More
  Friday, June 5, 2020

  มมส เร่งแก้ปัญหาขยะกองโตหลังสวนสุขภาพ

  -

  ชาวบ้าน-นิสิตแห่ทิ้งขยะในเขต มมส หลังสวนสุขภาพ กองสุมสกปรกส่งกลิ่นคละคลุ้ง กองอาคารฯ ย้ำเร่งหาทางแก้ เล็งปรับภูมิทัศน์ใหม่ นักวิชาการเตือนเสี่ยงน้ำฝนชะเอาสารพิษไหลลงสู่แหล่งน้ำข้างเคียง

  จากกรณีมีนิสิตโพสต์ภาพกองขยะขนาดใหญ่ บริเวณวงแหวนถนนเส้นรอบนอกหลังสวนสุขภาพ ลงในกลุ่มของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเกิดการตั้งคำถามจากนิสิตต่อมหาวิทยาลัยว่าพื้นที่นี้เป็นของใครและเหตุใดจึงไม่มีใครเข้ามาจัดการพื้นที่นี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณดังกล่าว และพบว่ามีกองขยะขนาดใหญ่กระจัดกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง ขยะที่บางส่วนล้นออกมาสู่ถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณดังกล่าว จึงได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านที่กำลังเก็บขยะอยู่บริเวณนั้น

  นางอัมพร  สุดชา ชาวบ้านจากอำเภอโกสุมพิสัย เล่าว่า มีอาชีพเก็บขยะไปขาย ซึ่งจะมาเก็บขยะในพื้นที่นี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง โดยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเป็นจุดทิ้งขยะของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ซึ่งห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกนำขยะมาทิ้ง เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่า เคยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ นางอัมพรตอบว่า เคยได้มีการพูดคุยซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้ว่ากล่าวอะไร เพราะตนเป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายไม่ใช่คนนำขยะมาทิ้ง และบางครั้งทางมหาวิทยาลัยก็เสนอขายขยะให้กับตนทำให้มีรายได้ ส่วนขยะที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเศษถุงพลาสติกและเศษอาหารซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นสิ่งที่ล่อแมลงวันให้เข้ามา

  นางสาวจุฬาลักษณ์ ปะวันนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการจัดการขยะและของเสีย ประจำกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สาเหตุหลักเกิดจากหลุมฝังกลบของบ่อกำจัดขยะตำบลหนองปลิง จังหวัดมหาสารคามเต็ม  ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถนำขยะไปทิ้งได้แค่วันละรอบหรือลดจำนวนปริมาณที่ต้องทิ้งลง ซึ่งขยะที่ต้องนำไปทิ้งยังบ่อกำจัดขยะหนองปลิงนั้นอยู่ที่ 120 – 130 ตันต่อวันจากจาก 15 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีขยะอยู่ที่วันละ 4 – 5 ตันต่อวัน

  พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ในส่วนความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่เป็นผู้ดูแลอยู่ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากบุคคลภายนอกแอบนำขยะมาทิ้ง ซึ่งน่าจะเป็นคนในพื้นที่ในตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียง และกลุ่มคนที่รับจ้างเก็บขยะตามหอพักที่จะนำขยะมาทิ้ง เพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณรอบนอกไม่ค่อยมีใครสัญจร การดูแลของมหาวิทยาลัยก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางมาตรการเบื้องต้นโดยการนำป้ายไปติดว่าเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหากใครฝ่าฝืนจะทำการปรับ 2,000 บาท ซึ่งสามารถทำได้ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปสอดส่องดูแล หากพบเห็นในครั้งแรกจะทำการกล่าวตักเตือนและจะทำการปรับหากทำครั้งต่อไป” นางสาวจุฬาลักษณ์ กล่าว

  นางสาวจุฬาลักษณ์ เผยต่อว่า มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว โดยการนำต้นไม้หรือพุ่มไม้ไปปลูกทดแทนเพื่อไม่ให้เกิดเป็นที่โล่งง่ายในการนำขยะมาทิ้ง ซึ่งจะทำการดันขยะเข้าไปถมพื้นที่ด้านในก่อนเพื่อไม่ให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามต่อผู้ที่สัญจรไปมา และจึงค่อยๆ ปรับพื้นที่ด้านนอก หากจะสร้างรั้วกั้นเพื่อป้องกันการนำขยะมาทิ้งก็อาจทำได้ แต่ต้องใช้งบประมาณเพราะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่  ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนการหารือกับผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ต่อไป และเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนหรือไม่ นางสาวจุฬาลักษณ์ตอบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีการเข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนมาก่อน ทำได้เพียงบอกและกล่าวตักเตือนเมื่อเห็นนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวเท่านั้น

  ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สถานที่บริเวณนี้ไม่ใช่บริเวณที่ควรทิ้งขยะอยู่แล้ว ตามหลักการนั้นควรจะเก็บและนำไปทิ้งยังหลุมฝังกลบ แม้จะมีแนวคิดว่าจะปรับสภาพภูมิทัศน์ภายนอกและดันขยะเข้าไปไว้ด้านในเพื่อไม่ให้เห็น แต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เพื่อกันไม่ให้มีคนแอบนำขยะมาทิ้งอีก ซึ่งปริมาณขยะที่มีจำนวนมากแบบนี้และจุดทิ้งขยะยังอยู่ใกล้กับชุมชนจะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง นอกจากจะก่อให้เกิดทัศนอุจาด วิสัยทัศน์ไม่ดีแล้ว กลิ่นที่เหม็นก็จะล่อแมลงวันเข้ามา เชื้อโรคก็จะตามมา น้ำชะขยะไหลลงสู่ดินและน้ำเป็นผลให้เกิดมลพิษและการปนเปื้อน

  ผศ.ดร.สุนันทา กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยน่าจะกำลังหาทางแก้ไข ซึ่งก็มีการจัดป้ายไปติดเอาไว้แล้วว่าเป็นที่ของมหาวิทยาลัยห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ แต่คนก็ยังแอบเอาไปทิ้งซึ่งไม่ได้เกิดจากการทิ้งจากคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากการขนขยะมาทิ้งมากกว่า นอกจากชาวบ้านแล้วหอพักที่อยู่ระแวกนั้นก็อาจมีส่วนแอบนำขยะมาทิ้งด้วย ปัญหานี้อาจโทษมหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ จุดเริ่มต้นปัญหาขยะล้นเกิดจากคนที่นำขยะมาทิ้งที่ยังขาดจิตสำนึกที่ดี และจำนวนนิสิตที่รับเพิ่มขึ้นทุกปีย่อมส่งผลกับจำนวนประมาณของขยะ แค่รู้จักลดจากแหล่งกำเนิดคือไม่ใช้ถุงพลาสติก อย่าผลิตเพิ่ม และพยายามผลิตขยะให้น้อยที่สุดแค่คนละหนึ่งชิ้น ขยะที่ต้องจัดการก็จะน้อยลง

  นิสิต(ข่าวขยะ)

  นายพัสกร ศรีทับทิม นิสิตชั้นปีที่  4 สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตผู้โพสต์เรื่องพื้นที่ทิ้งขยะนี้ลงในกลุ่มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล่าว่า หลังจากที่โพสต์เรื่องนี้ลงไปในกลุ่มของมหาวิทยาลัย ก็ไม่มีคนให้ความสนใจมากนัก และเพราะไม่ใช่เส้นทางที่นิสิตใช้สัญจรเป็นหลัก แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเพราะยังอยู่ในเขตของมหาวิทยาลัยอยู่ และเพราะติดตามปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งในตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเพราะมีนิสิตโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้ง จนมีการนำป้ายไวนิลไปติดเพื่อไม่ให้มีการทิ้งขยะบริเวณนี้จำนวนหลายป้าย และการทิ้งขยะก็ค่อยๆ ลดลง จนเมื่อเปิดเทอมเข้าไปดูอีกครั้งและพบว่าป้ายมันหายไป และเห็นมีรถขนขยะนำขยะมาทิ้งอีกจนเกิดเป็นกองขยะขนาดใหญ่ และพบว่าจำนวนขยะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าที่แห่งนี้จะกลายเป็นบ่อทิ้งขยะไปแล้วหรืออย่างไร ซึ่งในวันที่โพสต์เรื่องนี้ลงไปในกลุ่มของมหาวิทยาลัยก็มีเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่เข้ามารับทราบ แต่ไม่มีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมกับตน

  นายพัสกร กล่าวต่ออีกว่า อยากให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาเพราะถือเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย สามารถดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนได้ และควรตอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่นี้มีไว้เพื่อทำอะไร เพราะมหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว แต่กลับยังมีการทิ้งขยะกันโดยไม่ดูแลสิ่งแวดล้อม หากพูดถึงเรื่องของจิตสำนึก เมื่อมีคนหนึ่งเริ่มทิ้งก็จะเกิดการทิ้งตาม และคนที่ทิ้งตามอาจแค่ไม่รู้และเข้าใจไปว่าเป็นที่ที่ทิ้งขยะได้เพราะลักษณะของพื้นที่นี้ มีลักษณะเป็นบ่อขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นบ่อขยะ เพราะเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงควรชี้แจงให้ชัดเจน ควรจะมีการประสานงานไปยังผู้นำชุมชน เทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันที่อยู่บริเวณนั้น ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน และเจ้าของหอพักให้ร่วมมือกันและทำความเข้าใจว่าบริเวณดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทิ้งขยะ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  HashTag ที่น่าสนใจ