More
  Tuesday, March 31, 2020

  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม. มหิดล (ศาลายา) ชวนร่วม “กิจกรรมค่ายเยาวชนนักสิทธิและสันติรุ่นที่ 1”

  -

  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักสิทธิและสันติรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้เอื้อต่อการนำไปใช้ได้จริงของนักกิจกรรม ในระดับของการวิเคราะห์สถานการณ์และการวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มรวมไปถึงแนวทางการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีส่วนสำคัญในการกระบวนการมีส่วนร่วมในสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม โดยหวังว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะเพื่ออำนาจในการต่อรองของเยาวชนไทยได้มากยิ่งขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม

  สถาบันสิทธิมนุษยชน กล่าวต่ออีกว่า ผู้เข้าร่วมจะต้องพักค้างคืนที่มหิดลศาลายา 3 คืน ต่อด้วยการลงพื้นที่บ้านกรูดอีก 6 คืนโดยทางค่ายจะมีที่พักและอาหารรับรองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกใบสมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. เพื่อให้คณาจารย์ได้คัดเลือกผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจ และจะได้รับโอกาสที่จะสนับสนุนส่งเสริมได้ในระยะยาวจึงจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรนี้

  โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมดังนี้

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 บาท

  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่บัญชี 333-242384-1 (จะได้รับคืนหลังเข้าร่วมจนสิ้นสุดโครงการฯ) โดยส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์มาที่ E-mail : bordin_bain@hotmail.com , sangchan27@gmail.com  ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 หากไม่มีการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางคณะผู้จัดจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง

  1. การเดินทางมายังสถาบันฯ เดินทางโดยสารโดย รถทัวร์ หรือ รถไฟ ชั้นประหยัด

  (รถไฟชั้น2 นอนปรับอากาศได้) เท่านั้น โปรดเก็บตั๋วเพื่อการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับสถาบันผู้จัดกิจกรรม งบประมาณการเดินทางเบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาท การโดยสารโดยเครื่องบินทางสถาบันผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบค่าเดินทางที่เกิดขึ้น

  1. โปรดเตรียมของใช้ส่วนตัว (รวมถึงผ้าเช็ดตัว) และยาโรคประจำตัว
  2. กรณี เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) การเข้ารักษาพยาบาล

  ทางสถาบันผู้จัดกิจกรรมจะส่งเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  หากผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักสิทธิและสันติรุ่นที่ 1  ประสงค์จะรับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

  สมัครได้ที่ : https://goo.gl/KV7e47

   

  ณัฐวุฒิ  ไพอุปลี : รายงาน (ขอบคุณข้อมูลจากเพจ facebook : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล)

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ