More
  Saturday, April 4, 2020

  เทศบาลท่าขอนยางทุ่มงบ 144 ล้าน ผุดโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย เร่งแก้ไขปัญหา

  -

   

  เทศบาลตำบลท่าขอนยางทุ่มงบ 144 ล้านบาท เตรียมผุดโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากชุมชน หอพัก ไหลลงสู่แม่น้ำชีและที่นาชาวบ้าน คาดแล้วเสร็จ พ.ศ.2560-2561

  จากเอกสารโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ระบุว่า ปัญหาน้ำเสียส่วนมากมาจากการปล่อยน้ำเสียของหอพักต่างๆ ภายในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีจำนวน 342 หอพัก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 149 ลิตรต่อคน/วัน มีปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดจำนวน 2,649 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนหอพักจะไหลไปตามท่อระบายน้ำสู่จุดปล่อยน้ำเสียธรรมชาติ จุดหลักๆ คือ บ้านกุดน้ำใส ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และแม่น้ำชี

  ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าขอนยางจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาและก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นแนวทางในการกำจัดน้ำเสียให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีระบบบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียในพื้นที่เกษตรกรรม ลำน้ำสาธารณะและสุขภาพลดลง

  โดยโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำเสียที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง

  ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ณ บ้านกุดน้ำใส ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการตามแผนราชการจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ได้รับงบสนับสนุนตามรายระเอียดแบบแปลน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติวงเงินจำนวน 131.18 ล้านบาท และเทศบาลตำบล
  ท่าขอนยางสมทบตามระเบียบสำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเงิน 13.12 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการสร้างคาดใช้เวลา 2 ปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ พ.ศ.2560-2561

  นางสุดา เหล่าโพน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีผลมาจากการที่แม่น้ำชีเริ่มเน่าเสียมากขึ้น เพราะน้ำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาจากการผลิตจากแม่น้ำชี และอีกประเด็นคือปัญหาการเกษตรที่น้ำเสียไหลเข้าสู่ที่นา ทำให้หอยเชอรี่และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ตาย ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ปัจจัยสำคัญมาจากปริมาณนิสิตและหอพักที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก่อนหน้านี้หอพักไม่เคยมีการบำบัดน้ำเสียมาก่อน หรือถ้ามีก็น้อยมากที่จะมีการบำบัดน้ำก่อนปล่อยออกมา

  “การจัดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียนั้นต้องฟังเสียงจากประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาล การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการจัดขึ้น 4 ครั้ง4 จุด คือ วัดมหาผล วัดบ้านใคร่นุ่น วัดบ้านดอนเวียงจันทร์ วัดบ้านหัวขัว เพื่อรับฟังประชาชนว่าต้องการให้มีการจัดตั้งหรือไม่ ปัญหาของประชาชนเป็นอย่างไร โดยวัดจากแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ท่าขอนยางเป็นหลัก ขณะนี้โครงการบำบัดน้ำเสียอยู่ในขั้นตอนของการสรุปแบบสอบถามข้อมูลจากประชาชนและจัดหาที่ดิน คาดว่าโครงการจะเป็นรูปเป็นร่างใน พ.ศ.2561” นางสุดา กล่าว

  นางสมบูรณ์ หมอเมือง ชาวบ้านบ้าน กุดน้ำใส ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า หากมีการจัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคงดีไม่น้อย ดีกว่าไม่มีการแก้ปัญหา เพราะมีหอพักเป็นจำนวนมาก น้ำเสียที่ถูกปล่อยมาก็ลงมาที่นาปรังของชาวบ้าน อีกทั้งน้ำยังมีสีดำมีฟอง และมียุงชุกชุมมาก

  นางพิสมัย สุวรรณภักดี ผู้ดูแลหอพักแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า น้ำที่นิสิตใช้จะปล่อยลงตามท่อระบายน้ำของหอพักลงสู่บ่อกักเก็บที่ฝังอยู่ใต้ดิน 2-3 บ่อ พอเต็มแล้วก็จะให้รถดูดส้วมมาดูดออก ถ้าเป็นน้ำซักผ้าจะปล่อยลงอีกท่อต่อตรงกับท่อระบายน้ำของเทศบาล ซึ่งไม่ทราบว่าน้ำมันไหลไปไหน แต่ก็คงเชื่อมกันหมด

  นางสมนึก พรสิงห์ ผู้ดูแลหอพักฉัตรรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณน้ำเสีย วัดป่ากู่แก้ว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ปกติบริเวณนี้จะมีกลิ่นเหม็น หากวันไหนฝนตกจะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็น เพราะน้ำเสียจะไหลไปตามน้ำฝน ช่วงหน้าแล้งจะมีกลิ่นเหม็นแต่ก็ไม่ได้แรงมากนัก และที่ผ่านก็ยังไม่เคยเห็นชาวบ้านออกมาร้องเรียนในเรื่องนี้

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ