ข่าวที่น่าสนใจ

มมส. เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น

นักกฎหมายเผยหากไม่ชำระหนี้ กยศ. เสี่ยงติดเครดิตบูโร ด้าน มมส เผยปีนี้นิสิตคืนเงินให้ กยศ. เพิ่มขึ้น ชี้มหาวิทยาลัยควบคุมได้เพียงนิสิตที่ศึกษาอยู่ แนะวิธีแก้ปัญหาที่ดีคือปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

นายเสริมศักดิ์วิลาศรีทนายความอิสระเปิดเผยว่าผู้ที่ไม่คืนเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ. เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นเนื่องจากกยศ. เป็นกองทุนเพื่อการศึกษาไม่ใช่สถาบันทางการเงินการผิดนัดไม่ชำระหนี้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความกันได้หากผู้กู้ยืมนำเงินมาชำระจะทำให้คดีอาญาถูกระงับไปเป็นแนวคิดจะใช้ดำเนินการความผิดการเสียเครดิตบูโรโดยเป็นการเสียเครดิตในการมีสิทธิ์ผ่อนผันบ้านคอนโดรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งนี้การผ่อนชำระหนี้ไม่ครบตามกำหนดหรือหนีหนี้ถือเป็นคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกแต่เป็นบทลงโทษเฉพาะเจ้าหนี้ที่ที่เป็นสถาบันการเงิน

นายเสริมศักดิ์เผยต่อว่าก่อนหน้านี้ทางกยศ. มีสิทธิ์ในการบังคับคดีสามารถยึดทรัพย์เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติขณะนี้การนำพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 มาใช้เป็นเพียงแนวคิดการสร้างพฤติกรรมทางอ้อมในการรับผิดชอบการชำระเงินที่นิสิตได้กู้ยืมถือเป็นเรื่องดีที่จะสร้างจิตสำนึกให้นิสิตชำระเงินตามระยะเวลา

นางบุญชูอันบุรีหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส) เปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีผลการเรียนในพ.ศ.2557 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และในพ.ศ.2558 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้นมาคือนิสิตต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสารวม 18 ชั่วโมงหมายถึง 1 ปีจะรวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมงซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นิสิตต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ พ.ศ.2558

“โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณต่างๆให้นิสิตกู้ยืมโดยทำสัญญาส่งให้ทางธนาคารและโอนเงินให้แก่นิสิตที่กู้ยืมกยศ. การทำงานก็จะเก็บเอกสารต่างๆไว้ส่วนกลางเมื่อมีปัญหายืมแล้วไม่คืนทางกยศ. ก็จะมีกลยุทธ์และแผนการสำรองไว้ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ควบคุมได้เพียงนิสิตที่ยังศึกษาอยู่นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วต้องเป็นหน้าที่ของกยศ. ในการติดตามควบคุม” นางบุญชูกล่าว

ด้านนางสาวอนงค์ปะทะนังพนักงานการศึกษารักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กล่าวว่า กฎหมายถือเป็นวินัยที่ทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่เคร่งครัด ทุกคนต้องปฏิบัติ เพราะผู้กู้ยืม กยศ. จบการศึกษาครบกำหนดช่วงเวลาต้องชำระเงิน หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการอะไรไม่ได้และอาจนำไปสู่ภาวะความขัดแย้ง แนวทางแก้ปัญหาที่ดีก็คือต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้นิสิตเข้าร่วมผ่านกิจกรรมสาธารณะถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยกันส่งเสริมให้นิสิตมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเช่นกัน

นางสาวเบญจวรรณฉายาภักดีนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเผยว่าครอบครัวส่งให้ตนและน้องเรียนพร้อมกันทำให้เงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่าเล่าเรียนตนจึงตัดสินใจกู้ยืมเงินกยศ. เพราะสามารถช่วยครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษาตนจะคืนเงินกยศ. อย่างแน่นอนเพราะเพื่อให้รุ่นน้องปีถัดไปได้กู้ยืมเงินกยศ. เช่นตนส่วนคนที่กู้ยืมแล้วไม่คืนเงินนั้นมองว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: