More
  Wednesday, April 1, 2020

  โพลเผยนิสิตเซ็งระบบการจัดการ 5 ด้าน

  -

  นิสิต มมส ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 หัวข้อ พบว่านิสิตพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด สองอันดับ ได้แก่ ปัญหาลิฟท์อาคารราชนครินทร์ ร้อยละ 75.09 และปัญหาที่จอดรถนิสิตในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75.56 ไม่เพียงพอต่อนิสิตที่มาใช้บริการ

  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน เผยผลสำรวจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) เรื่อง “ ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”  จากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน กระจายทุกชั้นปี จากทั้งหมด 18 คณะ เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.78 และเพศหญิง ร้อยละ 72.22  ซึ่งจากโพลสำรวจ ปัญหาเรื่องของลิฟท์ในอาคารราชนครินทร์มีความพอใจในระดับน้อย มากถึง ร้อยละ 79.09 ถือว่าเป็นปัญหาที่ยังคงมีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากปริมาณลิฟท์ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มาทำการใช้บริการในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งมีลิฟท์เพียงแค่ 2 ตัวท่านั้น ในชั่วโมงเร่งรีบนิสิตจำนวนมากต้องต่อแถวกันเป็นเวลานาน และอีกประเด็นปัญหา คือความเพียงพอของพื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัย ไม่สัมพันกับนิสิตที่มีจำนวนมากขึ้น อีกสาเหตุคือ นิสิตมีการใช้รถจักรยานยนต์กันเป็นจำนวนมาก เพราะมีความสะดวกและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมีการสำรวจในอีกหลายๆด้าน

  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน เผยผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัย จากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน กระจายทุกคณะ เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.78 และเพศหญิง ร้อยละ 72.22 ซึ่งจากโพลสำรวจ ปัญหาเรื่องของลิฟท์ตึกราชนครินทร์(RN) มีความพอใจในระดับน้อย มากถึง ร้อยละ 75.09

   

  จากผลสำรวจนิสิตที่มีต่อระบบการจัดการในมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 หัวข้อ พบผลสำรวจดังนี้

  1.พื้นที่จอดรถสำหรับนิสิตในมหาวิทยาลัย ในส่วนของความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 11.11 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 43.33  และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 45.56 ในส่วนของเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 15.19 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 52.22 ความพึงพอใจระดับน้อย 32.59

  2.ที่นั่งในการรับประทานอาหารบริเวณตลาดน้อย  ในส่วนของปริมาณโต๊ะเก้าอี้ในการนั่งรับประทานอาหาร ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 15.18 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 59.63 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 25.18  ในส่วนของความสะอาด ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 13.70 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 54.08 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 32.22

  3.การลงทะเบียนเรียน ในส่วนของเว็บสำรองลงทะเบียน ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 15.99 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 48.70 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 35.31 ในส่วนของการสำรองที่นั่ง ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.64 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 48.33 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 39.03

  4.ระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ในส่วนของการตรวจสอบคนเข้าออกมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 6.30 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 51.11 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 42.59 ในส่วนของแสงสว่างจากหลอดไฟที่ให้ความสะดวกและความปลอดภัย ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.22 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 54.07 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 33.71

  5.สำนักศึกษาทั่วไป ในส่วนของลิฟท์ตึกราชนครินทร์ (RN) เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่มาใช้บริการ ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 5.58 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 19.33 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 75.09 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อสอบถาม ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 11.85 ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 48.15 และความพึงพอใจน้อย ร้อยละ 40

   

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  เด็กกิจกรรม กับโรคซึมเศร้า

  “ ใครบอกว่าคนกำลังคอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ จะไม่เป็นโรคซึมเศร้า ”เป็นคำกล่าวของ เพื่อน หรือ นางสาวศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

  เหรียญสองด้านกับอาชีพไอดอล

  ไอดอล อาชีพที่เด็กสาวที่ชื่นชอบการร้องการเต้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าก่อนที่จะเป็นได้นั้นจะต้องเจอะเจอกับอะไรบ้างภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักสดใสของไอดอลนั้นอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพื่อเป็นบททดสอบในการทำความฝันครั้งนี้ก็เป็นได้

  มมส จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ”

  นิสิตกลุ่มเครือข่ายเสรีมวลชนเพื่อประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเครือข่ายคนรุ่นใหม่กับกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชนในยุคเผด็จการ 

  บัญชี มมส รวมใจต้านโควิด แจกหน้ากากอนามัย ใช้ซ้ำได้

  คณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกลุ่มจิตอาสาเย็บหน้ากากอนามัยแจกนิสิตและประชาชนทั่วไป

  เช้าเมืองน่าน กับบทสนทนาความทรงจำ

  น่าน หนึ่งในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแสนสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดที่เต็มไปด้วยมนต์เสน์ของความเป็นพื้นเมือง วัด และสถานที่ท่องเที่ยว

  HashTag ที่น่าสนใจ