More
  Thursday, April 9, 2020

  มมส. เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น

  -

  นักกฎหมายเผยหากไม่ชำระหนี้ กยศ. เสี่ยงติดเครดิตบูโร ด้าน มมส เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น ชี้มหาวิทยาลัยควบคุมได้เพียงนิสิตที่ศึกษาอยู่ แนะวิธีแก้ปัญหาที่ดีคือปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

  นายเสริมศักดิ์วิลาศรีทนายความอิสระเปิดเผยว่าผู้ที่ไม่คืนเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ. เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นเนื่องจากกยศ. เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาไม่ใช่สถาบันทางการเงินการผิดนัดไม่ชำระหนี้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความกันได้หากผู้กู้ยืมนำเงินมาชำระจะทำให้คดีอาญาถูกระงับไปเป็นแนวคิดจะใช้ดำเนินการความผิดการเสียเครดิตบูโรโดยเป็นการเสียเครดิตในการมีสิทธิ์ผ่อนผันบ้านคอนโดรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งนี้การผ่อนชำระหนี้ไม่ครบตามกำหนดหรือหนีหนี้ถือเป็นคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกแต่เป็นบทลงโทษเฉพาะเจ้าหนี้ที่ที่เป็นสถาบันการเงิน

  นายเสริมศักดิ์เผยต่อว่าก่อนหน้านี้ทางกยศ. มีสิทธิ์ในการบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติขณะนี้การนำพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 มาใช้เป็นเพียงแนวคิดการสร้างพฤติกรรมทางอ้อมในการรับผิดชอบการชำระเงินที่นิสิตได้กู้ยืมถือเป็นเรื่องดีที่จะสร้างจิตสำนึกให้นิสิตชำระเงินตามระยะเวลา

  นางบุญชูอันบุรีหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส) เปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีผลการเรียนในพ.ศ.2557 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และในพ.ศ.2558 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้นมาคือนิสิตต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสารวม 18 ชั่วโมงหมายถึง 1 ปีจะรวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมงซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นิสิตต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2558

  “โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณต่างๆให้นิสิตกู้ยืมโดยทำสัญญาส่งให้ทางธนาคารและโอนเงินให้แก่นิสิตที่กู้ยืมกยศ. การทำงานก็จะเก็บเอกสารต่างๆไว้ส่วนกลางเมื่อมีปัญหายืมแล้วไม่คืนทางกยศ. ก็จะมีกลยุทธ์และแผนการสำรองไว้ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ควบคุมได้เพียงนิสิตที่ยังศึกษาอยู่นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วต้องเป็นหน้าที่ของกยศ. ในการติดตามควบคุม” นางบุญชูกล่าว

  ด้านนางสาวอนงค์ปะทะนังพนักงานการศึกษารักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กล่าวว่า กฎหมายถือเป็นวินัยที่ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เคร่งครัด ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะผู้กู้ยืม กยศ. จบการศึกษาครบกำหนดช่วงเวลาต้องชำระเงิน หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการอะไรไม่ได้และอาจนำไปสู่ภาวะความขัดแย้ง แนวทางแก้ปัญหาที่ดีก็คือต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้นิสิตเข้าร่วมผ่านกิจกรรมสาธารณะถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยกันส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเช่นกัน

  นางสาวเบญจวรรณฉายาภักดีนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเผยว่าครอบครัวส่งให้ตนและน้องเรียนพร้อมกันทำให้เงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่าเล่าเรียนตนจึงตัดสินใจกู้ยืมเงินกยศ. เพราะสามารถช่วยครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษาตนจะคืนเงินกยศ. อย่างแน่นอนเพราะเพื่อให้รุ่นน้องปีถัดไปได้กู้ยืมเงินกยศ. เช่นตนส่วนคนที่กู้ยืมแล้วไม่คืนเงินนั้นมองว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ