More
  Sunday, October 25, 2020

  นิสิต มมส ร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ

  -

  วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ์. 2563) กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรม “นิสิตพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ไม่ใช่เพื่อเผด็จการ” ณ บริเวณลานอัฐศิลป์(ลานแปดเหลี่ยม) มหาลัยมหาสารคาม โดยเป็นกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง กิจกรรมในครั้งนี้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนักกิจกรรมคณะและสาขาต่างๆ ในประเด็นผลพวงจากการรัฐประหารสู่ปัญหารัฐธรรมนูญปี 2560 โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16:30 นาฬิกา ถึงเวลา 19:30 นาฬิกา มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก 

  การแสดงออกทางการเมืองในครั้งนี้มีนายจักรพงษ์ ศิริโส นิสิตชั้นปีที่ 3 และนายพงศธรณ์ ตันเจริญ นิสิตชั้นปีที่1 สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นแกนนำในการอภิปรายในครั้งนี้ โดยกล่าวว่าการชุมนุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องให้รัฐสภาฝ่ายรัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนสามารถชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสิทธิขั้นพื้นฐานการชุมนุมของระบบประชาธิปไตย การชุมนุมครั้งนี้จะมีการร่วมสนับสนุนจากนิสิตหลายๆคณะที่ทราบข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมอย่างเช่นคณะบัญชีที่นำน้ำมาแจกและคณะวิททยาศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนด้วยการให้บริการในเรื่องของหน้ากากอนามัย เพื่อให้การชุมนุมในครั้งนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

  ทางมหาวิทยาลัยมีการเรียกร้องสิทธิในเรื่องนี้มานานแล้วแต่ใช้หลากหลายเวทีในการทำกิจกรรมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย การที่เราต้องมาเรียกร้องเพราะว่าประชาธิปไตยไม่ได้เติบโตการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้นำคนมาลงถนน หรือว่าทำเรื่องที่ไม่ดี เราเรียกร้องในเรื่องของสิทธิ

  การทำกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีนัยยะอะไรเหมือนที่ผู้ใหญ่หลายๆ คน บอกว่าเด็กพวกนี้หัวแข็ง ต้องหารล้มล้างรัฐบาล สร้างความยุยงปลุกปั่นผู้เข้าร่วมให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีรูปธรรม เราจึงพูดได้ว่าการแสดงออกในครั้งนี้ไม่มีการแฝงนัยยะใดๆ แต่มันคือการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ว่านิสิตนักศึกษาในฐานะประชาชนต้องการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้และเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย

  กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ย่อมส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่ประเด็นนี้มันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่แกนนำต้องมีความมั่นคงและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน การชุมนุมในครั้งนี้พูดไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ทุกคนที่เข้าร่วมในงานนี้ได้มีแบบประเมินในใจของตัวเองแล้วว่ามีการร่วมแสดงออกอย่างเต็มที่ ทุกคนมีส่วนร่วม

  ในการชุมนุมครั้งนี้มีการระมัดระวังในเรื่องของคำพูด การแสดงออก หรือว่าถ้อยคำบางถ้อยคำที่จะทำให้ส่งผลกระทบไปในเรื่องของการก่อให้เกิดความรุนแรงทางด้านความคิดทางแกนนำต้องทำการบ้านและเข้าใจของบริบทสังคมของที่นี่ด้วย การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะมีอีกแน่นอนเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบของการชุมนุม สามารถติดตามกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองได้ทางเพจ กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชาธิปไตย

  และนายจักรพงษ์ยังได้กว่าต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความคาดหวังว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีความคิดที่เป็นไปในทางเดียวกันในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตย เพราะมหาวิทยาลัยของเราไม่ได้มีแม่พิมพ์เดียวที่จะให้คัดลอกให้มีความคิดความเข้าใจตรงกันหมดคงไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดคงไม่ได้ แต่ในการชุมนุมในครั้งนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และมีแกนนำแนวร่วมกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ

  ด้านอาจารย์ ดร.นิลุบล ไพเราะ อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครองให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองในครั้งนี้ อาจารย์มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดี และกิจกรรมเริ่มจากตัวนิสิตเอง โดยไม่มีการแทรกแซงของผู้ใหญ่และเป็นการให้พื้นที่ในการแสดงออกในครั้งนี้ ซึ่งการแสดงออกในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง นิสิตเขามีจุดยืนในทางการเมืองอย่างไร เขามองเห็นควมอยุติธรรมในสังคมอย่างไรและอยากผลักดันอะไร มันจึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะไม่ใช่เพียงเด็กหรือนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองเท่านั้นที่ออกมาร่วมกิจกรรม เพราะมีทั้งนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและประชาชนเข้าร่วม ซึ่งแสดงถึงจุดร่วมบางอย่างที่ เห็นถึงความอยุติธรรม เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่มันผิดไปจากที่มันควรจะเป็น ถือเป็นก้าวที่ดีในการขับเคลื่อนสังคมและอยากให้มีการกิจกรรมที่สร้างสรรค์แบบนี้เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการรักษาความปอดภัยของทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้แล้วยังมีการอำนวยความสะดวกจากชมรมกู้ภัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาคอยดูแลช่วยหลือในด้านสุขภาพโดยได้รับการประสานงานจากแกนนำของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

  การเข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแสดงจุดยืนของตนเองตอกย้ำไม่ให้ลืมเลือนว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศ และหวังว่าการชุมนุมจะเป็นอีกเสียงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อีกทั้งยังมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อถอย คนที่คิดว่าเราหมดหวังกับประเทศไปแล้วให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนของตนเอง ให้รัฐบาลได้รับรู้ว่ามีประชาชนที่เห็นต่างกับการปกครองครั้งนี้

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็กการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และเป็นกิจกรรมที่เป็นศิริมงคล เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการ Ride to live at MSU อยู่ขึ้นที่ตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่รถตามกฎจราจร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ