More
  Monday, March 7, 2022

  สพป.มหาสารคามเขต 1 ชี้การเพิ่มข้อสอบอัตนัยช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์ แต่หวั่นคะแนนไม่แม่นยำ

  -

  ปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเพิ่มข้อสอบอัตนัยทุกวิชาในการจัดสอบรูปแบบต่างๆ เชื่อวัดผลทางการศึกษาได้มากกว่า ชี้ข้อสอบปรนัยทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียน หวั่นเกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบ แจงคะแนนข้อสอบอัตนัยอาจไม่แม่นยำ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การให้คะแนน ด้านครูชำนาญการพิเศษเตรียมพร้อมสอนการเขียน รองรับปีแรกที่จะเพิ่มข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ต

  จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงข้อสอบโดยเพิ่มข้อสอบอัตนัยไม่น้อยกว่า 20% ในทุกวิชาของการจัดสอบในรูปแบบต่างๆเช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตเนื่องจากข้อสอบของไทยยังไม่มีคุณภาพเทียบเท่าสากลจึงควรมุ่งเน้นข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้นโดยจะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้สพฐ. ได้เริ่มดำเนินการแล้วในการสอบวิชาภาษาไทยและจะเพิ่มข้อสอบอัตนัยให้ครอบคลุมทุกวิชา

  ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงษ์จินดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 จ.มหาสารคาม (สพป.มหาสารคามเขต 1) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาข้อสอบปรนัยไม่สามารถวัดผลการศึกษาของเด็กไทยได้ครบทุกด้านปัจจุบันเด็กจึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทางสทศ. และสพฐ. จึงเล็งเห็นว่าข้อสอบปรนัยทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียนดังนั้นจึงคิดเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเพิ่มข้อสอบอัตนัยเพราะสามารถวัดผลทางการศึกษาได้มากกว่าข้อสอบปรนัยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์จับใจความและนำไปใช้

  ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุกล่าวต่อว่าสิ่งที่กังวลคือการตรวจข้อสอบเนื่องจากลายมือบางคนอ่านยากทำให้อาจเกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบได้อีกทั้งข้อสอบอัตนัยคะแนนมักไม่แม่นยำอยู่ที่การเขียนตอบของเด็กหากเด็กบางคนเขียนตอบสั้นกระชับและถูกต้องก็จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนอีกแบบหนึ่งหากตอบมีรายละเอียดแต่ไม่มีใจความสำคัญอยู่เลยคะแนนก็ออกมาอีกแบบหนึ่งเช่นกันการสอบในระดับคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปจึงยังคงเป็นข้อสอบปรนัยอยู่เพราะตรวจได้สะดวกกว่าและมีความเที่ยงตรงสูง

  ด้านนางอุษาทันพรมครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจ.มหาสารคามเปิดเผยว่าวิชาภาษาไทยใช้การสอนแบบบูรณาการทั้งความรู้ความเข้าใจคิดวิเคราะห์จับใจความสำคัญโดยเสริมเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่มีในหลักสูตรข้อสอบโอเน็ตส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์และสรุปใจความสำคัญจึงต้องเน้นในเรื่องเทคนิคการทำข้อสอบให้กับเด็กการคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่เด็กจะทำผิดพลาดแต่ความโดดเด่นของข้อสอบอัตนัยอยู่ที่ความรู้ของเด็กว่าเด็กจะคิดวิเคราะห์อย่างไรเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการเพิ่มข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ตจึงได้มีการสอนให้เด็กเขียนเรียงความเล่าเรื่องจากภาพมากขึ้นเพื่อฝึกการเขียนให้กับเด็ก

  นางศิรินทรรอดทับทิมผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาบ้านรักเรียนจ.มหาสารคามกล่าวว่าเด็กที่มีโอกาสติวกับติวเตอร์ก็จะสามารถทำข้อสอบที่พลิกแพลงหรือนอกเหนือจากเนื้อหาที่ครูสอนในห้องเรียนได้ข้อสอบอัตนัยเป็นการทำความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นข้อสอบปลายเปิดที่ตอบอย่างไรก็เหมือนจะได้คะแนนแต่อยู่ที่ว่าคำตอบใดจะถูกใจผู้ตรวจ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  DADA delivery ธุรกิจเพื่อคนมหาสารคาม

  ธุรกิจเดลิเวอรี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร้านอาหารถูกสั่งให้จำหน่ายอาหารแบบห่อกลับบ้านเท่านั้น ตลอดจนนโยบายให้กักตัวอยู่บ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ถูกเรียกใช้บริการเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมหาสารคามเองก็มีเดลิเวอรี่หลายเจ้าให้เรียกใช้บริการ ทำให้คนในจังหวัดสะดวกสบายและลดวามเสี่ยงจากการสัมผัสเชื่อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  HashTag ที่น่าสนใจ