More
  Saturday, May 1, 2021

  ตำรวจชี้เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถมีความผิด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

  -

   

  ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่ จ.มหาสารคาม ชี้เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถผิดกฎหมาย ด้านอาจารย์นักกฎหมายยันการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถมีความผิดทั้งรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท ยกเว้นใช้โทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาเท่านั้น

  จากกรณีพบการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่บ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์ เล่นแอพพิลเคชั่น และถ่ายรูปเซลฟี่ เป็นต้น

  พันตำรวจโท ธีระวัฒน์ อามาตย์สมบัติ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในกรณีที่เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีความผิดตามมาตรา 43(9) พรบ.การจราจรทางบก มีโทษปรับ 400 – 1000 บาท

  ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเจ้าหน้าตำรวจได้มีการประชุมเพื่อตั้งนโยบายในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและการไม่สวมหมวกกันน็อค คือ ครั้งแรกถ้าพบเห็นจะมีการจดชื่อสกุล คณะ สาขาที่เรียนส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นการตักเตือน หากพบครั้งที่ 2 จะมีการให้บำเพ็ญประโยชน์ แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือก็จะเกิดการหักจิตพิสัย

  ด้าน ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กฎหมายมีการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ โดยกำหนดข้อยกเว้นไว้กรณีเดียว คือ กรณีการใช้งานโดยผ่านอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น และการขับรถนั้นให้รวมถึงแม้กระทั่งขณะที่รถจอดติดสัญญาณไฟแดงถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษ คือ จะต้องได้รับโทษปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท

  ดร.วนิดา กล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสามอย่างประกอบกันคือ (1) การมีตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในส่วนของการใช้โทรศัพท์มือถือ ประเทศไทยมีกฎหมายแล้วคือ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (2) เมื่อมีกฎหมายกำหนดชัดเจน คนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (3) กฎหมายที่มีนั้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาสังคม เพราะแม้ว่าการมีกฎหมายดีแต่หากคนในสังคมเพิกเฉยหรือไม่เห็นด้วย ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ การที่จะทำให้คนปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

  นอกจากจะต้องทำให้กฎหมายมีสภาพบังคับ คือหากไม่ทำตามจะมีโทษ ลงโทษแบบเคร่งครัด ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คือ โทษจะต้องหนักพอสมควร เช่น โทษปรับ ตั้งแต่ 400 ถึง 1000 บาท อาจไม่เพียงพอที่ทำให้คนเกรงกลัว เพราะเป็นเพียงการไปชำระค่าปรับในจำนวนที่ไม่มากเพื่อจบเรื่อง

  “ดังนั้นอาจต้องมีการเพิ่มโทษปรับที่ค่อนข้างหนักและสูง ซึ่งเป็นไปได้เพราะความผิดต่อการจราจรนั้นผลของมันกระทบต่อสังคมส่วนรวม การใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องของผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และนอกจากจะมีความเคร่งครัดเรื่องโทษ สภาพบังคับแล้วนั้น การสร้างความเข้าใจและการเฝ้าติดตาม ตรวจตราก็มีผลอย่างมากต่อการทำตามกฎหมาย กล่าวคือ อาจจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เช่นเข้าใจเกี่ยวกับโทษ เกี่ยวกับผลกระทบ เข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกหากจะต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และนอกจากนั้นก็มีการเฝ้าติดตาม ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้คนระลึกอยู่เสมอถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และก็จะช่วยให้คนมีความสมัครใจที่จะทำตามกฎหมายมากขึ้น” ดร.วนิดา กล่าวทิ้งท้าย

  นายอนุพล สุพรรณภูวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ไม่คิดว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นปัญหาในการขับรถหรือการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพราะเวลาขับรถก็จะมีบ้างในการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นขณะติดไฟแดง หรือ โทรคุยกับเพื่อน แต่ทุกครั้งก็จะมีสติในการขับรถตลอด หรือ บางทีก็จะใช้หูฟังในการคุยธุระ เพราะเลี่ยงที่จะไม่รับโทรศัพท์ไม่ได้

  นายธนพนท์ แก้วกันยา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ใช้ถนน กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงโดยเฉพาะผู้หญิง เพราะเวลาขับรถมักเล่นโทรศัพท์เพลินจนอาจจะเสียสมาธิในการขับรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อื่นได้ ส่วนตนเวลาเห็นคนอื่นเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถก็จะระวังตัวเองเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต

  นางสาวมัณทนา บุบผาสังข์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ใช้ถนน กล่าวว่า เห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อย บ้างก็เล่นจนถึงเวลาไฟเขียวแล้วไม่ยอมไป ก็จะมีการบีบแตรไล่บ้างให้เขารู้ตัว หรือบางครั้งเจอกับคนใกล้ตัวก็จะคอยเตือนว่าเวลา

  ขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์ ส่วนตัวมีบ้างเวลามีคนโทรมาขณะขับรถจักรยานยนต์ ก็จะจอดเกือบทุกครั้งเพื่อรับโทรศัพท์เพื่อเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ