More
  Monday, February 28, 2022

  บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ปี2563

  -

  ปกข่าว

  วันที่ 24 มกราคม 2563 จังหวัดมหาสารคามร่วมกับภาครัฐภาค ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาและภาคประชาชน จัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยงานประเพณีในครั้งนี้ มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

  ภายในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม มีกิจกรรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทางการศึกษา และภาคประชาชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การจัดแสดงสินค้าOTOP การจัดพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ การจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม การประกวดส้มตำลีลา ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีมหรสพต่างๆ มากมาย

  DSC_0066

  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่างานประเพณีบุญเบิกฟ้า ประเพณีที่จัดขึ้นสืบทอดกันมาหลาย 10 ปี ในแรม 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่ทำอาชีพเกษตรกรมีความเชื่อว่าเป็นช่วงต้นฤดูฝนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว และเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดพี่น้องเกษตรกรก็จะเริ่มบำรุงดินบูชาพระแม่ธรณี บูชาพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นความเชื่อด้านอาหารและธัญพืชที่สำคัญของชาวไร่ชาวนา จึงจัดประเพณีนี้ขึ้น ส่วนงานกาชาดนั้นก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันของพี่น้องที่มีจิตที่เป็นกุศล จึงได้จัดงานทั้งสองนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของงานคือเพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย และนำเงินนี้ไปทำการกุศลช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความลำบาก เช่น ขาดโอกาสในทางสังคมและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ โดยประเพณีทั้งสองนี้ได้จัดร่วมกันสืบทอดกันมาหลาย 10 ปี ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทางการศึกษาและภาคประชาชน”

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  ดร.สุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามว่ากิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานความคิดประเพณี สร้างความสามัคคีของผู้คนในจังหวัด หาทุนทรัพย์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน และช่วยชาวบ้านให้มีรายได้เข้าครอบครัว โดยมีหน่วยงานในจังหวัดหลายหน่วยงานมาร่วมลงแรงช่วยเหลือหลัก ก็จะเป็นสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเอกชนในท้องถิ่น กิจกรรมภายในงานหลักๆ จะมีนิทรรศการ การให้ความรู้ สินค้า OTOP ประกวดผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเหล่านี้จัดเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้านให้นำสินค้ามาจัดจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้อง ฝึกฝนทักษะที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่ง ขึ้นไป ในด้านการพัฒนาบุคคลในจังหวัด มีความต้องการให้คุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี หรือ เศรษฐกิจที่ต้องการจะกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว ลุกขึ้นมาประกอบอาชีพที่ดี หลังจากนั้นเราก็จะสนับสนุนให้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น กระตุ้นชาวบ้าน ชาวบ้านสร้าง และหลังจากนั้นเราก็จะสนับสนุน”

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  ทางด้าน นางสาวละอองจิตร อุทาทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับซุ้มกิจกรรมมัจฉาพาโชคว่าวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อหารายได้ไปช่วยผู้ประสบภัยภายในจังหวัดมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย และอื่น ที่ชาวบ้านประสบปัญหา โดยมีการหารายได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะรวบรวมทุนทรัพย์ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยปีต่อปี โดยในปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน อาจจะลดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็ขอให้ลดลงทุก ปีที่จัดงาน ประชาชนจะเข้ามาร่วมกันเยอะมาก เพราะประชาชนเห็นว่าเรานำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจริง ทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็ทำด้วยจิตอาสาทั้งสิ้น ทำให้คนที่เข้ามาเล่นเกมนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ทำบุญอีกด้วย”

  ทั้งนี้ประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ