More
  Sunday, October 25, 2020

  เทศบาลตำบลท่าขอนยางเผยได้รับงบฯ ไม่เพียงพอ เหตุมีประชากรแฝงเฉียด 3 หมื่นคน

  -

  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาประชากรแฝงกว่า 3 หมื่นคน ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางขาดเงินสนับสนุนรายหัวของประชากรที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์จากรัฐบาล แม้มีประชากรเข้ามาเพิ่มขึ้นทำให้มีระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดี แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในท้องที่

  จากกรณีที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาการของบประมาณในการบริการสาธารณะในพื้นที่จากรัฐบาล เพราะการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนั้นใช้เกณฑ์พิจารณาจากจำนวนประชากรที่ขึ้นอยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรทั้งหมดที่มี

  นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า จำนวนประชากรที่แท้จริงของเทศบาลตำบลท่าขอนยางนั้นมีประมาณ 8,400 คน ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ หากคิดเป็นเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลกับเงินของเทศบาลฯ ก็สามารถดูแลประชากรได้ ไม่มีปัญหามากนัก แต่แท้จริงแล้วเทศบาลตำบลท่าขอนยางไม่เป็นเช่นนั้น

  “ปัจจุบันพบว่ามีประชากรที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลฯ มีอีกประมาณ 30,000 คน ประเมินจากจำนวนหอพักประมาณ 700-800 แห่ง ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า แรงงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนมา ซึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้น เทศบาลฯ จะได้ตามจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ที่มีประมาณ 8,400 ส่วนประชากรอีก 30,000 คน จะไม่ได้มาในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้การจัดการและบริหารงานของเทศบาลฯ ไม่ทั่วถึง รงมถึงการจัดบริการสาธารณะไม่เพียงพอ” นายทนงศักดิ์ กล่าว

  นายทนงศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่องบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอ ทางเทศบาลฯ จะใช้วิธีการขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เมื่อมีปัญหาก็จะเสนอโครงการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้เขาเข้ามาดูแลช่วยแก้ไขปัญหาในบางเรื่องที่เกินศักยภาพ เช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก เทศบาลฯ ก็จะใช้วิธีศึกษาผลกระทบ และวิจัย แล้วก็เสนอแผนงานเพื่อของบประมาณ ซึ่งก็มีทั้งได้และไม่ได้รับงบประมาณ

  “เมื่อมีประชากรเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นเกินอัตรา ทำให้เทศบาลฯ ขาดรายได้จากประชากรรายหัวที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์โดยตรง เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถหมุนเวียนได้ดีขึ้น เทศบาลฯ ก็จะมีรายได้ทางอ้อมผ่านการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้กระกอบกิจการหอพัก และผู้ประกอบการอื่น ๆ เทศบาลฯ ก็จะนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาและแก้ไขปัญหา แต่มีความล่าช้าเพราะมีกระบวนการค่อนข้างมาก ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่ทันท่วงที แม้จะได้ระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ปัญหามันก็มาเร็วตามไม่ทัน” นายทนงศักดิ์ กล่าว

  นายทนงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เทศบาลอื่นที่ไม่มีประชากรแฝงเลย มีราษฎรตามทะเบียนราษฎร์ เขาจะมีงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐต่อจำนวนรายหัวต่อประชากรในพื้นที่ตามจำนวนนั้นจริง ๆ เวลาจะแก้ไขปัญหาจะได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อประชาการที่มี ก็จะดูแลกันได้ ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการร้องเรียน การจัดบริการสาธารณะ ถนน ไฟฟ้า หรือน้ำประปามากนัก ซึ่งการดูแลได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ

   

   

  เรื่อง ปรินดา ปัตตานี

  ภาพ ทนงศักดิ์ เพ็งพารา

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็กการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และเป็นกิจกรรมที่เป็นศิริมงคล เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการ Ride to live at MSU อยู่ขึ้นที่ตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่รถตามกฎจราจร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ