟิซหรือกุ้งก้ามแดงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตนจึงใช้เวลาศึกษาอย่างจริงจังนานร่วมเดือน สุดท้ายตัดสินใจสั่งซื้อกุ้งชนิดนี้มาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม

  นางสาวกาญจนา กล่าวว่า กุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์ที่ดูแลง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ เพียงแต่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปั๊มออกซิเจนปล่อยอากาศให้น้ำกระเพื่อมเบา ๆ เพื่อให้กุ้งสามารถหายใจได้ ประการหนึ่งคือสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่ที่กำจัดได้อีกด้วย อาทิ หากเลี้ยงในจำนวนที่ไม่มากก็สามารถเลี้ยงในตู้ปลาได้ แต่จำต้องแยกกุ้งตัวใหญ่และกุ้งตัวเล็กออกจากกัน เพราะหากเลี้ยงรวมกัน มีโอกาสที่กุ้งจะทำร้ายกันเองก็เป็นได้

  “ถ้ามีโอกาสตนวางแผนที่จะเปิดฟาร์มกุ้งก้ามแดงเป็นของตนเอง เพื่อหารายได้เสริมจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง เพราะเชื่อว่าในอนาคตกุ้งชนิดนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและกุ้งเครฟิตสามารถเป็นกุ้งเนื้อส่งขายตามร้านอาหาร, ภัตตาคารและเลี้ยงสวยงามได้” นางสาวกาญจนากล่าว

  อย่างไรก็ดี กุ้งก้ามแดงเป็นที่นิยมและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดไทยในปัจจุบัน ตลาดกุ้งก้ามแดงขยายตัวมากขึ้นหรือภาครัฐจะมีนโนบายส่งเสริมการค้า โดยส่งออกกุ้งชนิดนี้หรือไม่ และไม่แน่ว่ากุ้งก้ามแดงอาจนำเม็ดเงินมายังประเทศไทย อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเราอีกชนิดหนึ่งหรือไม่ ก็เป็นที่น่าจับตามอง

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ