More
  Monday, February 28, 2022

  บุคลากรคณะบัญชีฯ มมส ร้องสกอ.ถึงความไม่โปร่งใส

  -

  นิสิต คณาจารย์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้เหตุประท้วงไล่คณบดีมาจากนโยบายโครงการบริหารปรับปรุงสถานที่ภายในคณะไร้ความคืบหน้า นิสิตได้รับผลกระทบหวังหน่วยงานที่เกี่ยวช่วยแก้ไขปัญหา

  นายสมศักดิ์ (นามสมมุติ) นิสิตชั้นปี 3  ภาควิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดเผยว่า ตนเป็นนิสิตระบบหลักสูตรเทียบเข้า 2 ปี ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่คณะนี้ แม้กระทั่งการลงทะเบียนก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้นิสิตทราบ จนเกิดปัญหาตามมาในการเลือกลงวิชาเรียน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สาเหตุที่เกิดการประท้วงขับไล่คณบดี เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสและเข้าข่ายการทุจริตโครงการปรับปรุงสถานที่ภายในคณะ โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

  การปรับปรุงบริเวณห้องอ่านหนังสือไม่เพียงพอต่อนิสิตและมีการถอดพัดลมออกบริเวณภายในห้องโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่อ้างว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายในคณะ ทำให้นิสิตได้รับผลกระทบเนื่องจากคณะมีนิสิตทั้งหมดจำนวนมากถึง 8,000 คน ทำให้ที่อ่านหนังสือไม่เพียงพอ ซึ่งทางคณบดีได้จัดโครงการปรับปรุงเพิ่มห้องอ่านหนังสือ แต่กลับไม่มีความคืบหน้า อีกทั้งยังย้ายไปบริเวณติดโรงอาหารสร้างมลภาวะทางอากาศ ทำให้การทำงานของนิสิตค่อนข้างไม่สะดวก

  พื้นที่ลานจอดรถไม่เพียงพอรวมถึงไฟส่องบริเวณลานจอดรถ เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนิสิตและรถจักยานยนต์ถูกลักขโมยบ่อย โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในคณะ โดยใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาท ซึ่งทางนิสิตมองว่าไม่จำเป็น ควรเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างหรือปรับปรุงอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันยังไม่เห็นถึงการใช้งาน ตามที่ระบุในเอกสารร่างโครงการ

  นอกจากนี้  โครงการเพิ่มลิฟท์อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร เพราะเป็นอาคารตึกสูง 11 ชั้น โดยโครงการเพิ่มลิฟท์ได้มีการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่คณบดีคนเก่าเป็นผู้บริหาร ส่วนคณดีคนใหม่เข้ามาสานต่อโครงการ และปัจจัยสุดท้าย คือค่าเทอมแพงแต่นิสิตไม่ได้รับสวัสดิการมากพอ เช่น ระบบการลงเบียนเรียน แต่ละรายวิชาทั้งระบบคือหลักสูตร 4 ปี กับเทียบโอน 2 ปี ซึ่งการจัดระบบการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มเรียนนิสิตห้องละ 140-180 คนหรือบางชั้นปีมากว่า 200 คน ทำให้ให้นิสิตมองว่าเป็นการจัดตารางเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น วิชาบัญชีชั้นกลางและการเงินธุรกิจ เป็นวิชาที่นิสิตเรียนจำนวนมาก ทำไมไม่เปิดการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนต่อเนื่อง

  ดร.จินดารัตน์pngผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ปีมณี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองปัญหา คณะการบัญชีและการจัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  หลังจากการประท้วงเกิดขึ้นทางคณาจารย์ได้นัดประชุมนอกรอบ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ เห็นควรลงมติทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริง จนทำให้เกิดการพบปะระหว่างคณบดีกับนิสิต คณาจารย์ถึงปัญหาที่ขึ้นโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษเข้าร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ส่วนจะมีการดำเนินการในรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่ที่ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ