More
  Thursday, April 9, 2020

  ‘‘เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ’’ นักพัฒนาสังคมเผยนโยบายช่วยเหลือจากรัฐเดือนละ 600 บาท

  -

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเผยสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเกิดมาด้อยคุณภาพคือส่วนใหญ่เกิดจากมารดาที่มีอายุน้อย ทำให้ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาด้อยคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายหรือพัฒนาการต่างๆ ด้านเด็กที่เกิดมาแล้วมีรายได้ของครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือก็ให้ไปยื่นเอกสารที่ อบต. เพื่อรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท

  นายเอกชัย ธงชาย นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กเกิดมาด้อยคุณภาพว่า ส่วนใหญ่เกิดจากมารดาที่มีอายุน้อย ทำให้ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาด้อยคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายหรือพัฒนาการต่างๆ เนื่องจากไม่ได้รับเข้าระบบฝากครรภ์ ทำให้มารดาไม่มีองค์ความรู้จากการกินยา

  “ปัจจุบันมหาสารคามได้มีโครงการรณรงค์ให้เด็กหรือคุณแม่ที่เตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ ต้องทานยากรดโฟลิกที่ถูกต้องเพื่อให้เด็กที่เกิดมามีอวัยวะครบทั้ง 32 อันที่สองคือไอโอดีนป้องกันคอพอกต่างๆ แต่พอไม่ได้เข้าสู่ระบบฝากครรภ์ก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ และเนื่องจากแม่ไม่ได้รับการดูแลจากระบบฝากครรภ์ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดมาด้อยคุณภาพ รวมถึงการเลี้ยงดูว่ารูปแบบการเลี้ยงดูมีการเอาใจใส่อย่างไร ” นายเอกชัย กล่าว

  นายเอกชัย กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากสังคมใน จ.มหาสารคามหรือสังคมภาคอีสาน ผู้ปกครองไม่ค่อยอยู่บ้าน เพราะต้องออกไปทำงานข้างนอก เด็กก็จะอยู่กับผู้สูงอายุและด้วยอายุที่มาก พวกท่านก็อาจจะไม่มีเวลาหรือพลังที่ต้องคอยตามเด็กตลอด เลยต้องใช้สิ่งที่เป็นจุดสนใจต่อเด็กๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ทำให้เด็กจดจ่ออยู่กับสิ่งๆ นั้น ส่งผลให้เด็กอาจเป็นโรคสมาธิสั้น ซึ่งในปัจจุบันเด็กอายุ 4-5 ปีเริ่มที่จะทานยารักษาโรคสมาธิสั้นกันเป็นจำนวนมาก

  นายเอกชัย กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือจากนโยบายรัฐบาลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า เด็กทุกคนที่เกิดมาแล้วมีรายได้ของครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือก็ให้ไปยื่นเอกสารใบทะเบียนเกิดที่องค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัด  (อบต.) เพื่อรอรับเงินในบัญชี ซึ่งปัจจุบันถูกเพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท ทำให้มาตรการนี้พอเข้าถึงสิทธิในตัวเด็กค่อนข้างมาก ซึ่งมหาสารคามอยู่ที่ 9,000 กว่าราย  เพราะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เงินอุดหนุนในเรื่องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหา ก็จะได้รับเงินอุดหนุนสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีการขออนุมัติเงินกองทุนการคุ้มครองเด็กในการช่วยเหลือดูแล หรือมีทุนการศึกษาให้ รวมไปถึงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะไปดูแลเด็กเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในภาพรวมของทุกๆ จังหวัด

  ด้านคุณแม่วัยรุ่นเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาช่วยเหลือให้ครอบครัวของตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังสามารถพัฒนาศักยภาพชีวิตของเด็กให้มีอนาคตที่ดีมีเงินทุนให้เป็นรายเดือน รวมไปถึงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กที่ไม่มีญาติพี่น้อง ให้เด็กเหล่านี้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มคุณแม่วัยรุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่ออนาคตลูกน้อย

  ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้มีการบูรณาการ 5 กระทรวงหลักเพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศศึกษาและมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงระบบฝากครรภ์ที่เป็นส่วนตัว รักษาความลับและได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียม ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขบอกว่า อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มลดลงกว่าทุกๆ ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็ยังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ควรได้รับการแก้ไข เนื่องจากการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมีผลกระทบต่อคุณภาพของประชากรไทย แม่วัยรุ่นขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ

  “ เด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพ ส่งผลมาจากทัศนคติหรือค่านิยมของวัยรุ่นหรือคนวัยทำงานในปัจจุบัน ที่มองว่าการมีลูกคือภาระ เพราะต้องเลี้ยงดูรวมไปถึงการหาอาชีพ ซึ่งพออายุเยอะแล้วก็ไม่อยากมีลูก เหมือนเรื่องเด็กเกิดน้อยมันเป็นเทรนด์ แต่ส่วนใหญ่เด็กที่เกิดก็ไปอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นที่อายุยังน้อยทำให้เด็กที่เกิดมาด้อยคุณภาพ ซึ่งสองมิตินี้เป็นสิ่งที่เชื่อมกันอยู่ ทางหน่วยงานก็ได้มีมาตรการแก้ไข โดยมีเป้าหมายให้วัยรุ่นได้รับการพัฒนา และลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพในอนาคต ” นายเอกชัยกล่าว

  ที่มา : ข้อมูลสาธารณสุข http://203.157.185.18/download/inspection/2-2560/Doccument/

  เรื่อง : ปัญจมา พรหมทอง

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ