More
  Tuesday, August 11, 2020

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  -

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย” ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์  (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal 

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่รุ่นภุมริน 12 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนเรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงานมีขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ขบวนอัญเชิญบายศรีและเครื่องคาย ขบวนนางรํา เข้าสู่บริเวณพิธี มีการแสดงต้อนรับ “บายศรีสู่ขวัญ” โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ บรรเลงดนตรีพื้นบ้านโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จากนั้นอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และจุดเทียนชัยยอดบายศรี เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มีฤทธิ์ ปัญญาวงศ์ ศิลปินพื้นบ้านอีสาน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ จากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ผูกแขนนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนสโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัยพร้อมรับพานบายศรีของแต่คณะเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม

  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน โดยมีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal  โดยสโมสรนิสิตแต่ละคณะนำตัวแทนนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมคณะละ 50 คนเพื่อนเป็นการเว้นระยะห่างตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาด และมาตรการป้องกันภายในงานคือมีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนิสิตจำนวน 3 จุด และบุคลากร 1 จุดประจำทางเข้างาน อีกทั้งยังมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ระหว่างร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ Face Shield เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของรัฐบาล

  นางสาวรสิกา กลิ่นมาก นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน รู้สึกประทับใจอยากให้มีการจัดต่อไปเพราะเป็นสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นอีสานอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รสิกากล่าวต่ออีกว่านอกจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal ที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้ตัวเองก็ร่วมช่วยป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อร่วมช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

  #บายศรีสู่ขวัญ #น้องใหม่63 #ภุมริน12 #มมส #หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

  ธนวัฒน์ เอี่ยมเสริม, อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย นิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ รายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  HashTag ที่น่าสนใจ