More
  Sunday, October 25, 2020

  อาชีพนายฮ้อย ผลกระทบรายได้ของเกษตรกรไทยจากพ่อค้าต่างชาติ

  -

  ปกข่าวนายฮ้อยลงเว็บ

  อาชีพซื้อขายโคกระบือมีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตซึ่งเดิมเรียกกันว่า นายฮ้อยวัวควาย หมายถึงพ่อค้า ที่นำฝูงวัวฝูงควายไปค้าขายตามพื้นที่ที่ห่างไกลในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งตลาดนัดโคกระบือในหลาย ๆ พื้นที่ของแต่ละจังหวัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำโคกระบือมาจำหน่ายซื้อขายกัน โดยมีรูปแบบของ กระบวนการซื้อขายที่มีระบบดีขึ้นมากหากเทียบกับเมื่อก่อน  ส่วนราคาก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ                ในแต่ละช่วง ซึ่งการซื้อขายโคกระบือยังคงมีมาจนถึงทุกวันนี้และยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอยู่ แต่ทว่าด้วยปัจจัยการเข้ามารับซื้อเองถึงที่ของพ่อค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้รายได้ที่เคยมีของกลุ่ม เกษตรกรไทยนั้นกลับลดลง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  กล่าวถึงรูปแบบการซื้อขายโคกระบือในว่า “ตลาดนัดโคกระบือ มี 3 ส่วน ส่วนหนึ่ง    ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างพ่อค้าในท้องถิ่น ส่วนที่สองซื้อไปเพื่อขุนที่ภาคกลาง ส่วนที่สามซื้อเพื่อ        ส่งออกไปจีนและเวียดนาม ส่วนทิศทางการซื้อขายในอนาคตมีแนวโน้มที่จำเป็นจะต้องเลี้ยงเพื่อพัฒนา    สายพันธุ์ให้มีเลือดโคต่างประเทศเช่น ชาร์โรเล่ส์ วากิว เป็นต้น และเพื่อพัฒนาส่งออกขายไปยังลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตามลำดับ”  

  นายไสว วรรณะสุด เกษตรกรที่ทำอาชีพค้าขายโคกระบือมากว่า 20 ปี  เล่าถึงการซื้อขายและ ส่วนของรายได้ว่า “มีการไปรับซื้อเองและมีชาวบ้านนำมาขายให้ก่อนที่จะนำไปขายต่อที่ตลาด บางครั้งมีการรับซื้อมาเพื่อเลี้ยงไว้รอกลับไปขายอีกครั้ง วัวที่นำมาขายที่ตลาดนัดโคกระบือส่วนใหญ่ มีอยู่ประมาณ 5 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ วากิว บาซิล บารห์มัน วัวพันธุ์ไทย ชาร์โรเล่ส์  ซึ่งในปัจจุบันนิยมวัวแดงสายพันธุ์บารห์มัน เพราะ    จะมีเนื้อหนังหนา หูยาว เมื่อนำไปขายต่อจะได้กำไรเพิ่มประมาณ 5,000-1,0000 บาท ในส่วนรายได้ต่อวันของตนจากการนำวัวไปที่สนามจะมีกำไรอยู่ที่ 10,000-20,000 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นำไปขายด้วย

  นาย ไสวเล่าต่อว่า หากเปรียบเทียบกำไรจากการซื้อขายโคกระบือในตอนนี้กับเมื่อก่อนก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วง จากเมื่อก่อนที่เคยมีกำไรอยู่ที่ 3,0000-4,0000 บาท แต่ปัจจุบัน มีกำไรไม่เกิน 25,000 บาท ต่อสัปดาห์ และมองว่าในอนาคตการค้าขายวัวควายจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีจำนวนน้อยลงจากเดิมเนื่องจากกำไรที่ลดลง จากการซื้อขายที่ยากขึ้นด้วยปัจจัยการเข้ามาของพ่อค้าชาวเวียดนามช่วง 1-2  ปีนี้ ซึ่งทำให้เกษตรกรไทยซื้อขายกันเองไม่ค่อยได้ ต่างจากแต่ก่อนที่มีการซื้อขายกันเองของเกษตรกรไทย ที่ซื้อมาเพื่อขุนก่อนแล้วค่อยขายต่อให้นายหน้าส่งออกไปขายต่างประเทศอีกที

  นาง ทองจันทร์ เครือแวงมล เจ้าของตลาดนัดโคกระบือที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พูดถึงอาชีพนี้ว่า

  มีความนิยมในการขายมากขึ้นราคาวัวควายมีราคาที่ไม่คงที่ มีขึ้นลงเป็นปกติ แต่ที่สังเกตได้คือทุกวันนี้การซื้อขายให้เกิดเงินหมุนเวียนของเกษตรกรด้วยกันเองยากขึ้น เพราะมีชาวเวียดนามเข้ามาซื้อถึงที่ ทำให้เกษตรกรไทยซื้อขายกันเองลำบาก เนื่องจากชาวเวียดนามให้ราคาที่สูงกว่า จึงสู้ราคาไม่ไหว และคาดว่าการซื้อขายวัวควายของเกษตรกรในตลาดนัดโคกระบือต่อไปจะลดน้อยลง เนื่องจากไม่สามารถสู้ราคากับพ่อค้าชาวต่างชาติไหว

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก ยังกล่าวถึงความสำคัญของอาชีพนี้ว่า อาชีพเลี้ยงโค กระบือ เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต เลี้ยงเพื่อเป็นแรงงาน เป็นอาหารและเป็นธนาคารประจำบ้าน โคกระบือเป็นสินค้าที่ผู้เลี้ยงกำหนดราคาเองได้ ต่างจากสุกรหรือไก่เนื้อ จึงอยากให้เห็นถึงความสำคัญและอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อไป

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็กการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และเป็นกิจกรรมที่เป็นศิริมงคล เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการ Ride to live at MSU อยู่ขึ้นที่ตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่รถตามกฎจราจร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ