More
  Friday, June 5, 2020

  วิถีภูมิปัญญาอีสาน สืบสานผ่านเหล่าเยาวชน ดีจัง อีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่

  -

  ปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เด็กและเยาวชนเยาวชน ส่งผลให้หันไปให้ความสนใจวัฒนธรรมใหม่ ๆ มากเกินไป จนทำให้หลงลืมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจต่อกันได้จากการสื่อความหมาย ของวัฒนธรรม การตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยตลอดจนการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนในสังคมใดสังคมหนึ่งเห็นว่าดีแต่ในอีกสังคมหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ดีไม่เหมาะสมก็ได้ วัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อกันได้ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนทำให้ความใกล้ชิดกับผู้คนรอบ ๆ ตัว ลดน้อยลงไปตามด้วย

  มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์: เรื่องกินเรื่องใหญ่ จึงตระหนักถึงคุณค่าของวิถีภูมิปัญญาอีสาน และได้นำเสนอผ่านวิถีอาหารพื้นบ้าน ศิลปะสร้างสรรค์ และสื่อพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานความสามารถของเด็ก และเยาวชนที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

  9เด็กๆและเยาวชนร่วมกิจกรรมการทำตุงใยแมงมุม

  “ดีจังอีสานตุ้มโฮม” เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ด้วยความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 5 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ลานวิถีอาหารอีสานกับแกงหน่อไม้ ขนมเทียนแก้ว จากจังหวัดมหาสารคาม ข้าวโป่ง บ้านแคนน้อย ยโสธร เรื่องราวของเกลือ และอาหารพื้นบ้านจากอุดรธานี โดนัดเขมร จากสุรินทร์ ปลาส้ม และหมูทุบของชาวกาฬสินธุ์ ส้มตำและปลาร้าทอด จากพื้นที่ศรีสะเกษ ขนมจีนจากพื้นที่ร้อยเอ็ด ลานศิลปะสร้างสรรค์ มีกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ การทำพัดกระดาษ ถักเชือกข้อมือ ตุงใยแมงมุม พวงมะโหตร และตาข่ายดักฝัน

  นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีสาน วงแคน หนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน จากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว ของคณะเด็กเทวดา จังหวัดมหาสารคาม การแสดงสืบสานตำนานเมืองสุรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ละครเร่ การฉายหนังสั้น สารคดีผลงานของเด็กและเยาวชน

  3แกงหน่อไม้

  นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญคือ เด็ก และเยาวชนเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ที่ครอบครัว และผู้ใหญ่ควรสนับสนุนและเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่พวกเขา
  ด้านผู้ช่วยศาสตราจาย์

  ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึง การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภาคอีสานที่จะเป็นกลไกสนับสนุนสำคัญของการสร้างกระบวนการรียนรู้ หนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

  ขณะที่นายสิทธิเดช ผงสิริ แกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮม นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เยาวชนในเครือข่ายภาคอีสานได้ทำงานสื่อสารสร้างสรรค์ เรียนรู้ศักยภาพของตนเองที่เป็นกำลังสำคัญสร้างการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน และสังคมได้ นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนการสร้างสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน ทำให้พวกเขาเห็นถึงความความสำคัญที่จะร่วมสืบสานรากเหง้านี้อย่างภาคภูมิใจ

  มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์: เรื่องกินเรื่องใหญ่ สะท้อนความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนได้สร้างสรรค์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญา รากเหง้าของตนเองอย่างรู้คุณค่าสื่อสารสู่สาธารณะ ในท้ายที่สุดแล้วพลังของเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมและชุมชน

  11หนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน จากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์.JPG

  นวพรพรรณ สมบัติภักดีรัตน์ : รายงาน

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  ผ้าไหมมัดหมี่ของดีชาวอีสานสู่การสร้างอาชีพเสริม

  หากพูดถึงผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหนึ่งในผ้าทอที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผ้าที่มีกรรมวิธีในการทอที่ค่อนข้างยากและรวดลายที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น นอกจากจะทอสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ยังสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือนและชุมชนได้อีกด้วย

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  HashTag ที่น่าสนใจ