More
  Sunday, March 29, 2020

  สภาคณาจารย์ มมส จัดแถลงการณ์นิสิตยื่นคำร้อง 6 ประเด็นกรณีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมเสี่ยงละเมิดสิทธินิสิตที่เปิดโปงการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนยากไร้จังหวัดขอนแก่น

  -

  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้จัดแถลงการณ์กรณีนิสิตยื่นคำร้องกรณีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมีพฤติกรรมละเมิดสิทธินิสิตเปิดโปงการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนยากไร้จังหวัดขอนแก่น

  ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับหนังสือคำร้องจากนิสิต ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ในส่วนของประเด็นที่ทางคณาจารย์ของภาควิชา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารการทุจริตนั้นไม่มีการปกปิด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการประชุมถึงแนวทางแก้ไขโดยทางเราแนะนำเรื่องของการแจ้งความให้นิสิตปรึกษานิติกรได้ว่าเรื่องการย้ายที่ฝึกงาน เพราะในส่วนของการแจ้งความนั้นทางมหาวิทยาลัยไม่ห้ามเรื่องที่นิสิตจะแจ้งความ แต่ในที่นี้นิสิตไม่มีการร้องให้แจ้งความก็ถือว่าประเด็นไม่มีการปกปิด

  “ทางเราได้จัดตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นหลังจากที่มีการร้องเรียนจากนิสิตและได้มีการประชุมถึงแนวทางแก้ไขกับทางนิติกรและการแจ้งความ ซึ่งสภาคณาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามให้มีการแจ้งความ และนิสิตก็ไม่ได้ยื่นคำร้องที่จะแจ้งความ” ผศ.ดร.วิรัติ กล่าว

  ในส่วนประเด็นสั่งห้ามไม่ให้นิสิตแจ้งความเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับนิสิต แต่บังคับให้กราบนั้นเกิดขึ้นจริง เนื่องจากมีการเจรจาเรื่องที่ฝึกงานหากต้องการทำงานต่อต้องมีการกราบขอขมาเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ในกรณีนี้ยังไม่มีการจัดตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนจึงไม่สามารถให้ข้อมูลที่สรุปถึงประเด็นนี้ได้ ส่วนประเด็นที่ทางอาจารย์ฟาดหลังนิสิตนั้นส่อถึงการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่ในส่วนนี้อาจารย์ได้ออกชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีการตีที่หลังนิสิตจริงแต่ไม่ได้ตีแรง แต่นิสิตบอกว่าเกิดอาการชา ดังนั้นในกรณีนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังหาข้อสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงดำเนินการโดยเร็วที่สุดในระยะเวลา 30 วัน

  “การจากที่สั่งนิสิตไม่ให้แจ้งความนั้น กรณีเราไม่ได้ห้ามให้นิสิตไปแจ้งและนิสิตก็ไม่มีเรียกร้องที่จะแจ้งความ ส่วนเรื่องของการกราบขอขมาอาจารย์และการที่อาจารย์ฟาดหลังนิสิตเป็นเรื่องจริงแต่ในที่นี้อาจารย์คนดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าฟาดจริงแต่ไม่ได้แรง แต่นิสิตบอกว่าหลังชาดังนั้นกรณีอาจมีการทำผิดจรรยาบรรณจริงแต่ทางเรื่องของการตรวจสอบจากคณะกรรมยังหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องอยู่ในช่วงดำเนินการ” ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 กล่าว

  สภาคณาจารย์ มมส จัดแถลงการณ์นิสิตยื่นคำร้อง 6 ประเด็นกรณีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมเสี่ยงละเมิดสิทธินิสิตที่เปิดโปงการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนยากไร้จังหวัดขอนแก่น (3).jpg

  ผศ.ดร.วิรัติ เผยต่อว่า ในส่วนของประเด็นเรื่องเรียกนิสิตเข้าไปสอบสวนก็ให้อำนาจถูกต้องในการสอบถามนิสิตและมีการคุกคามนิสิตนั้นคือมีการเรียกนิสิตมาสอบถามจริง เนื่องจากมีหนังสือมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ต้องการสอบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยได้เรียนเข้ามาสอบถามรายบุคคลและมีการบันทึกเสียง ในส่วนของห้องสอบสวนเพื่อส่งให้กับทางอธิการบดีทราบ และ ป.ป.ท แต่ในส่วนของตัวนิสิตไม่อนุญาตให้บันทึกเสียง โดยทางเราก็ไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดเนื่องจากเอกสารสรุปมาให้ตามที่กล่าวจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้นอกเหนือจากที่เอกสารระบุมา

  “เรื่องการเรียกนิสิตเข้าสอบถามนั้น ทางสภาคณาจารย์ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยทางเรามีหนังสือจาก ป.ป.ท.สอบข้อเท็จจริง ซึ่งในขณะที่สอบสวนนั้นทางกรรมการก็ได้ทำการบันทึกเสียงเพื่อเป็นข้อมูลให้ ป.ป.ท แต่สำหรับตัวนิสิตไม่สามารถนำมือถือเข้ามาบันทึกเสียงได้ โดยสรุปประเด็นเราให้ข้อมูลได้ตามที่เอกสารระบุ นอกเหนือจากนั้นเราไม่สามารถให้ข้อมูล” ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 12 กล่าว

  สำหรับประเด็นเรื่องที่สั่งห้ามไม่ให้นิสิตโพสต์หรือแชร์ข่าวเป็นการละเมิดสิทธิของนิสิตนั้นในส่วนกรณีนี้คือได้มีการจัดประชุมภายในคณะ เนื่องจากมีใบสั่งจาก ป.ป.ท ส่งที่มาที่คณะเรื่องของการงดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากศูนย์คุ้มครองคนยากไร้ขอนแก่น ซึ่งทางคณะก็ได้ขอความร่วมมือจากนิสิตไม่ให้มีการแชร์ข่าวเนื่องจากการทุจริตไม่มีขอสรุปที่ชัดเจนการแชร์ข่าวอาจส่งผลกระทบต่อการผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ได้ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด และในเรื่องของประเด็นมีการคุ้มครองนิสิตอย่างไรบ้างเนื่องจากอาจารย์ในภาควิชาเป็นคู่กรณีกับนิสิตซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินผลการเรียนของนิสิตนั้น และในส่วนของการประเมินผลการเรียนนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ระบบการจัดการของคณะที่ต้องพิจารณาผลตามขั้นตอนหลักตามหลักสูตรกำหนดไว้

  “ประเด็นที่สั่งห้ามนิสิตแชร์ข่าวนั้นทางมหาวิทยาลัยไมได้สั่งห้าม แต่ขอความร่วมมือจากนิสิตเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจาก ป.ป.ท ให้งดการแชร์ข่าวเนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอาจเสี่ยงต่อการผิด พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ได้และในส่วนของการมีป้องกันเรื่องการประเมินผลการเรียนกรณีที่อาจารย์ภาควิชาเป็นคู่กรณีนั้น ทางเราได้ให้นิสิตย้ายมาทำวิจัยที่มหาสารคามและอยู่ในความดูแลของอธิการบดีอย่างใกล้ชิด ส่วนของการออกเกรดนั้นขึ้นอยู่ที่ระบบการจัดการของทางคณะโดยตรงตามภาควิชาและหลักสูตรกำหนด”

  นายกรรตษณะ ประทุมมาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบ กล่าวหลังจากเข้าร่วมฟังแถลงการณ์จากสภาคณาจารย์ว่า รู้สึกยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็นที่มีการใช้มือฟาดหลังนิสิตฝ่ายอาจารย์ปฏิเสธว่าไม่ได้ตีแรง ตนมองว่าผู้กระทำอาจไม่ได้ยอมรับในจุดนี้แต่อยากให้มองผู้ถูกกระทำมากกว่า ส่วนประเด็นขอความร่วมมือในการแชร์ข่าว กรณีเรียกพบนิสิตที่แชร์ข่าวตนมองว่าสิ่งนี้เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะการขอความร่วมมือควรขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และเรื่องการสอบสวนนิสิตตนอยากให้เปิดเผยคลิปเสียงนั้น ว่าได้มีการตำหนินิสิตจริงหรือไม่ หากบริสุทธิ์ใจควรจะเปิดเผยให้ทราบ

  นายกรรตษณะ กล่าวทิ้งท้ายว่า “อยากให้ตามต่อทุกประเด็น ไม่ใช่เพียงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพียงกรณีฟาดหลัง เพราะยังไม่มีความชัดเจนทุกประเด็น คำแถลงการณ์ยังมีนัยข้อเท็จจริงของบริบทที่เกิดขึ้น และอยากฝากถึงด้านการคุ้มครองทั้งการเรียนและเรื่องอื่นๆ”

  สภาคณาจารย์ มมส จัดแถลงการณ์นิสิตยื่นคำร้อง 6 ประเด็นกรณีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมเสี่ยงละเมิดสิทธินิสิตที่เปิดโปงการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนยากไร้จังหวัดขอนแก่น (2).jpg

  เรื่อง : อรญา  ศิริปะกะ, จีรประภา  หนูบุญ และสุธาสินีวรรณ จันทร์เพ็ญ
  ภาพ : อรญา  ศิริปะกะ

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  นิสิต มมส ร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมชุมนุม ณ ลานอัฐศิลป์(ลาดแปดเหี่ยม) เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง ไม่เอาเผด็จการ โดยมีนิสิตจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  HashTag ที่น่าสนใจ