More
  Wednesday, March 2, 2022

  มติสภาฯ ลงความเห็นให้สรรหาคณบดีใหม่ หลัง คณะวิทย์ มมส ขึ้นบิลบอร์ดคัดค้าน “คณบดีคนนอก”

  -

  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะหมดวาระในเดือนเมษายนนี้ จึงมีกระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุนัน สายกระสุน และรองศาสตราจาย์ ดร.บังอร กุมพล โดยคณาจารย์ได้มีการเสนอชื่ออาจารย์ภายในคณะเข้าไปเป็นตัวแทนกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาจะมี 5 ท่าน ไม่รวมเลขา คือ ประธานจากสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุติภายนอก และตัวเเทนอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์

   

  ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้านการสรรหาคณบดีคนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า บุคลากรภายในคณะปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งหมด 152 คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน มีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากได้คนภายในคณะมาบริหาร โดยที่ไม่เอาคนนอกคณะ พอถึงรอบที่ให้แสดงวิสัยทัศน์ ปรากฏว่ามีอยู่ 3 ท่านที่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ก็คือ ท่านคณบดีคนปัจจุบัน และมีบุคลากรในคณะอีก 2 ท่าน ซึ่งคราวนี้ทางกลุ่มคณาจารย์ได้มีการลงชื่อคัดค้านผ่านตัวแทนบุคลากรเพื่อไปยื่นเรื่องว่าอาจารย์ทั้งคณะไม่เห็นด้วยกับการที่จะเลือกคนนอก โดยจะเลือกใครก็ได้ใน 2 คนที่ขึ้นเสนอวิสัยทัศน์  เมื่อรายชื่อไปถึงอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการตัวแทนบอกว่า กรรมการทั้งหมดแทบจะไม่ได้ดูเลยว่าทางคณะต้องการอะไร เมื่อเรื่องผ่านกรรมการสรรหาไปแล้ว

   

  “ขั้นตอนต่อไปคือคณะกรรมการสรรหาจะขึ้นไปรับมติรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขณะที่เป็นช่วงรับมติทางเรามีโอกาสคัดค้านหรือทักท้วงอะไรก็ได้ ทางคณาจารย์ภายในคณะได้มีการลงชื่อไปในตอนแรก 102 คน แล้วจึงยื่นรายชื่อกับท่านอธิการบดี แต่ช่วงนั้นอธิการฯ ไปราชการ ทางเราเลยไปยื่นกับงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกสภา และทางกรรมการสภาเพื่อให้ท่านทบทวนเเละเห็นใจว่า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประมาณ 75% ไม่เห็นด้วยที่คณบดีจะเป็นคนนอก และขอเป็นคนภายในคณะแทน” ผศ.ดร.สมชาย กล่าว

   

  ผศ.ดร.สมชาย เผยต่อว่า ทางสภาได้มีการรับเรื่องไว้ แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงสะท้อนไปถึงทางสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทางคณาจารย์จึงเห็นสมควรที่จะขอขึ้นป้ายบิลบอร์ดก่อนว่า ทางเราอยากได้คนในคณะ โดยป้ายที่ทำขึ้นมาอาจารย์ภายในคณะออกเงินกันเองและจะขึ้นป้ายบิลบอร์ดนอกเขตมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ไม่โดนปลด ตอนแรกขึ้นป้ายมีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านเห็นว่าทางเราอยากให้ท่านถอนชื่อออก แต่ท่านก็ไม่ยอมถอนชื่อออก จากที่มีการปลดป้ายบิลบอร์ดในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางคณาจารย์จึงได้มีการลงชื่อเพิ่มจาก 102 คนเป็น 105 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 153 คน

   

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือทางกรรมการของสภาได้มีการลงมติรับรองให้กับคณบดีคนเดิม 8 เสียง ไม่รับรอง 5 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง นั่นคือการล้มกระดาน ซึ่งหมายถึงการสรรหาใหม่อีกรอบหนึ่งหรือไม่รับรองคนเดิม แสดงว่าการที่คณาจารย์ได้มีการติดป้ายบิลบอร์ดหรือมีการคัดค้านขึ้นมานั้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมา ขณะนี้รอทางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสรรหาชุดใหม่และดำเนินการสรรหาคนใหม่ ทางคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ประสานกับคณะอื่นแล้วว่าต้องการใครที่เป็นคนภายในคณะ พอผ่านทางสมาชิกกรรมการในคณะแล้ว ก็จะเสนอเป็นชื่อเดียว ตามที่คุยกันโดยจะเลือกตั้งกันเองเพื่อให้กรรมการสรรหาพิจารณา

   

  “อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการสรรหา คือจะเสนอชื่อใครขึ้นไปก็ได้ ซึ่งไม่รู้ว่าการที่ให้อาจารย์ทั้งหมดลงคะแนนที่คนใดคนหนึ่ง เราก็ต้องรอดูในกระบวนการต่อไป แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือคณบดีคนเดิมที่เสนอชื่อไปนั้นไม่ได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัย ก็คือจะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดคือเริ่มนับหนึ่งใหม่” ผศ.ดร.สมชาย กล่าวทิ้งท้าย

  เรื่อง : ภูริฉัตร ศิริโชคชัย, ยุวดี วงษ์สิงห์, พรนภา เทพสกล

  ภาพ : รัชชานนท์ สิรเศรษฐานันท์

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ