More
  Tuesday, August 11, 2020

  ธนาคารปุ๋ยบ้านวังหว้า ต้นแบบของธุรกิจชุมชน

  -

  โครงการประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งงบประมานไปให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเพื่อให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพเกษตรกรสามารถเบิกปุ๋ยไปใช้ได้ก่อน เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะต้องนำเงินมาจ่ายคืนสหกรณ์

  นางเกษฏาภรณ์ ศรีบุญเรือง ประธานกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เล่าถึงความคิดริเริ่มในการจัดตั้งสหกรณ์ปุ๋ยเคมีว่า รัฐบาลได้ให้งบประมาณมา 500,000 บาท ในการจัดตั้งครั้งนี้ ทางชุมชนได้มีการประชุมเพื่อที่จะนำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเป็นโครงการที่ยั่งยืนต่อชุมชนที่สุด เมื่อได้ข้อสรุปทางชุมชนก็เลยตกลงก่อตั้งสหกรณ์ปุ๋ยเพื่อการเกษตรของชุมชนและให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรซื้อปุ๋ยในราคาถูกและสามารถเบิกปุ๋ยไปใช้ก่อนได้ หากเกษตรกรไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ การเบิกปุ๋ยจะต้องทำสัญญากับทางสหกรณ์ก่อน

  สหกรณ์ปุ๋ย2

   

   

  นายชาญ ธรรมบูชา กรรมการกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยเคมีฯ เล่าถึงระบบการจัดการว่า สหกรณ์ปุ๋ยเคมีฯ ก็จะมีคณะกรรมการดูแล 12 คน ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน ซึ่งตนจะเป็นคนจำหน่ายปุ๋ย สำหรับการจัดการในกลุ่มจะมีบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย การจำหน่ายปุ๋ย แต่ถ้าหากชาวบ้านคนไหนที่มีความต้องการเบิกปุ๋ยไปก่อนแบบยังไม่ชำระเงิน เราก็จะให้เขาทำสัญญา ในการทำสัญญานั้นจะต้องมีผู้ค้ำประกันสองคน ซึ่งสองคนนั้นก็จะต้องเป็นคนในชุมชนบ้านวังหว้า เมื่อสิ้นปีแล้วสมาชิกในกลุ่มที่ทำสัญญาจะต้องนำเงินค่าปุ๋ยมาจ่ายและจะมีการคิดดอกเบี้ยจากคนที่ทำสัญญา รายได้จากดอกเบี้ยจะตกอยู่ที่ 6,000-8,000 บาทต่อปี

  นายชาญ เล่าต่อว่า เมื่อสิ้นปีมาก็จะมีการประชุมกันภายในกลุ่มเพื่อแบ่งรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม ส่วนเงินที่เหลือก็จะนำมาพัฒนาอาคารสหกรณ์ปุ๋ยเคมีและเป็นต้นทุนในการสั่งปุ๋ยมาจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านต่อไป ต้นทุนการสั่งปุ๋ยในแต่ละรอบนั้นจะตกอยู่ที่รอบละ 100,000 บาท ส่วนมากชาวบ้านจะมาซื้อปุ๋ยช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงเวลาของการทำนาปี ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะประกอบอาชีพทำนา

  นางศรีไพร บุญมาก ชาวบ้านที่เข้าไปใช้บริการสหกรณ์ปุ๋ย เปิดเผยถึงการจัดตั้งโครงการนี้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองและคนในชุมชนที่ทำอาชีพเกษตร เพราะสามารถซื้อปุ๋ยในราคาถูกกว่าร้านในเมือง และไม่ต้องขับรถเข้าเมืองไปซื้อปุ๋ยไกล อีกทั้งยังเบิกปุ๋ยไปใช้ก่อนโดยยังไม่ต้องจ่ายเงิน ถือว่าโครงการนี้ทำให้ชุมชนเกิดการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและยังเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ทั้งยังทำให้ช่วยหมุนเวียนรายได้ภายในครอบครัวของตนด้วย

  สหกรณ์ปุ๋ยบ้านวังหว้า ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้นำงบรัฐบาลมาจัดสรร ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดีให้แก่หมู่บ้านอื่น อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  สหกรณ์ปุ๋ย2

   

   

  เรื่องและภาพ : ศุภณัฐ ขุขันธิน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  HashTag ที่น่าสนใจ