More
  Sunday, March 6, 2022

  ธนาคารปุ๋ยบ้านวังหว้า ต้นแบบของธุรกิจชุมชน

  -

  โครงการประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งงบประมานไปให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเพื่อให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพเกษตรกรสามารถเบิกปุ๋ยไปใช้ได้ก่อน เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะต้องนำเงินมาจ่ายคืนสหกรณ์

  นางเกษฏาภรณ์ ศรีบุญเรือง ประธานกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เล่าถึงความคิดริเริ่มในการจัดตั้งสหกรณ์ปุ๋ยเคมีว่า รัฐบาลได้ให้งบประมาณมา 500,000 บาท ในการจัดตั้งครั้งนี้ ทางชุมชนได้มีการประชุมเพื่อที่จะนำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเป็นโครงการที่ยั่งยืนต่อชุมชนที่สุด เมื่อได้ข้อสรุปทางชุมชนก็เลยตกลงก่อตั้งสหกรณ์ปุ๋ยเพื่อการเกษตรของชุมชนและให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรซื้อปุ๋ยในราคาถูกและสามารถเบิกปุ๋ยไปใช้ก่อนได้ หากเกษตรกรไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ การเบิกปุ๋ยจะต้องทำสัญญากับทางสหกรณ์ก่อน

  สหกรณ์ปุ๋ย2

   

   

  นายชาญ ธรรมบูชา กรรมการกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีฯ เล่าถึงระบบการจัดการว่า สหกรณ์ปุ๋ยเคมีฯ ก็จะมีคณะกรรมการดูแล 12 คน ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน ซึ่งตนจะเป็นคนจำหน่ายปุ๋ย สำหรับการจัดการในกลุ่มจะมีบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย การจำหน่ายปุ๋ย แต่ถ้าหากชาวบ้านคนไหนที่มีความต้องการเบิกปุ๋ยไปก่อนแบบยังไม่ชำระเงิน เราก็จะให้เขาทำสัญญา ในการทำสัญญานั้นจะต้องมีผู้ค้ำประกันสองคน ซึ่งสองคนนั้นก็จะต้องเป็นคนในชุมชนบ้านวังหว้า เมื่อสิ้นปีแล้วสมาชิกในกลุ่มที่ทำสัญญาจะต้องนำเงินค่าปุ๋ยมาจ่ายและจะมีการคิดดอกเบี้ยจากคนที่ทำสัญญา รายได้จากดอกเบี้ยจะตกอยู่ที่ 6,000-8,000 บาทต่อปี

  นายชาญ เล่าต่อว่า เมื่อสิ้นปีมาก็จะมีการประชุมกันภายในกลุ่มเพื่อแบ่งรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม ส่วนเงินที่เหลือก็จะนำมาพัฒนาอาคารสหกรณ์ปุ๋ยเคมีและเป็นต้นทุนในการสั่งปุ๋ยมาจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านต่อไป ต้นทุนการสั่งปุ๋ยในแต่ละรอบนั้นจะตกอยู่ที่รอบละ 100,000 บาท ส่วนมากชาวบ้านจะมาซื้อปุ๋ยช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงเวลาของการทำนาปี ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะประกอบอาชีพทำนา

  นางศรีไพร บุญมาก ชาวบ้านที่เข้าไปใช้บริการสหกรณ์ปุ๋ย เปิดเผยถึงการจัดตั้งโครงการนี้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองและคนในชุมชนที่ทำอาชีพเกษตร เพราะสามารถซื้อปุ๋ยในราคาถูกกว่าร้านในเมือง และไม่ต้องขับรถเข้าเมืองไปซื้อปุ๋ยไกล อีกทั้งยังเบิกปุ๋ยไปใช้ก่อนโดยยังไม่ต้องจ่ายเงิน ถือว่าโครงการนี้ทำให้ชุมชนเกิดการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและยังเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ทั้งยังทำให้ช่วยหมุนเวียนรายได้ภายในครอบครัวของตนด้วย

  สหกรณ์ปุ๋ยบ้านวังหว้า ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้นำงบรัฐบาลมาจัดสรร ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดีให้แก่หมู่บ้านอื่น อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  สหกรณ์ปุ๋ย2

   

   

  เรื่องและภาพ : ศุภณัฐ ขุขันธิน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ