More
  Thursday, April 2, 2020

  ธุรกิจหอพัก ขามเรียง-ท่าขอนยาง ซบเซาสวนทางจำนวนนิสิต มมส ที่เพิ่มขึ้น 

  -

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตตำบลขามเรียง หรือที่รู้จักกันในนาม ม.ใหม่ เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามา การขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้น และธุรกิจที่เกิดมาพร้อมกับมหาวิทยาลัย คงหนีไม่พ้นธุรกิจหอพักซึ่งได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพุ่งสูงขึ้นด้วยจำนวนนิสิตที่หลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตทั้งหมดกว่า 45,000 คน

  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า พื้นที่รอบมหาวิทยามหาสารคาม แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตพื้นที่ตำบลขามเรียและเขตพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง มีการสร้างหอพักขึ้นอย่างหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ทั้งนี้ ข้อมูลจากเอกสารการจดทะเบียนของเทศบาลตำบลขามเรียงและเทศบาลตำบลท่าขอนยางปี 2559 ระบุว่าหอพักที่ได้จดทะเบียนเขตเทศบาลตำบลขามเรียงมีทั้งหมด 169 แห่ง กำลังดำเนินการจดทะเบียน 37 แห่งเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 336 แห่ง  กำลังดำเนินการจดทะเบียน 62 แห่ง โดยพื้นที่ ต.ท่าขอนยาง มีจำนวนหอพักเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับนิสิตนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี ความต้องการของผู้บริโภคเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยทำให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านหอพักหันมาลุงทุนมากขึ้น

  นายณัฐจักร ฤทธิ์ชัยวัฒน์  ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคามกล่าวถึง เศรษฐกิจที่ผ่านมาว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เศรษฐกิจหอพักของ จ.มหาสารคาม เริ่มอิ่มตัว เจ้าของกิจการต่างคาดการณ์ โดยสังเกตจากจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้หอพักมีความต้องการมากขึ้นตามไปด้วย การหวังประกอบกิจการเพื่อให้ได้ผลกำไร นำมาสู่การเริ่มจับจองพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกลับพบว่า ตามสองข้างทางมีกิจการหอพักหลายแห่งประกาศขายเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

  นายณัฐจักร สะท้อน ให้เห็นอีกว่า ปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจหอพัก คือหอพักสวยทันสมัย จะดึงดูดให้นิสิตนักศึกษาคงอยู่ถาวร เป็นการซื้อใจลูกค้าเก่าเอาใจลูกค้าใหม่ ผ่านการบริการที่เป็นกันเอง เครื่องอำนวยความสะดวกสบายพร้อมราคาค่าน้ำค่าไฟ การสัญจร บรรยากาศปลอดภัย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการหอพักแข่งขันกัน เพื่อให้ได้ลูกค้าในเชิงที่ต้องการของตลาด

  ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลับมองว่า การแข่งขันธุรกิจหอพักในปัจจุบันไม่ใช่เพียงราคาห้องเท่านั้นที่เป็นตัวชี้วัดถึงจำนวนผู้เข้าพักอาศัย แต่เป็นคุณภาพและมาตรฐานของหอพักที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยต่างหาก ทำให้เห็นข้อด้อยของหอพักที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานคือทำการปิดตัวลง โดยปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ตอนนี้ไม่มีผลกับรายได้ที่เข้ามาปันผลในธุรกิจหอพัก ด้วยจำนวนรายจ่ายจากนิสิตไม่ได้ลดลงตาม ถือว่าธุรกิจหอพักเขตขามเรียงและเขตท่าขอนยางยังทรงตัว รูปแบบที่พักอาศัยจะมาแข่งแย่งพื้นที่รายได้ คงเป็นบ้านเช่า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการนิสิตที่ต้องการอยู่หลายคนได้ดีกว่า

  “ดังนั้นกลุ่มธุรกิจหอพักขนาดใหญ่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ดี พร้อมกับขยายหอพักเพื่อเก็งกำไรในอนาคต หอพักขนาดกลางและขนาดเล็กคงต้องลุกขึ้นมาปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด หากเมื่อไหร่ที่ธุรกิจหอพักถึงจุดอิ่มตัว เมื่อนั้นผู้ที่ยังครองตลาดก็จะไม่มีส่วนแบ่งในเรื่องจำนวนผู้เข้าพักอีก เพราะปัจจุบันหอพักเพิ่มมากขึ้นก็จะมีจำนวนหอพักที่ปิดกิจการเพิ่มขึ้นเท่าตัว” ผศ.ดร.นิติพงษ์ กล่าว

  จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของหอพักรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเพียงไม่กี่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ หากแตกต่างก็อยู่ที่ปัจจัยหลัก เช่น จำนวนนิสิตที่บางปีเพิ่มขึ้นและลดลง คู่แข่งที่ต่างจับจองทำเลทองเพื่อดึงดูดในการเลือกเข้าพักของนิสิต

  เร่งใช้ ...หอพักใหม่ แยกชายหญิง

  ผู้ที่มาจดทะเบียนหอพักมีจำนวนที่ผันผวนตามปริมาณนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่รับเข้ามาศึกษาใหม่ในแต่ละปี จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า การวางแนวแบ่งเขตพื้นที่อย่างชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ใดเป็นเขตชุมชน พื้นที่ใดสามารถประกอบกิจการหอพักได้ ทำให้พื้นที่โดยรอบของ ต.ขามเรียงมีการเจริญเติบโตของหอพักที่ค่อนข้างถี่ เห็นได้ชัดจากการรวบรวมข้อมูลของหอพักเขตขามเรียงที่จดทะเบียนหอพักมีทั้งหมด 169 แห่ง กำลังดำเนินการจดทะเบียน 37 แห่ง ความต้องการของผู้บริโภคที่มีอย่างไม่จำกัดทำให้เกิดการสร้างคอนโด โรงแรม เช่าบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการอยู่กันกลุ่มใหญ่

  ส่วนเขตท่าขอนยางนับว่าเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญของหอพัก เพราะความนิยมของนิสิตที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย นายสมคิด ใหม่คามิ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ถึงแม้ปีนี้จะมีนิสิตเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี แต่จำนวนหอพักที่เกิดขึ้นกลับลดลงอย่างมาก โดยปีนี้เขตพื้นที่ท่าขอนยาง 336 แห่ง กำลังดำเนินการจดทะเบียน 62 แห่ง มีการเปิดขาย เช่าคอนโด กิจการหอพักอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดเทอมจนถึงเปิดเทอมที่ผ่านมา ประกอบกับปลายเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558  (พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558) โดยมีข้อกำหนดปรับการจดทะเบียนหอหอพัก โดยใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 5,000 บาทใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ 1,000 บาท การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 2,500 บาท การต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ 500 บาท การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 5,000 บาท ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ฉบับละ 200 บาท ใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ฉบับละ 100 บาท

  นายสมคิดกล่าวต่อว่า เดิม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2507 อยู่ในอัตราใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก 200 บาท ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก 100 บาท การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก 50 บาท การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก 50 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง หากไม่ปฏิบัติตามที่ผ่านมา มีหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่การประกอบธุรกิจซบเซาเพราะอัตราการจดทะเบียนหอพักที่เพิ่มขึ้น การอยู่รอดของหอพักขนาดเล็ก และขนาดกลางเป็นที่น่ากังวล ด้วยรายจ่ายทั้งส่วนปรับปรุงหอพัก พัฒนาหอพัก ในแต่ละปีไม่คงที่ ทำให้การปิดตัวหอพักมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

  ทั้งนี้ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดระเบียบทั้งตัวผู้ประกอบการและผู้พักอาศัย เป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อมีการจัดระเบียบประเภทหอพักชาย หอพักหญิง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วต่างอยู่ในข่ายหอพักรวมทั้งสิ้น มีเพียงหอในเครือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น ที่จัดแยกชายหญิง เห็นได้ชัดจากยอดการจดทะเบียนหอพัก 3 ปีที่ผ่านมาว่าธุรกิจหอพักบางรายปิดกิจการ

  ปรับทิศทางการบริหารธุรกิจหอพัก

  ด้านเจ้าของธุรกิจหอพัก นางสาวศิลินธร วชิรปัญญาวัฒน์ เจ้าของหอพักเพิ่มพูนทรัพย์ หอพักขนาดกลาง จำนวน 120 ห้อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามเล่าว่า ธุรกิจหอพักถือเป็นธุรกิจหลักในเมืองมหาสารคามเพราะนิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ทำให้ธุรกิจหอพักต้องมีการรองรับเพื่อเป็นทิศทางในการกระจายที่อยู่อาศัยของนิสิต แต่เมื่อปีที่แล้ว ช่วงการปรับเปลี่ยนการหยุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำให้ธุรกิจหอพักซบเซาลงไปมาก และปัจจุบันการขยายธุรกิจหอพักก็ลดน้อยลง ด้วยปัจจัยทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้จำนวนราคาห้องพักจะตกอยู่ที่ 4,000 บาท/ห้อง คู่แข่งของกิจการหอพักก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากบ้านเช่าหรือห้องเช่าที่มีราคาถูกลงตามกำลังของนิสิต

  นางสาวศิลินธร  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่อง พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ว่า มีการแจ้งมาเมื่อปีที่แล้ว เพราะจากที่ดำเนินเรื่องการจดใบอนุญาตหอพักต้องขึ้นตรงกับศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันได้ยื่นเรื่องมาทางเทศบาลตำบลขามเรียง และเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ให้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย ตนยังมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะค่าคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 5 ปี สะดวกต่อการไม่ต้องจดขึ้นใบขออนุญาตปีต่อปี กับการเสียเงิน 5,000 บาท ด้วยธุรกิจหอพักที่ตนดูแลเป็นธุรกิจขนาดกลาง และมีการแยกชาย หญิง ชัดเจน

  ทั้งนี้ เขตพื้นที่ท่าขอนยางเป็นอีกเขตพื้นที่ที่มีจำนวนหอพักหนาแน่น ธุรกิจหลายอย่างต่างขยับขยายตามไปด้วย นายไพฑูรย์  จิระวนิชกุล เจ้าของหอพัก The Heritage หอพักขนาดใหญ่ จำนวน 210 ห้อง กล่าวว่า บริเวณท่าขอนยางมีการเจริญเติบโต การขยับขยายของหอพักจำนวนมากกว่าขามเรียง ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้แหล่งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค แหล่งอำนวยความสะดวกสบายต่อนิสิต ในส่วนรายได้ของหอพักที่ตนดูแลอยู่ก็เท่าเดิม โดยหอพักตนมี 3 ตึก 7 ชั้น ชั้นละ 10 ห้อง มีหอพักรวมชายหญิง 210 ห้อง ทำให้รายได้หรือการเช่าพักไม่แตกต่างมากจากปีที่แล้ว

  นายไพฑูรย์  แสดงความคิดเห็นต่อการปรับตัวเรื่อง พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 ว่า มีการแจ้งเรื่องการแยกประเภทชาย หญิง ฉบับเดิมด้วยเช่นกัน เพียงแต่ในส่วนการปฏิบัติจริงอาจจะดำเนินการยาก ยังอยู่ในช่วงปรับตัว ส่วนที่มีการปรับขึ้นราคาการจดทะเบียนขอใบอนุญาตมากขึ้นแต่มีอายุการใช้งานในการดูแลเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เสียเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองได้ถึง 5 ปี ไม่ต้องไปทำทุกปีเทียบกับรายได้แล้วถือว่าไม่ได้เสียทุนไปมาก เพราะกิจการหอพักที่ตนดูแลอยู่ถือเป็นกิจการที่ใหญ่ แต่ถ้าเป็นกิจการที่มีขนาดเล็ก มีหอพัก 10-20 ห้อง ก็อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ถือว่าคุ้มในการไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเรื่องปีต่อปี รายได้หอพักที่มากก็มีรายจ่ายมากตามมาด้วยเช่นกัน การกู้เงินจากธนาคารของผู้จัดกิจการหอพักใน จ.มหาสารคาม ก็ถือเป็นการหาทุนรายได้หลักเพื่อนำมาต่อยอดในการประกอบธุรกิจ

  “ประมาณช่วงปี พ.ศ.2559–2561 กิจการของหอพักก็จะมีการเจริญเติบโตตามจำนวนนิสิตที่จะเข้ามาเพิ่มในแต่ละปีมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกสบายของนิสิตที่จะมาพักอยู่เพื่อตอบโจทย์ก็จะมีการตลาดการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน สังเกตจากการติดต่อจองหอพักก่อนเปิดเทอม 2 เดือนที่ผ่านมา”  นายไพฑูรย์ กล่าว

  ความต้องการของผู้อาศัย

  ทั้งนี้ในมุมมองของผู้เข้าพักอาศัยคงมีเพียงไม่กี่ข้อในการเลือกหอพัก เพื่อจะใช้อยู่อาศัย การเลือกหอพักก็เหมือนเลือกบ้านที่ต้องใช้พักถึง 4ปี และคงไม่อยากย้ายบ้านบ่อยครั้ง

  นายณัฐวัตร แน่นอุดร นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยามหาสารคามเล่าว่าเกณฑ์การเลือกหอพักคือต้องอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ห้องสภาพน่าอาศัยพื้นที่มีแหล่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ร้านของชำ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ราคาค่าเช่าเหมาะสม มีอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม ส่วนตนอาศัยอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย หอขนาดกลาง หอพักมีความสงบในการอ่านหนังสือ ราคาถูก มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อน ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีสถานบันเทิงในละแวกนั้น

  นางสาวณัฐวดี อรุณพันธ์ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าว่าตนพักอาศัยหอขนาดใหญ่ แต่หลักในการเลือกหอพักคือ ราคาไม่แพงจนเกินไป ทั้งยังมีราคาเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ในห้อง เจ้าของหอพักมีความเป็นกันเองกับผู้เช่า พื้นที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย บริเวณหอพักมีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีผู้ดูแลหอพักเวลาที่เจ้าของหอไม่อยู่ มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี และมีบริการคีย์การ์ด

  สิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจหอพักดำเนินธุรกิจอยู่ได้และยาวนานคงเป็นกลยุทธ์ในด้านของการกำหนดราคา และปัจจัยสำคัญคือการคงคุณภาพ มาตรฐานของหอพักเพื่อเพิ่มผู้เข้ามาพักอาศัย และลดคู่แข่งที่มีมานานหรือคู่แข่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอีกไม่รู้จำนวนเท่าไหร่

  เรื่อง อภิญญา พวงมณี , สุภาวดี ครุฑสิงห์

  ภาพ ทนงศักดิ์ เพ็งพารา

   

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ