More
  Friday, July 10, 2020

  บุคลากรคณะบัญชีฯ มมส ร้องสกอ.ถึงความไม่โปร่งใส

  -

  นิสิต คณาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้เหตุประท้วงไล่คณบดีมาจากนโยบายโครงการบริหารปรับปรุงสถานที่ภายในคณะไร้ความคืบหน้า นิสิตได้รับผลกระทบหวังหน่วยงานที่เกี่ยวช่วยแก้ไขปัญหา

  นายสมศักดิ์ (นามสมมุติ) นิสิตชั้นปี 3  ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดเผยว่า ตนเป็นนิสิตระบบหลักสูตรเทียบเข้า 2 ปี ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่คณะนี้ แม้กระทั่งการลงทะเบียนก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้นิสิตทราบ จนเกิดปัญหาตามมาในการเลือกลงวิชาเรียน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกิดการประท้วงขับไล่คณบดี เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสและเข้าข่ายการทุจริตโครงการปรับปรุงสถานที่ภายในคณะ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

  การปรับปรุงบริเวณห้องอ่านหนังสือไม่เพียงพอต่อนิสิตและมีการถอดพัดลมออกบริเวณภายในห้องโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่อ้างว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในคณะ ทำให้นิสิตได้รับผลกระทบเนื่องจากคณะมีนิสิตทั้งหมดจำนวนมากถึง 8,000 คน ทำให้ที่อ่านหนังสือไม่เพียงพอ ซึ่งทางคณบดีได้จัดโครงการปรับปรุงเพิ่มห้องอ่านหนังสือ แต่กลับไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งยังย้ายไปบริเวณติดโรงอาหารสร้างมลภาวะทางอากาศ ทำให้การทำงานของนิสิตค่อนข้างไม่สะดวก

  พื้นที่ลานจอดรถไม่เพียงพอรวมถึงไฟส่องบริเวณลานจอดรถ เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนิสิตและรถจักยานยนต์ถูกลักขโมยบ่อย โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในคณะ โดยใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาท ซึ่งทางนิสิตมองว่าไม่จำเป็น ควรเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างหรือปรับปรุงอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันยังไม่เห็นถึงการใช้งาน ตามที่ระบุในเอกสารร่างโครงการ

  นอกจากนี้  โครงการเพิ่มลิฟท์อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร เพราะเป็นอาคารตึกสูง 11 ชั้น โดยโครงการเพิ่มลิฟท์ได้มีการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่คณบดีคนเก่าเป็นผู้บริหาร ส่วนคณดีคนใหม่เข้ามาสานต่อโครงการ และปัจจัยสุดท้าย คือค่าเทอมแพงแต่นิสิตไม่ได้รับสวัสดิการมากพอ เช่น ระบบการลงเบียนเรียน แต่ละรายวิชาทั้งระบบคือหลักสูตร 4 ปี กับเทียบโอน 2 ปี ซึ่งการจัดระบบการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มเรียนนิสิตห้องละ 140-180 คนหรือบางชั้นปีมากว่า 200 คน ทำให้ให้นิสิตมองว่าเป็นการจัดตารางเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น วิชาบัญชีชั้นกลางและการเงินธุรกิจ เป็นวิชาที่นิสิตเรียนจำนวนมาก ทำไมไม่เปิดการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนต่อเนื่อง

  ดร.จินดารัตน์pngผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา คณะการบัญชีและการจัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  หลังจากการประท้วงเกิดขึ้นทางคณาจารย์ได้นัดประชุมนอกรอบ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ เห็นควรลงมติทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริง จนทำให้เกิดการพบปะระหว่างคณบดีกับนิสิต คณาจารย์ถึงปัญหาที่ขึ้นโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษเข้าร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ส่วนจะมีการดำเนินการในรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่ที่ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  HashTag ที่น่าสนใจ