More
  Sunday, March 29, 2020

  สารคามเจอพิษขยะล้นเมือง เทศบาลท่าขอนยางเล็งหาพื้นที่ทำบ่อขยะ

  -

  ชาวบ้านเผยเทศบาลท่าขอนยางและขามเรียงไม่เก็บขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน ด้านนายกเทศบาลท่าขอนยางแจงกำลังเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยกันคัดแยกขยะ ชี้อนาคตวางแผนจัดทำบ่อขยะในเขตพื้นที่ ส่วนรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเผยแนวทางแก้ไขยังใช้วิธีฝังกลบขยะ ขณะที่นักวิชาการสาธารณสุขแนะการจัดการขยะไม่ถูกวิธีก่อให้เกิดการสะสมสารพิษต่อระบบทางเดินหายใจ

  ปัญหาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากบ่อขยะบ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยเฉลี่ยในปัจจุบันสามารถรองรับได้ 75 ตันต่อวันจาก 5 เครือข่าย ต่างจากแต่ก่อนที่รองรับได้ 104 ตันต่อวันจาก 15 เครือข่ายในบริเวณชุนชนเมืองและในเขตพื้นที่รอบนอก ทั้งนี้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องของกลิ่นเหม็นและขยะปลิวกระจายตามหมู่บ้านจนต้องใช้วิธีการเผาเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

  วอนหน่วยงานแก้ไขปัญหาขยะ

  แหล่งข่าวซึ่งเป็นชาวบ้าน ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า รถขยะจากทางเทศบาลตำบลท่าขอนยางไม่ได้เข้ามาเก็บขยะภายในหมู่บ้านของตนนานกว่า 1 ปี จึงทำให้เกิดขยะกองโตสะสมและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อน ทั้งนี้ชาวบ้านก็ได้ทำหนังสือเสนอเทศบาลตำบลท่าขอนยางให้เข้ามาแก้ไขแล้ว และมีการออกมาชี้แจงว่าบ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามเต็ม จึงส่งผลให้ทางเทศบาลตำบลท่าขอนยางต้องลดปริมาณขยะลง และไม่สามารถเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้านได้ อีกทั้งยังแนะนำให้ชาวบ้านจัดการขยะเอง เมื่อได้ทราบข้อมูลดังกล่าวจึงตัดสินใจไม่พึ่งเทศบาลฯ ให้เข้ามาเก็บ และกำจัดขยะเองโดยมีการคัดแยกขยะออกเป็น 2 ส่วนคือ ขยะเปียก จะขุดหลุมฝังกลบไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น และขยะแห้งจำพวกขวด  กระป๋อง จะเก็บไว้ขาย ส่วนถุงพลาสติกจะนำไปเผาโดยใช้ท่อซีเมนต์เป็นเตาเผาขยะ

  แหล่งข่าว เผยต่อว่า เนื่องจากหมู่บ้านของตนอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ที่เห็นเด่นชัดคือ นอกจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังมีประชากรแฝงทั้งนิสิตที่เข้ามาเรียนซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และในส่วนของธุรกิจการค้า ห้างร้าน ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น นับเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลให้ขยะมีจำนวนมาก ในฐานะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ อยากฝากถึงเทศบาลฯ ให้ออกกฎหมายหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ให้เด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าที่นำถุงขยะมาวางไว้ข้างทาง อาจเป็นสาเหตุทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้น จึงหวังให้เทศบาลฯ เร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว

  ด้านแหล่งข่าวซึ่งเป็นชาวบ้าน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ตนประกอบกิจการร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งเทศบาลตำบลขามเรียงได้เรียกเก็บภาษีเป็นจำนวนเงิน 10-20 บาท เนื่องจากขยะส่วนมากจะมาจากร้านอาหารเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียกและขยะแห้ง คัดแยกมัดใส่ถุงดำและนำไปวางที่ถังขยะที่ทางเทศบาลฯ จัดวางไว้เพื่อความสะดวกต่อการเก็บขยะตามนโยบายที่วางไว้

  แหล่งข่าว กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเราได้รับผลกระทบ เนื่องจากทางเทศบาลฯ ไม่ได้ออกมาเก็บตามเวลาที่ระบุ ต้องขอแจ้งว่าก่อนหน้านี้เรื่องขยะฝั่งขามเรียงเมื่อ 2 ปีย้อนหลัง ทางเทศบาลฯ ได้ชี้แจงกับชาวบ้านพร้อมผู้ประกอบการร้านและหอพักว่าต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกล่าวว่าจะออกมาเก็บทุกวันแต่จะเป็นตอนเช้า ปัจจุบันหลังจากที่ทางเทศบาลฯ อ้างว่าไม่มีที่ทิ้งขยะ เนื่องจากบ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามเต็ม ไม่มีที่รองรับขยะได้มาก จึงขอเปลี่ยนมาเป็นเก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแทน แต่กลับไม่เป็นตามชี้แจงไว้ เพราะปล่อยไว้ 1-2 อาทิตย์ถึงมาเก็บ หลังจากนั้นผลกระทบจากขยะที่กองไว้รอเทศบาลฯ มาเก็บได้ส่งกลิ่นเหม็นมากและเกิดการเน่าเสีย ทำให้ชาวบ้านและหอพักบริเวณฝั่งขามเรียงได้รับผลกระทบ

  “ทางเทศบาลฯ ไม่มาเก็บขยะเลย บางที 1 อาทิตย์บ้างก็ 2 อาทิตย์มาเก็บ ขยะเลยส่งกลิ่นเหม็น ในบริเวณที่มีขยะตามหอพักหรือที่ทิ้งขยะแต่ละจุดตามหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบหนักมาก ถ้าจะให้กำจัดเองก็ไม่รู้จำทำยังไง เราก็ไม่รู้จะทำไง เผาก็เผาไม่ได้” ชาวบ้านกล่าว

  สารคามเจอพิษขยะล้นเมือง เทศบาลท่าขอนยางเล็งหาพื้นที่ทำบ่อขยะ 1(3)

  เทศบาลท่าขอนยางเล็งหาบ่อทิ้งขยะเพิ่ม

  นายสมชาติ บุตรราช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงว่าทางเทศบาลฯ ได้ออกเก็บขยะทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งรถขยะมีทั้งหมด 4  คัน แต่ขณะนี้สามารถใช้งานได้ 3 คัน จะแบ่งเขตรับผิดชอบในแต่ละแห่งคือเส้นหน้ามหาวิทยาลัย 1 คัน อีก 2 คันจะอยู่ในส่วนเส้นหลังมหาวิทยาลัย แต่ปัญหาเกิดจากผู้ทิ้งขยะมีจำนวนมากกว่าผู้เก็บ ทำให้บางครั้งขยะตกค้างสะสมนานบริเวณถนนเส้นหลัง มมส ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ปัญหานี้ทางเทศบาลฯ ได้ขอความร่วมมือกับทั้งสองฝ่าย หากจะนำขยะออกมาวางไว้ให้ทางเทศบาลฯ เก็บนั้น ขอให้คัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งแบ่งมัดใส่ถุงก่อนนำมาวางไว้ โดยเฉพาะร้านหมูกระทะ ร้านสเต๊ก ที่มีเศษอาหารจำนวนมาก เพราะผลกระทบที่ตามมาคือสุนัขคุ้ยเศษอาหารทำให้ขยะกระจัดกระจาย เกิดความสกปรก และสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

  นายสมชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในอนาคตเทศบาลตำบลท่าขอนยางจะมีการจัดนโยบายหาบ่อขยะที่ใช้คัดแยกขยะ แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยต้องรอทำความเข้าใจกันอีกครั้ง ฉะนั้นเราจะมีการรับพนักงานและของบซื้อรถเก็บขยะเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณขยะในชุมชนท่าขอนยาง

  แนะคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

  ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า การกำจัดขยะในมหาสารคามยังคงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยทางเราได้ดำเนินการจัดประชุม มีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของแต่ละเขตพื้นที่เข้ามาประชุมถึงการแก้ไขปัญหาขยะโดยการจัดโครงการอบรมคัดแยกขยะเน้นใช้ 3R (REDUCE REUSE RECYCLE) เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ทักษะและนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ เป็นแนวทางแก้ไขหลักที่ผู้ว่าราชการระบุมาให้ทุกคนช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะในจังหวัดมหาสารคาม

  “ต้องขอแจ้งก่อนว่าเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองคือบริเวณในเมืองทั้งหมด อีกหลายพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จะมีการแบ่งเขตโดยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของแต่ละตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบว่าจะดำเนินการกับปัญหาขยะในเขตของตนอย่างไร ซึ่งทางเทศบาลจะรับผิดชอบในส่วนของการกำจัดขยะจากเขตพื้นที่ในเครือข่ายล่าสุดจำนวน 5 เขตเท่านั้น มีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เทศบาลเมือง ราชภัฏมหาสารคาม อบต.ท่าขอนยาง อบต.ขามเรียง ปริมาณขยะ 75 ตันต่อวัน ต่างจากเมื่อก่อนมีจำนวน 14 เขต ปริมาณ 104 ตันต่อวัน เพื่อลดปริมาณขยะลงทำให้ง่ายต่อการกำจัดมากขึ้น เขตพื้นที่ที่เหลือจะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเชียงยืนและเทศบาลเมืองพยัคฆภูมิพิสัย

  ผศ. ดร.สุรทิน กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทางเทศบาลเรารับผิดชอบในส่วนของการกำจัดขยะจากเขตพื้นที่เครือข่ายเท่านั้นไม่อนุญาตให้พื้นที่อื่นนำขยะเข้ามาทิ้งที่บ่อในบริเวณบ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ส่วนขั้นตอนการกำจัดขยะในบ่อ จะใช้วิธีการขุดหลุมฝังกลบลงดินโดยใช้รถแบคโฮขุดหลุม รถบดและมีการใช้แผ่นพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene หรือแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง) รองพื้น ป้องกันการรั่วซึมลงดินของน้ำเสียและสารเคมีต่างๆ ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อนำขยะมาฝังกลบได้ปริมาณมากและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการกำจัดขยะให้ทันต่อขยะที่จะเข้ามาอีก 75 ตันต่อวัน ซึ่งตอนนี้โดยภาพรวมการแก้ไขถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีแต่ไม่ถึง 100%

  “เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทั้งคนในพื้นที่และประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัย ทำให้ขยะในแต่ละเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แต่บ่อกำจัดขยะมีพื้นที่เท่าเดิมทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้สมบูรณ์มากนัก อยากให้ประชาชนเข้าใจทางเทศบาลฯ ด้วย เพราะทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ อีกทั้งพยายามหาทางแก้ไขปัญหา ในส่วนของขยะต้นทางที่นำเข้ามาเราขอความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยว่า การจะแก้ไขปัญหาขยะเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน อยากให้ทาง อบต. และชาวบ้านในเขตพื้นที่นั้นช่วยกันคัดแยกขยะก่อนที่ทาง อบต. จะนำมาส่งที่บ่อขยะ เพราะหากมีการคัดแยกขยะจะทำให้ง่ายต่อการกำจัดมากขึ้น เช่นขยะอันตรายก็คัดแยกออกจากขยะทั่วไป แล้วนำไปทิ้งลงถังให้เทศบาลฯ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัย” รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าว

  ผศ.ดร.สุรทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องปัญหาขยะทางเราขอความร่วมมือกับประชาชนในการรักษาความสะอาด ทั้งเรื่องขยะและอีกหลายๆ ด้านภายในชุมชน เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐก็ฝากถึงเรื่องขยะว่าเราให้ความสำคัญมากและลงพื้นที่เก็บขยะทุกวัน แต่บางครั้งเราเก็บไปแล้ว ก็มีบางคนมาทิ้งอีกทำให้เกิดปัญหาขึ้น จึงขอให้เข้าใจทางเทศบาลฯ ด้วยว่า วันต่อวันผู้ผลิตขยะมีมากกว่าคนเก็บขยะ

  กำจัดขยะไม่ถูกวิธีกระทบสุขภาพ

  ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีองค์ประกอบของขยะอินทรีย์อย่างต่ำ 60-70% ขยะรีไซเคิล 10-20% หากคัดแยกขยะ ปัญหาขยะก็จะลดลงถึง 70-80% เพราะส่วนที่เหลือเป็นขยะจำพวกวัตถุอันตรายที่กำจัดไม่ได้ เช่น ถ่านไฟ แบตเตอรี่ ต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีจากหน่วยงานเท่านั้น ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นแต่มีการจัดการไม่ถูกต้องโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ขยะเปียกปล่อยให้เกิดการหมักหมม เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและยังมีปัญหาเรื่องแมลงวัน หนูหรือพาหะนำโรคทุกชนิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจาย

  “การจัดการที่ดีที่สุดคือการลดขยะจากแหล่งกำเนิด คือการไม่ผลิตขยะแต่ถ้าผลิตแล้วต้องนำมาใช้ซ้ำหรือนำกลับไปใช้ใหม่ และท้ายสุดคือการกำจัดด้วยการเผาและฝังกลบ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการขยะเราต้องปลูกจิตสำนึกให้คัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก” ผศ.ดร.สุนันทา กล่าว

  นายสวรรค์ ธิติสิทธิ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงแนวทางป้องกันโรคที่เกิดจากกองขยะสะสมหรือการจัดการขยะไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดการสะสมสารพิษต่อระบบทางเดินหายใจหรือท้องร่วงจากเชื้อโรคผ่านการสัมผัส หากอยู่ใกล้แหล่งปนเปื้อนของมลพิษการป้องกันเบื้องต้นโดยใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัส หมั่นล้างมือเป็นประจำ โดยกล่าวทิ้งท้ายถึงเรื่องขยะอันตรายควรคัดแยกและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอย่างถูกวิธี เพราะสารโลหะหนักส่งผลให้เกิดการสะสมของสารพิษสู่ร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้

   

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  นิสิต มมส ร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมชุมนุม ณ ลานอัฐศิลป์(ลาดแปดเหี่ยม) เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง ไม่เอาเผด็จการ โดยมีนิสิตจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  HashTag ที่น่าสนใจ