More
  Thursday, April 9, 2020

  สพป.มหาสารคามเขต 1 ชี้การเพิ่มข้อสอบอัตนัยช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์ แต่หวั่นคะแนนไม่แม่นยำ

  -

  ปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเพิ่มข้อสอบอัตนัยทุกวิชาในการจัดสอบรูปแบบต่างๆ เชื่อวัดผลทางการศึกษาได้มากกว่า ชี้ข้อสอบปรนัยทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียน หวั่นเกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบ แจงคะแนนข้อสอบอัตนัยอาจไม่แม่นยำ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การให้คะแนน ด้านครูชำนาญการพิเศษเตรียมพร้อมสอนการเขียน รองรับปีแรกที่จะเพิ่มข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ต

  จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงข้อสอบโดยเพิ่มข้อสอบอัตนัยไม่น้อยกว่า 20% ในทุกวิชาของการจัดสอบในรูปแบบต่างๆเช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตเนื่องจากข้อสอบของไทยยังไม่มีคุณภาพเทียบเท่าสากลจึงควรมุ่งเน้นข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้นโดยจะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้สพฐ. ได้เริ่มดำเนินการแล้วในการสอบวิชาภาษาไทยและจะเพิ่มข้อสอบอัตนัยให้ครอบคลุมทุกวิชา

  ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงษ์จินดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 จ.มหาสารคาม (สพป.มหาสารคามเขต 1) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาข้อสอบปรนัยไม่สามารถวัดผลการศึกษาของเด็กไทยได้ครบทุกด้านปัจจุบันเด็กจึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทางสทศ. และสพฐ. จึงเล็งเห็นว่าข้อสอบปรนัยทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียนดังนั้นจึงคิดเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเพิ่มข้อสอบอัตนัยเพราะสามารถวัดผลทางการศึกษาได้มากกว่าข้อสอบปรนัยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์จับใจความและนำไปใช้

  ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุกล่าวต่อว่าสิ่งที่กังวลคือการตรวจข้อสอบเนื่องจากลายมือบางคนอ่านยากทำให้อาจเกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบได้อีกทั้งข้อสอบอัตนัยคะแนนมักไม่แม่นยำอยู่ที่การเขียนตอบของเด็กหากเด็กบางคนเขียนตอบสั้นกระชับและถูกต้องก็จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนอีกแบบหนึ่งหากตอบมีรายละเอียดแต่ไม่มีใจความสำคัญอยู่เลยคะแนนก็ออกมาอีกแบบหนึ่งเช่นกันการสอบในระดับคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปจึงยังคงเป็นข้อสอบปรนัยอยู่เพราะตรวจได้สะดวกกว่าและมีความเที่ยงตรงสูง

  ด้านนางอุษาทันพรมครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจ.มหาสารคามเปิดเผยว่าวิชาภาษาไทยใช้การสอนแบบบูรณาการทั้งความรู้ความเข้าใจคิดวิเคราะห์จับใจความสำคัญโดยเสริมเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่มีในหลักสูตรข้อสอบโอเน็ตส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์และสรุปใจความสำคัญจึงต้องเน้นในเรื่องเทคนิคการทำข้อสอบให้กับเด็กการคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่เด็กจะทำผิดพลาดแต่ความโดดเด่นของข้อสอบอัตนัยอยู่ที่ความรู้ของเด็กว่าเด็กจะคิดวิเคราะห์อย่างไรเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการเพิ่มข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ตจึงได้มีการสอนให้เด็กเขียนเรียงความเล่าเรื่องจากภาพมากขึ้นเพื่อฝึกการเขียนให้กับเด็ก

  นางศิรินทรรอดทับทิมผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาบ้านรักเรียนจ.มหาสารคามกล่าวว่าเด็กที่มีโอกาสติวกับติวเตอร์ก็จะสามารถทำข้อสอบที่พลิกแพลงหรือนอกเหนือจากเนื้อหาที่ครูสอนในห้องเรียนได้ข้อสอบอัตนัยเป็นการทำความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นข้อสอบปลายเปิดที่ตอบอย่างไรก็เหมือนจะได้คะแนนแต่อยู่ที่ว่าคำตอบใดจะถูกใจผู้ตรวจ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ