More
  Monday, January 18, 2021

  เทศบาลตำบลท่าขอนยางเผยได้รับงบฯ ไม่เพียงพอ เหตุมีประชากรแฝงเฉียด 3 หมื่นคน

  -

  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาประชากรแฝงกว่า 3 หมื่นคน ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางขาดเงินสนับสนุนรายหัวของประชากรที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์จากรัฐบาล แม้มีประชากรเข้ามาเพิ่มขึ้นทำให้มีระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดี แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในท้องที่

  จากกรณีที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาการของบประมาณในการบริการสาธารณะในพื้นที่จากรัฐบาล เพราะการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนั้นใช้เกณฑ์พิจารณาจากจำนวนประชากรที่ขึ้นอยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรทั้งหมดที่มี

  นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า จำนวนประชากรที่แท้จริงของเทศบาลตำบลท่าขอนยางนั้นมีประมาณ 8,400 คน ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ หากคิดเป็นเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลกับเงินของเทศบาลฯ ก็สามารถดูแลประชากรได้ ไม่มีปัญหามากนัก แต่แท้จริงแล้วเทศบาลตำบลท่าขอนยางไม่เป็นเช่นนั้น

  “ปัจจุบันพบว่ามีประชากรที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลฯ มีอีกประมาณ 30,000 คน ประเมินจากจำนวนหอพักประมาณ 700-800 แห่ง ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า แรงงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนมา ซึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้น เทศบาลฯ จะได้ตามจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ที่มีประมาณ 8,400 ส่วนประชากรอีก 30,000 คน จะไม่ได้มาในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้การจัดการและบริหารงานของเทศบาลฯ ไม่ทั่วถึง รงมถึงการจัดบริการสาธารณะไม่เพียงพอ” นายทนงศักดิ์ กล่าว

  นายทนงศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่องบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอ ทางเทศบาลฯ จะใช้วิธีการขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เมื่อมีปัญหาก็จะเสนอโครงการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้เขาเข้ามาดูแลช่วยแก้ไขปัญหาในบางเรื่องที่เกินศักยภาพ เช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก เทศบาลฯ ก็จะใช้วิธีศึกษาผลกระทบ และวิจัย แล้วก็เสนอแผนงานเพื่อของบประมาณ ซึ่งก็มีทั้งได้และไม่ได้รับงบประมาณ

  “เมื่อมีประชากรเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นเกินอัตรา ทำให้เทศบาลฯ ขาดรายได้จากประชากรรายหัวที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์โดยตรง เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถหมุนเวียนได้ดีขึ้น เทศบาลฯ ก็จะมีรายได้ทางอ้อมผ่านการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้กระกอบกิจการหอพัก และผู้ประกอบการอื่น ๆ เทศบาลฯ ก็จะนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาและแก้ไขปัญหา แต่มีความล่าช้าเพราะมีกระบวนการค่อนข้างมาก ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่ทันท่วงที แม้จะได้ระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ปัญหามันก็มาเร็วตามไม่ทัน” นายทนงศักดิ์ กล่าว

  นายทนงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เทศบาลอื่นที่ไม่มีประชากรแฝงเลย มีราษฎรตามทะเบียนราษฎร์ เขาจะมีงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐต่อจำนวนรายหัวต่อประชากรในพื้นที่ตามจำนวนนั้นจริง ๆ เวลาจะแก้ไขปัญหาจะได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อประชาการที่มี ก็จะดูแลกันได้ ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการร้องเรียน การจัดบริการสาธารณะ ถนน ไฟฟ้า หรือน้ำประปามากนัก ซึ่งการดูแลได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ

   

   

  เรื่อง ปรินดา ปัตตานี

  ภาพ ทนงศักดิ์ เพ็งพารา

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  ครูชี้ นักเรียนดี ไม่ต้องพึ่งไม้เรียว

  การลงโทษนักเรียนนั้น มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบไปจนถึงการลงโทษที่นอกเหนือจากกฎระเบียบ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียล ข่าว หรือโดนกระทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษที่เกินกว่าเหตุ ลงโทษนอกเหนือจากกฎระเบียบ หรือลงโทษโดยการใช้อารมณ์ตัดสิน ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบในด้านร่างกายและจิตใจ จนทำให้เกิดการลิดรอนสิทธิและละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในโรงเรียน

  กรมอนามัยเผย อาหารทะเล ยังกินได้ แนะปรุงให้สุกทุกเมนู

  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขแนะประชาชน ให้กินสุก กินร้อน โดยเฉพาะอาหารทะเลที่นิยมกินแบบยำ หรือปิ้งย่าง ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

  ร้านขายดอกไม้รับปริญญา ชี้ยอดขายปีนี้ลดลง

  "ร้านดอกไม้และของที่ระลึกที่มาขายช่วงรับปริญญาในมมส.ชี้ยอดขายปีนี้ลดลงเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ"

  จัดใหญ่ MSU Open house 2020 เปิดบ้านครั้งแรก 17 คณะ 2 วิทยาลัย

  กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองกิจการนิสิตและ 17 คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม MSU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 2 วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสได้รู้จักกับคณะสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้นักเรียนที่สนใจลงทะเบียนเลือกคณะที่ต้องการเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์ หรือเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน

  ขยะทิ้งแล้วไปไหน?

  จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีสถานศึกษาและชุมชนอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการมีประชากรแฝงจำนวนมากคือขยะ แล้วขยะทั้งหมดที่มีมากมายเหล่านี้เมื่อถูกทิ้งแล้วนำไปที่ไหนต่อ ? นี่เป็นประโยคคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย ขยะทั้งหมดที่มีรถขยะเข้ามาเก็บทุก ๆ เช้าถูกนำไปทิ้งที่ไหนต่อแล้วมีกระบวนการจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไร มีการคัดแยกขยะหรือไม่นั้น บทความนี้จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ