More
  Sunday, March 29, 2020

  หวั่นระบบประเมินผู้สอนไร้ผล นิสิตวอนตรวจสอบคุณภาพการสอน

  -

  นิสิต มมส วอนมหาวิทยาลัยตรวจสอบผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด หวั่นไร้การตรวจสอบจริง ด้านนักวิชาพัฒนาหลักสูตรยืนยันการประเมินของนิสิตมีผลจริง หากคะแนนการประเมินอาจารย์ต่ำกว่า 3.51 ถือว่าไม่ผ่านงานประกันคุณภาพ

  นายอลงกรณ์ ทิพย์ภัณฑ์ นิสิตปี 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า สำหรับการประเมินอาจารย์ในระบบของมหาวิทยาลัย ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ตนไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่  เพราะตนเคยเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาหนึ่ง ซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ค่อยเข้าสอน และไม่ค่อยมีการสั่งงาน ตนจึงได้ประเมินอาจารย์ในระบบของมหาวิทยาลัยไปตามความจริง แต่อาจารย์ท่านนั้นก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนการสอนแต่อย่างใด ตนจึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเคร่งคัดในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะตนมองว่านิสิตที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ล้วนอยากได้รับความรู้และคุณภาพที่ดีในด้านการเรียนการสอนทั้งนั้น

  นางสาวสิริรัตน์ เวียงอินท์ นิสิตปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า การประเมินอาจารย์ถือว่ามีผลดีต่อตัวอาจารย์ผู้สอนและตัวนิสิตด้วย เพราะอาจารย์จะได้ทราบความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน สำหรับตนเคยเห็นอาจารย์บางท่านเข้าสอนไม่ตรงตามเวลา ก็จะทำการประเมินและเสนอแนะเรื่องนี้ไป แต่ทั้งนี้จะมีนิสิตบางคนที่ทำการประเมินมั่ว ไม่ได้อ่านอย่างละเอียดเพียงแค่คลิกๆ ให้เสร็จสิ้นเท่านั้น จึงอยากให้มหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบเรื่องการประเมินอาจารย์อย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อตัวนิสิตและอาจารย์ผู้สอน

  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า การประเมินอาจารย์ผู้สอนริเริ่มมาจากงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเดิมทีอาจารย์ผู้สอน จะเป็นผู้นำเอกสารการประเมินมาให้นิสิตประเมินอาจารย์ในรายวิชาที่สอน และเก็บผลการประเมินเอง ปรากฏว่าผลการประเมินของอาจารย์ค่อนข้างออกมาดี เนื่องจากนิสิตไม่กล้าประเมินตามความเป็นจริง อีกทั้งไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณกระดาษ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

  นายอภิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับคำถามที่ใช้ในการประเมิน มาจากส่วนกลางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น ส่วนเรื่องการตรวจสอบผลการประเมินนั้นขึ้นอยู่กับทางคณะต่างๆ ว่ามีการจัดการอย่างไร เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนางานประกันคุณภาพ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดคะแนนการประเมินอาจารย์ขั้นต่ำไว้ที่ 3.51 ซึ่งถ้าคะแนนการประเมินต่ำกว่า 3.51 คะแนน ก็จะถือว่าไม่ผ่านงานประกันคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะให้ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  “หากถามว่าการประเมินอาจารย์มีผลต่อการสอนของอาจารย์ไหม ผมมองว่าอาจารย์บางท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน และเพื่อจะได้ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย” นายอภิชัย กล่าว

  อ.ดร.วิราวรรณ คำหวาน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตนมองว่าการประเมินของนิสิตเป็นการสะท้อนการจัดการการเรียนการสอนที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวอาจารย์ผู้สอนและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่จะนำไปสู่การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่นคณะพยาบาลที่จะมีการนำผลการประเมินอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาในทุกภาคเรียน จะมีการพูดคุยและปรึกษาหารือในรายวิชานั้นๆ ว่านิสิตมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อจะได้จัดการและแก้ไขอย่างตรงจุด ซึ่งความคิดเห็นนิสิตตนมองว่าเปรียบเสมือนเครื่องมือการประเมินที่สะท้อนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งทางคณะยินดีรับฟังความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ก็ต้องมองว่าเครื่องมือการประเมินมีความเที่ยงตรงหรือไม่ ซึ่งทางคณะจะดูผลการประเมินในภาพรวมแล้วนำมาอภิปรายร่วมกันกับภาควิชาต่อไป

  อ.ดร.วิราวรรณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการปรับปรุงหรือการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนตามที่นิสิตประเมินนั้น อาจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และคงเป็นไปได้ยาก เพราะทั้งนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และต้องมองในบริบทนั้นด้วย แต่หากเรื่องใดที่อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ตนเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นและพร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างแน่นอน ที่สำคัญตนอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้นิสิตทำการประเมินในระหว่างที่เรียนด้วย เผื่อนิสิตมีความคิดเห็นอย่างไร และอาจารย์สามารถปรับเปลี่ยน อาจารย์จะแก้ไขได้ทัน อย่างไรก็ตามไม่ว่านิสิตจะประเมินหรือเสนอแนะในเรื่องใด ตนก็ขอให้ประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่ตัวนิสิตเองและรุ่นน้องต่อไป

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  นิสิต มมส ร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมชุมนุม ณ ลานอัฐศิลป์(ลาดแปดเหี่ยม) เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง ไม่เอาเผด็จการ โดยมีนิสิตจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการควบคุมดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  HashTag ที่น่าสนใจ