More
  Tuesday, March 31, 2020

  มมส เปิดงานประเมินนักศึกษารับรางวัลพระราชทานฯ

  -

  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  งานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 รางวัลพระราชทานเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา และในปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 โดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกฯ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน จากทั้งหมด 22 สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา 2 กลุ่ม คือประเภทนักศึกษาปกติ และนักศึกษาพิการ

  2

  ต่อมาในเวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ ได้ทำการเริ่มดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบ 11 สถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชธานี, มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, วิทยาลัยนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ในภาคเช้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในภาคบ่ายตามลำดับ

  3

  นอกจากนั้นการประเมินยังคงมีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประเมินของกลุ่มสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 10 สถานศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 และการประเมินของกลุ่มนักศึกษาพิการ จำนวน 3 สถานศึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562ในเวลา 10.00 เป็นต้นไป

   

  เรื่อง  เวชพงศ์  จันทร์ศรี

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ