More
  Tuesday, April 7, 2020

  เผยปรับเกณฑ์รับนิสิตปี61 เพิ่มรอบพอร์ตโฟลิโอ

  -

  มมส พร้อมใช้เกณฑ์ใหม่รับว่าที่นิสิตปี 61  เล็งรับรอบพอร์ตโฟลิโอ  รองคณบดีคณะไอทีเผยเป็นการเพิ่มเกณฑ์ คง o-net และ GAT – PAT ไว้ ด้านนักเรียนม.6 ย้ำอาจมีการจ้างทำผลงาน

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เผยถึงเกณฑ์และคุณสมบัติของการคัดเลือกรับบุคลคลเข้าศึกษาต่อ ในการปีการศึกษา 2561 โดยมีการปรับเกณฑ์การรับแบบเดิม เป็นระบบการคัดเลือกแบบใหม่ชื่อว่า Thai University Central Admission System  หรือ TCAS เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ระบบ TCAS ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทั้งประเทศ ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น ซึ่งระบบนี้จะแบ่งออกทั้งหมดเป็น 5 รอบ นั่นจึงหมายความว่ามีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบ โดยไม่ได้ตัดคะแนนในส่วนของ o-net หรือ GAT – PAT ทิ้งแต่อย่างใด ยังคงใช้คะแนนในส่วนนี้อยู่ เพียงแต่จะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น

  “มมส เองที่ผ่านมาจะใช้ในส่วนของ คะแนน o-net เป็นหลัก แต่ในระบบนี้จะมีเพียงแค่รอบ ที่ 1 ที่วัดผลจากการดู portfolio เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ในส่วนของรอบที่ 2-5 ยังคงใช้คะแนนในการตัดสิน”

  ผศ.ดร.แกมกาญจน์ กล่าวต่ออีกว่า การใช้พอร์ตโฟลิโอ (portfolio)ในการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในส่วนนี้เอง สามารถที่จะวัดได้ในระดับหนึ่ง เพราะในพอร์ตโฟลิโอไม่ได้มีเพียงแค่ภาพถ่ายกิจกรรมซึ่งอาจจะมีผลงานหรือรางวัลต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย ดังนั้นในพอร์ตโฟลิโอ หนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่บ่งบอกถึงความสามารถรวมไปถึงตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งตรงนี้เองเหมือนการเปิดโอกาสให้กับเด็กที่อาจจะมีคะแนนในเรื่องของการสอบที่น้อย แต่ในตัวเด็กเองมีความสามารถในเรื่องอื่นๆ ส่วนนี้ทางหลักสูตรจะมีการพิจารณาต่อไปและวิธีการของระบบแบบใหม่นี้ จะไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีจำนวนของเด็กที่เข้ามาเรียนมากขึ้นหรือลดน้อยลงจากเดิมหรือไม่ แต่จะทำให้ทราบถึงจำนวนในการสมัครชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบแบบ เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House) นี้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ในทุกรอบ เพื่อให้ตัวเด็กเองกดยืนยันสิทธิ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เองด้วย

  “หากเด็กตัดสินใจที่จะเลือกเรียนมหาลัยฯไหนแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครเรียนที่อื่นได้ เพราะทางระบบจะบันทึกข้อมูลของเด็กไว้ หากเด็กต้องการที่จะสมัครเรียนในมหาลัยฯใหม่ จำเป็นต้องสละสิทธิ์และล้างข้อมูลเดิมเสียก่อนจึงจะสามารถสมัครเรียนในที่ใหม่ได้” รองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าว

  ด้านนางสาวปิยะดา เสนคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ เผยความเห็นว่า การทำพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ทำก็จริง แต่สำหรับคนที่ไม่ถนัด ก็อาจมีการจ้างให้ผู้อื่นทำให้เพื่อให้พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของตนออกมาดี ดังนั้นจึงไม่สามารถวัดความสามารถของคนนั้นได้อย่างแท้จริง และเมื่อไม่ได้ใช้คะแนนในส่วนของ o-net ก็อาจจะทำให้เด็กคิดว่าไม่ต้องมุ่งมั่นกับการอ่านหนังสือไม่ว่าจะกับการสอบในสนามสอบใด ๆ

  นายลิฮัว สุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดตราด เผยว่า เกณฑ์การรับแบบเดิมคือการใช้คะแนน o-net  เด็กจะมุ้งเน้นแต่เรื่องสอบ แต่หลังจากมีรอบพอร์ตโฟลิโอ เพิ่มเข้ามา เด็กจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของทางโรงเรียน เพื่อที่จะได้มีภาพ และเกียรติบัตรนำมาใส่ในพอร์ตโฟลิโอ ดังนั้นจึงทำให้เด็กนักเรียนไม่ต้องมุ้งเน้นแต่การสอบเพียงอย่างเดียว และทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

  ทั้งนี้ระบบใหม่จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวยืนยันให้รู้ถึงจำนวนการสมัครที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีจำนวนนิสิต/นักศึกษา เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงมากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเด็กเอง

  สำหรับระบบใหม่ TCAS จะมีความแตกต่างจากการรับแบบระบบเดิม คือระบบ TCAS มีการเพิ่ม Clearing-House เข้ามา ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องกดยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ในการที่จะเข้าเรียนได้แค่คนละ 1 ที่ เท่านั้น ระบบนี้สร้างมาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลายๆที่พร้อมกัน “กันที่” ผู้อื่น และยังสะดวกต่อทางมหาวิทยาลัยในการนับจำนวน ข้อมูลจากเซคชั่นแคมปัสของเว็บไซต์สนุกดอทคอมให้รายละเอียดของ TCAS จะแบ่งออก 5 รอบดังนี้

  รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น

  รอบที่ 2 สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ในรอบนี้จะเป็นการรับนักเรียนแบบโควตา สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่หรือรอบเขตการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ในขั้นตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบเองได้เลยหรือจะใช้ข้อสอบส่วนกลาง อย่าง 9วิชาสามัญ หรือ GAT/PAT เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันในรอบนี้เป็นการสอบรับตรง ซึ่งโครงการรับตรงอย่าง กสพท. ก็รวมอยู่ในรอบนี้ด้วย โดยทาง ทปอ. จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัครในรอบนี้ และทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

  รอบที่ 4 การรับแอดมิดชั่น (Admission) ในรอบนี้ยังคงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบแอดมิดชั่น โดยใช้องค์ประกอบของคะแนน อย่างเช่น GPAX, O-NET, GAT/PAT หรืออื่นๆ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา

  รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์การสอบที่จัดขึ้นเอง หรือการสอบวิชาเฉพาะ และส่งผลการคัดเลือกให้ทาง ทปอ.

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ