More
  Tuesday, August 11, 2020
  Home ผลงานรับรางวัล หนังสื่อพิมพ์สื่อมวลชน

  ผลงานรับรางวัล หนังสื่อพิมพ์สื่อมวลชน

  กอง บก.สื่อมวลชน คว้า 3 รางวัลพิราบน้อยประจำปี 2560

  วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJACYBER REPORTER ประจำปี 2560 ณ ชั้น 3ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตามที่สมาคมฯ ได้จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ...

  กองบก.สื่อมวลชนคว้ารางวัลชมเชยงานข่าวสิทธิเด็ก

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค โดยการสนับสนุนขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย รางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา และประเภทสื่อโทรทัศน์ โดยในประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา...

  ข่าวน่าสนใจอื่นๆ

  สภ.เขวาใหญ่นำเทคโนโลยี Action Cam ปรับใช้ในงานจราจร

  สภ.เขาใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเทคโนโลยีกล้อง action cam เข้ามาใช้ในงานป้องกันปราบปรามและจราจเป็นแห่งแรกในจังหวัดมหาสารคาม คุณสมบัติของกล้อง Action Cam ยี่ห้อ SJCAM สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไฟล์คุณภาพ 1080P พ.ต.ท.ธีระวัฒน์ อามาตย์สมบัติ รองผู้กำกับการปราบปรามสถานนีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ เผยว่าเทคโนโลยีกล้อง Action Cam หรือ Sport Cam ถูกนำมาใช้ในงานของฝ่ายจารจรเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานสำหรับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายจราจร เพราะมีบางกรณีที่ผู้กระทำผิดนั้นไม่ยอมรับผิด...

  อันตรายจากอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

  ในช่วงถดูร้อนของประเทศไทย การรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ หากเรารับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับร่างกายได้

  หนังเมืองคาม เทศกาลหนังสั้นของคนสารคาม

  จังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดเทศกาลหนังสั้นภายใต้ชื่อ หนังเมืองคาม ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 ใช้ชื่อว่า The 30 second film MHK festival (เทศกาลหนังสั้น 30 วินาที) ซึ่งหัวข้อของหนังเป็นแบบใดก็ได้แต่ต้องจำกัดเวลาเพียง 30 วินาที ในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมใหม่จาก 30 เป็น 60 นาที...