More
  Wednesday, May 5, 2021

  ปัญหาไฟเขียวพร้อมกันของ จ.มหาสารคาม ผลพวงจากการติดตั้งดวงไฟจราจรไม่ถูกต้อง

  -

   

  การติดตั้งสัญญาณควบคุมไฟจราจรจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และทำให้การใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากขึ้น แต่ปัญหาไฟจราจรเขียวพร้อมกัน อาทิ แยกตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม แยกวัดศรีสวัสดิ์ แยกศาลหลักเมือง ซึ่งต้องแย่งชิงกันเลี้ยวอาจทำให้รถประสานงาหากตัดสินใจเลี้ยวพร้อมกัน อีกทั้งยังพบว่าบางแยกรถสวนไปมาตลอดทั้งวันทั้งคืน เมื่อถึงช่วงดึกไฟจราจรกระพริบเป็นสีส้มทั้งๆที่รถสัญจรไปมาจำนวนมาก หากมาเร็วทั้งสองฝั่งอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพราะไร้ไฟแดงบอกเตือน

  ผลกระทบจากไฟจราจรเขียวพร้อมกัน

  นางสาวพรชนก ไชยวงษา นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าว่า ไฟแดงบริเวณสี่แยกตรงตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตนไปซื้อของที่ตลาดเช้าประจำ ซึ่งเป็นสี่แยกที่มีรถขับสวนไปมาตลอดทั้งวัน ตนมองว่าไม่ถูกต้องและไม่มีความปลอดภัยเพราะมีไฟเขียวพร้อมกัน ต่างคนต่างแย่งกันไป น้อยคนที่จะมีน้ำใจรอให้อีกฝั่งไปก่อน อีกทั้งถ้ามีบางคนไม่ใช่คนในพื้นที่ขับขี่รถผ่านมาเร็วและไม่ทราบว่าอีกฝั่งก็ไฟเขียวเช่นกัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น อยากให้แก้ปัญหาในส่วนนี้ หากต้องปล่อยพร้อมกันทั้งสองฝั่ง ควรแยกปล่อยทางตรงก่อนแล้วค่อยปล่อยทางเลี้ยวขวาจะดีกว่า

  นางสาวสิริยา กาสิงห์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าว่า “เคยผ่านมายังจังหวัดมหาสารคามแล้วเจอไฟจราจรเขียวพร้อมกันตรงบริเวณไฟแดงตลาดห้าแยกมหาสารคาม และสี่แยกในเมือง รู้สึกตกใจว่าจะต้องไปอย่างไรเพราะกลัวมีความผิด วินาทีไฟเขียวขึ้นไม่ทราบเส้นทางไหนต้องไปก่อนรถจะสวนไปมาชุลมุนเป็นอย่างมาก หากออกตัวพร้อมกันอาจทำเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทันที อีกอย่างหากผู้ใช้รถมีอารมณ์ร้อนจะทำให้ต่างฝ่ายเกิดการทะเลาะวิวาท อยากฝากถึงผู้รับผิดชอบควรพิจารณาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญ และอยากให้ปรับเปลี่ยนไฟจราจรเป็นแบบธรรมดามากกว่า แต่หากกลัวรถติดย่านในเมืองก็ยังดีกว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมาแก้ไขในภายหลัง”

  แหล่งข่าวซึ่งเป็นนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 16 กาฬสินธุ์ (ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสำนักงานทางหลวงจังหวัดมหาสารคาม) อธิบายในส่วนของไฟจราจรเขียวพร้อมกันว่า ในหลายจุดของ จ.มหาสารคาม สามารถแจงได้ดังนี้ ทางสำนักงานทางหลวงเปิดไฟพร้อมกันได้ เนื่องจากเป็นชุมชนแออัด ตามกฎหมายทางถนนแล้วสามารถเปิดไฟในลักษณะเช่นนี้ได้ โดยวัดจากความเร็วรถในชุมชนแออัดตามกฎหมายและห้ามขับขี่เกินความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะระยะเบรกของรถจะอยู่ที่ 1 เมตร ผู้ใช้รถจะสามารถ

  มองเห็นรถตรงข้ามได้ให้พิจารณากันเอง หากมีอาการเร่งรีบทั้งสองฝั่งอาจเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนนี้ทางสำนักงานทางหลวงทราบดี ฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับผู้ใช้รถใช้ถนนเอง

  การควบคุมไฟจราจร

  นางเทียมจันทร์ วัฒนกิติกุล เจ้าของร้านทองหัวมุมแยกตลาดสด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสัญญาณไฟจราจรสามแยกธนาคารธนชาติ สาขามหาสารคาม ว่าเกิดสัญญาณไฟสีแดงทำงานช้ากว่าปกติทำให้รถชนกันแต่ไม่รุนแรงมาก เนื่องจากอีกฝั่งเป็นไฟเขียว ทั้งๆ ที่อีกฝั่งยังไม่ไฟแดง ส่งผลให้รถคันหน้าออกตัวไปปาดหน้ากับรถที่กำลังวิ่งในทางตรงแต่โชคดีที่ไม่ได้เกิดความรุนแรงมาก และยังมีไฟจราจรที่สี่แยกตลาดสดหน้าร้านของตนไฟจราจรเสียบ่อยเหมือนกัน บางครั้งเกิดไฟแดงพร้อมกันแล้วก็ไฟเขียวพร้อมกัน ซึ่งมีการปรับปรุงแต่ก็ยังเปิดเป็นไฟเขียวในทางตรงและทางเลี้ยวพร้อมกันอยู่ ตนมองว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะรถบางคันมาแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ อยากให้เป็นไฟเขียวแดงตามระบบทั่วไปมากเสียกว่า

  จากเอกสารคู่มือองค์ความรู้ด้านการจราจร (ประเภทชัดแจ้ง : EK) ตามข้อกำหนด เรื่องสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ข้อ 3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2522ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ระบุว่าสัญญาณไฟจราจรจำแนกเป็น4 ประเภท ชนิดตั้งเวลาล่วงหน้า สัญญาณไฟจะเปิดแบบมีรอบสัญญาณไฟคงที่,ชนิดกึ่งอัตโนมัติจะตั้ง ณ ทางแยกซึ่งมีทางเอกและทางโท โดยติดตั้งตัววัดที่ทางโทของทางแยก เมื่อมีรถทางเอกจำนวนมากจะมีสัญญาณไฟเขียวตลอด , เว้นแต่มีรถที่ทางโทมาถึงทางแยกหรือครบรอบจะตั้งชนิดอัตโนมัติ เพื่อเปิดสัญญาณไฟสัมพันธ์กับการเลื่อนไหลของรถบนถนนทุกด้าน ,ชนิดวัดปริมาณความหนาแน่นเป็นแบบที่มีตู้ควบคุม สามารถตรวจวัดปริมาณรถไปยังคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อควบคุมการไหลเวียนของโครงข่ายถนน และสามารถให้ลำดับความสำคัญของรถต่างชนิดกันได้ เช่น รถฉุกเฉิน รถประจำทาง เป็นต้น

  นายสำเร็จ ปางล์ลาศ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงที่ 24–15 จังหวัดมหาสารคาม เล่าว่า ตนเป็นนายช่างติดตั้งและควบคุมไฟจราจรของเมืองหาสารคาม โดยฟังคำสั่งจากแขวงการทาง หากมีนายช่างหมวดทางหลวงประจำตู้ไฟจราจรได้แจ้งเข้ามาเมื่อมีไฟจราจรผิดปกติจะโทรแจ้งเข้ามาที่แขวงทางหลวงมหาสารคามก่อน และจะสั่งงานมายังสำนักงานทางหลวงจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหมวดทางหลวงรับงานต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อจะสั่งงานไปยังฝ่ายงานจราจร ในกรณีที่ช่างไม่สามารถซ่อมได้ช่างจะรายงานกลับเข้าสู่สำนักงานทางหลวงแล้วรายงานไปยังแขวงทางหลวงอีกที

  ทั้งนี้ การดำเนินงานขึ้นอยู่กับแขวงทางหลวงทุกอย่าง เห็นได้ชัดว่ากว่าจะได้ซ่อมก็ต้องรอคำสั่งเพราะกว่าจะมาถึงนายช่างไฟฟ้าต้องผ่านหลายขั้นตอนตามระเบียบของการทำงานราชการ ทั้งนี้มีฝ่ายนายช่างหมวดทางหลวง ผู้ดูแลตู้ควบคุมไฟจราจรอยู่แล้ว หากไฟจราจรทำงานผิดปกติจะรายงานเข้ามายังแขวงการทางทันทีอาจลงมือซ่อมได้เลยในวันนั้น

  มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร

  นายสำเร็จ ยังเล่าเสริมอีกว่า ไฟจราจรของ จ.มหาสารคาม มีความไม่ทันสมัยเหมือนจังหวัดอื่นและติดตั้งดวงไฟจราจรไม่ถูกต้อง ซึ่งแขวงการทางรับทราบแล้วแต่ยังไม่มีคำสั่งใด ๆ ลงมาถึงส่วนควบคุมหมวดทางหลวงในสายงานหมวดไฟจราจรว่าจะต้องไปปรับเปลี่ยน และยังบอกอีกว่าหากเปลี่ยนตัวไฟจราจรเป็นไปง่ายเพราะราคาถูกราคาประมาณตัวละ 6,000 บาท หากมีการเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนเป็นรายชั่วโมงโดยจะไม่ทำงานข้ามวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่งของแขวงการทาง

  สำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้นสามารถกระทำได้หลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่างๆ ที่อาจพบได้จากการตรวจสอบสัญญาณไฟจราจร ระบบการให้จังหวะสัญญาณไฟจราจรทำงานไม่ถูกต้องให้ปรับแต่งระบบของเครื่องควบคุมใหม่โดยช่างผู้ชำนาญงานหรือติดต่อผู้ติดตั้ง สำหรับไฟจราจรที่เปิดไฟเขียวพร้อมกันนั้นเป็นเพราะสถานที่ตรงนั้นเป็นเขตชุมชนแออัด จึงทำให้เปิดไฟจราจรเป็น 2ช่วง เพราะการตั้งค่าไฟหรือเวลาไฟจราจรใน จ.มหาสารคาม ตั้งขึ้นตามแต่ละแยกจะวัดที่การจราจรหนาแน่นมากน้อยเท่าไหร่ และขึ้นอยู่กับผิวถนนด้วย

  นายสำเร็จ ยกตัวอย่างจากกรณีของ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองเจริญกว่า จ.มหาสารคาม เป็นอย่างมากเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว เกิดเหตุการณ์รถสวนทางพร้อมกันทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากระบบไฟจราจรไม่เป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็น ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถฟ้องและเรียกร้องค่าเสียได้ โดยแขวงการทางจะเป็นคนจ่าย หากวันหนึ่ง จ.มหาสารคาม เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็สามารถฟ้องร้องได้ทันที ส่วนกรณีหลายแยกที่ไม่มีไฟแดงนั้นเป็นเพราะว่าระยะห่างของแยกที่ถี่เกินไปผู้ใช้รถใช้ต้องระมัดระวังกันเอง

  ตกดึกไฟจราจรทางหลวงกระพริบ

  นายดำริห์ ชูคันหอม ช่างร้านตัดผมหัวมุมแยกวัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เล่าว่า “ไฟจราจรบริเวณแยกวัดศรีสวัสดิ์จะปล่อยไฟเขียวให้รถวิ่งสวนกันแบบนี้นานแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่อยู่มานานเกิดความคุ้นเคย จึงไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอย่างมากก็แค่รถเฉี่ยวกันหรือเกือบชนกันเท่านั้นนานๆ ครั้งจึงจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะต่างคนต่างต้องการจะไป ส่วนในช่วงดึกจะกระพริบหลังเที่ยงคืนเป็นต้น

  ไป โชคดีบริเวณแยกนี้มีรถไม่เยอะในช่วงดึกหากเป็นเส้นทางสัญจรคงจะอันตรายพอสมควร ทั้งนี้อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่หากปรับปรุงจริงก็ไม่อยากให้ทำสักเท่าไหร่ เพราะอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางไปไหนมาไหน เพราะคนในพื้นที่เคยชินกับสัญญาณไฟแบบนี้ไปแล้ว”

  ด้านแหล่งข่าวซึ่งเป็นนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 16 กาฬสินธุ์ ยังกล่าวถึงเส้นทางหลวงที่เปิดสัญญาไฟจราจร 2 ช่วง ทางหน่วยงาน จ.มหาสารคามจะไม่ได้มีความรับผิดชอบตรงนี้ ซึ่งแขวงทางหลวงมหาสารคามจะรับผิดชอบเฉพาะ จากการทดสอบไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอน หากเกิดก็คงเป็นที่ตัวผู้ใช้รถใช้ถนนที่เกิดความประมาทหรือไม่ควบคุมความเร็ว สำหรับไฟจราจรช่วงถนนหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาก บ.ดอนยม ทางไป อ.กันทรวิชัย ที่ไม่มีไฟจราจรนั้น เป็นเพราะอยู่ในระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงถนน ตามหลักแล้วต้องปรับปรุงท่อระบายน้ำก่อนแล้วจะปรับปรุงเรื่องไฟฟ้า และปฏิบัติไปตามขั้นตอน ส่วนไฟจราจรกระพริบในหลายแยก อาทิ แยกมหาวิทยาลัย แยก บขส แยกศาลากลาง สามแยกกาฬสินธุ์ เป็นเพราะแขวงการทางกำหนดมา

  ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์ประจำเอกสิทธิมนุษยชนศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ข้อมูลว่า หากอ้างอิงตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535) ภารกิจหน้าที่อย่างหนึ่งของกรมทางหลวง โดยผ่านการดำเนินการโดยแขวงการทาง อันเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กรมทางหลวงต้องให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการดูแลด้านไฟจราจร แก้ปัญหาไฟสัญญาณจราจรเสียและอื่น ๆ

  ดังนั้น ไฟจราจรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล กล่าวคือ ไฟจราจรต้องเป็นสีแดง เหลือง เขียว อันถือว่าเป็นสากลที่ยอมรับกันทั่วโลก และมีความเป็นไปได้ที่หากการขัดข้อง การติดขัด การไม่มีไฟจราจร หรือไฟจราจรไม่เป็นไปตามหลักสากล อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ แต่อย่างไรก็ตามการจะสรุปความเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุใดเป็นแน่แท้นั้นอาจจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาพถนน ตัวผู้ขับขี่เอง ยานพาหนะ หรือความบกพร่องของไฟจราจร ซึ่งหากเกิดจากความบกพร่องของไฟจราจรจริง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็อาจถูกฟ้องได้ และต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากมีความผิดเข้าข่ายตามที่กล่าวมา

  อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงไฟจราจรควรเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด ต้องเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากลและยุคสมัย หากไม่มีการดำเนินการดังที่กล่าวมาผู้ใช้รถใช้ถนนของ จ.มหาสารคาม คงเสี่ยงอุบัติเหตุต่อไปอีกนานเนื่องจากเมืองมหาสารคามมีรถสัญจรตลอดเวลา มหาสารคามคือเมืองแห่งการศึกษาและเป็นเมืองผ่านของอีก

  หลายจังหวัดอนาคตผู้ที่มาอาศัยอยู่อาจเพิ่มมากขึ้น ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ถึงแม้จะอยู่ในเขตชุมชนแออัดหรือผิวถนน 2 หรือ 4 ช่วงก็ตาม อย่างน้อยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่ากลัวระบายรถออกจากถนนเส้นหลักไม่หมด

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ