More
  Saturday, September 26, 2020

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  -

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการเข้าร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่1 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถม และมัธยม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ และเป็นการเริ่มต้นการเรียนที่ดี

  กิจกรรมภายในงานมีการขับร้องสรภัญญะ กล่าวคำบูชาครู การแสดงพิธีอันเชิญพานไหว้ครูโดยสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีการแสดงมุทิตาจิตจากตัวแทนผู้ถือพานไหว้ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดี รวมถึงประกาศและมอบผลรางวัลพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งก่อนจบกิจกรรมได้มีการกล่าวให้โอวาท โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

  นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ว่า “ในการจัดกิจกรรมมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโดยการแบ่งจำนวนนิสิต จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย จำนวนคณะละ 50 คน เนื่องจากบริเวณสถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อนิสิต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยคัดกรองตรวจอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม”

  นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความคิดเห็นว่า “กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่แสดงถึงความกตเวที บูชาครู แต่ในช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องมีการเว้นระยะห่าง” นอกจากนี้คณบดียังได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำพานไหว้ครูว่า “การทำพานไหว้ครูของนิสิตในปีนี้ มีความสวยงาม และได้มีการถ่ายทอดจินตนาการ ความรู้ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์”

  ทางด้าน รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) กล่าวว่า “กิจกรรมไหว้ครู เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมานาน อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ควรสืบทอดต่อไปแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 แต่สำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเองก็ยังคงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามต้องวางมาตรการในเรื่องของ Social distancing ในที่นี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีจัดงานไหว้ครูโดยมีการจำกัด จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม และมีมาตรการเฝ้าระวัง”

  นางสาวสุภาวดี ภูมิแก้ว นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชั้นปีที่1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ระลึกถึงความกตัญญู ต่อครูที่มีพระคุณต่อเรา ที่สอนสั่งมา​ ซึ่งรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ “

  และนางสาวเบญจพร ไขประภาย นิสิตคณะบัญชีและการจัดการ ชั้นปีที่2 ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ทำให้ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่สั่งสอน อบรม และตักเตือน ในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองได้ในอนาคต”

  นอกจากนี้ นายสุริยา พิมพ์ภา นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย นิสิตที่มีส่วนร่วมในการทำพาน ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นและตื้นตันใจมากที่ได้ทำพานนี้ เพราะเป็นการตั้งใจทำต่อเนื่องมาทุกปี”

  นางสาวมริทร์ธรา ศิริวาลย์ , นางสาวอารีย์รัตน์ ทองสาย (ภาพข่าว,รายงาน)

  กดแชร์ข่าวนี้

  โพสล่าสุด

  มมส. จัดพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็กการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และเป็นกิจกรรมที่เป็นศิริมงคล เริ่มต้นชีวิตการเรียนที่ดี

  Ride to live ร่วมกับ สภ.เขวาใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จราจรให้นิสิต บริเวณตลาดน้อย มมส.

  นิสิตชมรมสื่อสร้างสรรค์จัดโครงการ Ride to live at MSU อยู่ขึ้นที่ตลาดน้อย มมส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ขับขี่รถตามกฎจราจร โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ด้านการจราจรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่

  แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตยแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการ “อีสานสิบ่ทน” บริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมชุมนุม “อีสานสิบ่ทน” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในกิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าร่วมของทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่มีอุมดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมเป็ฯไปอย่างสงบภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  มมส จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภุมริน 12 แบบ New Normal

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นภุมริน 12 โดยมีองค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอย" ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอัฐศิลป์ (แปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบบ New Normal

  นิสิตแจงตลาดน้อยไม่สะอาดตามมาตรฐานวอนม.ปรับปรุงให้เหมาะสม

  มีนิสิตมากมายออกมาโพสต์ทักท้วงตามสังคมออนไลน์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยมากมายพร้อมแนบรูปภาพประกอบเกี่ยวกับความสะอาดและความระมัดระวังของพ่อค้าแม่ค้า วอนให้มีหน่วยงานลงมาตรวจสอบร้านอาหารแต่ละร้าน เนื่องจากอาหารที่ได้ตามสั่งนั้นมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอยู่หลายครั้งด้วยกัน

  HashTag ที่น่าสนใจ