More
  Monday, March 7, 2022

  มมส. เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น

  -

  นักกฎหมายเผยหากไม่ชำระหนี้ กยศ. เสี่ยงติดเครดิตบูโร ด้าน มมส เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น ชี้มหาวิทยาลัยควบคุมได้เพียงนิสิตที่ศึกษาอยู่ แนะวิธีแก้ปัญหาที่ดีคือปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

  นายเสริมศักดิ์วิลาศรีทนายความอิสระเปิดเผยว่าผู้ที่ไม่คืนเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ. เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นเนื่องจากกยศ. เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาไม่ใช่สถาบันทางการเงินการผิดนัดไม่ชำระหนี้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความกันได้หากผู้กู้ยืมนำเงินมาชำระจะทำให้คดีอาญาถูกระงับไปเป็นแนวคิดจะใช้ดำเนินการความผิดการเสียเครดิตบูโรโดยเป็นการเสียเครดิตในการมีสิทธิ์ผ่อนผันบ้านคอนโดรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งนี้การผ่อนชำระหนี้ไม่ครบตามกำหนดหรือหนีหนี้ถือเป็นคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกแต่เป็นบทลงโทษเฉพาะเจ้าหนี้ที่ที่เป็นสถาบันการเงิน

  นายเสริมศักดิ์เผยต่อว่าก่อนหน้านี้ทางกยศ. มีสิทธิ์ในการบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติขณะนี้การนำพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 มาใช้เป็นเพียงแนวคิดการสร้างพฤติกรรมทางอ้อมในการรับผิดชอบการชำระเงินที่นิสิตได้กู้ยืมถือเป็นเรื่องดีที่จะสร้างจิตสำนึกให้นิสิตชำระเงินตามระยะเวลา

  นางบุญชูอันบุรีหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส) เปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีผลการเรียนในพ.ศ.2557 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และในพ.ศ.2558 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้นมาคือนิสิตต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสารวม 18 ชั่วโมงหมายถึง 1 ปีจะรวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมงซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นิสิตต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2558

  “โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณต่างๆให้นิสิตกู้ยืมโดยทำสัญญาส่งให้ทางธนาคารและโอนเงินให้แก่นิสิตที่กู้ยืมกยศ. การทำงานก็จะเก็บเอกสารต่างๆไว้ส่วนกลางเมื่อมีปัญหายืมแล้วไม่คืนทางกยศ. ก็จะมีกลยุทธ์และแผนการสำรองไว้ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ควบคุมได้เพียงนิสิตที่ยังศึกษาอยู่นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วต้องเป็นหน้าที่ของกยศ. ในการติดตามควบคุม” นางบุญชูกล่าว

  ด้านนางสาวอนงค์ปะทะนังพนักงานการศึกษารักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กล่าวว่า กฎหมายถือเป็นวินัยที่ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เคร่งครัด ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะผู้กู้ยืม กยศ. จบการศึกษาครบกำหนดช่วงเวลาต้องชำระเงิน หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการอะไรไม่ได้และอาจนำไปสู่ภาวะความขัดแย้ง แนวทางแก้ปัญหาที่ดีก็คือต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้นิสิตเข้าร่วมผ่านกิจกรรมสาธารณะถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยกันส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเช่นกัน

  นางสาวเบญจวรรณฉายาภักดีนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเผยว่าครอบครัวส่งให้ตนและน้องเรียนพร้อมกันทำให้เงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่าเล่าเรียนตนจึงตัดสินใจกู้ยืมเงินกยศ. เพราะสามารถช่วยครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษาตนจะคืนเงินกยศ. อย่างแน่นอนเพราะเพื่อให้รุ่นน้องปีถัดไปได้กู้ยืมเงินกยศ. เช่นตนส่วนคนที่กู้ยืมแล้วไม่คืนเงินนั้นมองว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ