More
  Tuesday, April 7, 2020

  โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 (Senior Project Performing Arts 17th)

  -

  นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 หรือ Senior Project Performing Arts 17th วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 หรือ Senior Project Performing Arts 17th จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 มีชุดการแสดงทั้งหมด 24 ชุดการ โดยแบ่งการแสดงออกเป็นสองช่วง  ช่วงที่หนึ่งชุดการแสดงที่ 1-13 เริ่มการแสดงผลงานสร้างสรรค์โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ เวลา 13.30 น. ช่วงที่สองชุดการแสดงที่ 14-24 เริ่มการแสดง เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  และโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 17 เป็นหนึ่งในรายวิชา ศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการเเสดง รหัส 0606407 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่มสรรค์สร้างงานศิลปะการแสดง ให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของศิลปะการแสดงประเมินองค์ความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการคิด ทักษะและวิชาการศิลปะการแสดง ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นายโยธิน ซองเหล็กนอก : รายงาน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: เพจเฟซบุ๊ก Winai Khumphuak)

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ