More
  Tuesday, April 7, 2020

  มติสภาฯ ลงความเห็นให้สรรหาคณบดีใหม่ หลัง คณะวิทย์ มมส ขึ้นบิลบอร์ดคัดค้าน “คณบดีคนนอก”

  -

  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะหมดวาระในเดือนเมษายนนี้ จึงมีกระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุนัน สายกระสุน และรองศาสตราจาย์ ดร.บังอร กุมพล โดยคณาจารย์ได้มีการเสนอชื่ออาจารย์ภายในคณะเข้าไปเป็นตัวแทนกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาจะมี 5 ท่าน ไม่รวมเลขา คือ ประธานจากสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุติภายนอก และตัวเเทนอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์

   

  ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้านการสรรหาคณบดีคนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า บุคลากรภายในคณะปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด 152 คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน มีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากได้คนภายในคณะมาบริหาร โดยที่ไม่เอาคนนอกคณะ พอถึงรอบที่ให้แสดงวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ามีอยู่ 3 ท่านที่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ก็คือ ท่านคณบดีคนปัจจุบัน และมีบุคลากรในคณะอีก 2 ท่าน ซึ่งคราวนี้ทางกลุ่มคณาจารย์ได้มีการลงชื่อคัดค้านผ่านตัวแทนบุคลากรเพื่อไปยื่นเรื่องว่าอาจารย์ทั้งคณะไม่เห็นด้วยกับการที่จะเลือกคนนอก โดยจะเลือกใครก็ได้ใน 2 คนที่ขึ้นเสนอวิสัยทัศน์  เมื่อรายชื่อไปถึงอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการตัวแทนบอกว่า กรรมการทั้งหมดแทบจะไม่ได้ดูเลยว่าทางคณะต้องการอะไร เมื่อเรื่องผ่านกรรมการสรรหาไปแล้ว

   

  “ขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมการสรรหาจะขึ้นไปรับมติรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขณะที่เป็นช่วงรับมติทางเรามีโอกาสคัดค้านหรือทักท้วงอะไรก็ได้ ทางคณาจารย์ภายในคณะได้มีการลงชื่อไปในตอนแรก 102 คน แล้วจึงยื่นรายชื่อกับท่านอธิการบดี แต่ช่วงนั้นอธิการฯ ไปราชการ ทางเราเลยไปยื่นกับงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกสภา และทางกรรมการสภาเพื่อให้ท่านทบทวนเเละเห็นใจว่า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประมาณ 75% ไม่เห็นด้วยที่คณบดีจะเป็นคนนอก และขอเป็นคนภายในคณะแทน” ผศ.ดร.สมชาย กล่าว

   

  ผศ.ดร.สมชาย เผยต่อว่า ทางสภาได้มีการรับเรื่องไว้ แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงสะท้อนไปถึงทางสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทางคณาจารย์จึงเห็นสมควรที่จะขอขึ้นป้ายบิลบอร์ดก่อนว่า ทางเราอยากได้คนในคณะ โดยป้ายที่ทำขึ้นมาอาจารย์ภายในคณะออกเงินกันเองและจะขึ้นป้ายบิลบอร์ดนอกเขตมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ไม่โดนปลด ตอนแรกขึ้นป้ายมีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านเห็นว่าทางเราอยากให้ท่านถอนชื่อออก แต่ท่านก็ไม่ยอมถอนชื่อออก จากที่มีการปลดป้ายบิลบอร์ดในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางคณาจารย์จึงได้มีการลงชื่อเพิ่มจาก 102 คนเป็น 105 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 153 คน

   

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือทางกรรมการของสภาได้มีการลงมติรับรองให้กับคณบดีคนเดิม 8 เสียง ไม่รับรอง 5 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง นั่นคือการล้มกระดาน ซึ่งหมายถึงการสรรหาใหม่อีกรอบหนึ่งหรือไม่รับรองคนเดิม แสดงว่าการที่คณาจารย์ได้มีการติดป้ายบิลบอร์ดหรือมีการคัดค้านขึ้นมานั้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมา ขณะนี้รอทางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสรรหาชุดใหม่และดำเนินการสรรหาคนใหม่ ทางคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ประสานกับคณะอื่นแล้วว่าต้องการใครที่เป็นคนภายในคณะ พอผ่านทางสมาชิกกรรมการในคณะแล้ว ก็จะเสนอเป็นชื่อเดียว ตามที่คุยกันโดยจะเลือกตั้งกันเองเพื่อให้กรรมการสรรหาพิจารณา

   

  “อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการสรรหา คือจะเสนอชื่อใครขึ้นไปก็ได้ ซึ่งไม่รู้ว่าการที่ให้อาจารย์ทั้งหมดลงคะแนนที่คนใดคนหนึ่ง เราก็ต้องรอดูในกระบวนการต่อไป แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือคณบดีคนเดิมที่เสนอชื่อไปนั้นไม่ได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัย ก็คือจะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดคือเริ่มนับหนึ่งใหม่” ผศ.ดร.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย

  เรื่อง : ภูริฉัตร ศิริโชคชัย, ยุวดี วงษ์สิงห์, พรนภา เทพสกล

  ภาพ : รัชชานนท์ สิรเศรษฐานันท์

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ