More
  Saturday, February 26, 2022

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  -

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย” ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์  (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal 

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่รุ่นภุมริน 12 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงานมีขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ขบวนอัญเชิญบายศรีและเครื่องคาย ขบวนนางรํา เข้าสู่บริเวณพิธี มีการแสดงต้อนรับ “บายศรีสู่ขวัญ” โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรเลงดนตรีพื้นบ้านโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จากนั้นอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และจุดเทียนชัยยอดบายศรี เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ผูกแขนนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนสโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัยพร้อมรับพานบายศรีของแต่คณะเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม

  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน โดยมีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal  โดยสโมสรนิสิตแต่ละคณะนำตัวแทนนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมคณะละ 50 คนเพื่อนเป็นการเว้นระยะห่างตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาด และมาตรการป้องกันภายในงานคือมีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนิสิตจำนวน 3 จุด และบุคลากร 1 จุดประจำทางเข้างาน อีกทั้งยังมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ระหว่างร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ Face Shield เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของรัฐบาล

  นางสาวรสิกา กลิ่นมาก นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รู้สึกประทับใจอยากให้มีการจัดต่อไปเพราะเป็นสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นอีสานอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รสิกากล่าวต่ออีกว่านอกจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal ที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้ตัวเองก็ร่วมช่วยป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อร่วมช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

  #บายศรีสู่ขวัญ #น้องใหม่63 #ภุมริน12 #มมส #หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

  ธนวัฒน์ เอี่ยมเสริม, อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ รายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ