ข่าวที่น่าสนใจ

สพป.มหาสารคามเขต 1 ชี้การเพิ่มข้อสอบอัตนัยช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์ แต่หวั่นคะแนนไม่แม่นยำ

SAMSUNG CSC

ปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเพิ่มข้อสอบอัตนัยทุกวิชาในการจัดสอบรูปแบบต่างๆ เชื่อวัดผลทางการศึกษาได้มากกว่า ชี้ข้อสอบปรนัยทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียน หวั่นเกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบ แจงคะแนนข้อสอบอัตนัยอาจไม่แม่นยำ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การให้คะแนน ด้านครูชำนาญการพิเศษเตรียมพร้อมสอนการเขียน รองรับปีแรกที่จะเพิ่มข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ต

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปรุงข้อสอบโดยเพิ่มข้อสอบอัตนัยไม่น้อยกว่า 20% ในทุกวิชาของการจัดสอบในรูปแบบต่างๆเช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตเนื่องจากข้อสอบของไทยยังไม่มีคุณภาพเทียบเท่าสากลจึงควรมุ่งเน้นข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้นโดยจะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้สพฐ. ได้เริ่มดำเนินการแล้วในการสอบวิชาภาษาไทยและจะเพิ่มข้อสอบอัตนัยให้ครอบคลุมทุกวิชา

ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุวงษ์จินดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 จ.มหาสารคาม (สพป.มหาสารคามเขต 1) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาข้อสอบปรนัยไม่สามารถวัดผลการศึกษาของเด็กไทยได้ครบทุกด้านปัจจุบันเด็กจึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทางสทศ. และสพฐ. จึงเล็งเห็นว่าข้อสอบปรนัยทำให้เด็กขาดทักษะในการเขียนดังนั้นจึงคิดเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเพิ่มข้อสอบอัตนัยเพราะสามารถวัดผลทางการศึกษาได้มากกว่าข้อสอบปรนัยในเรื่องของการคิดวิเคราะห์จับใจความและนำไปใช้

ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนุกล่าวต่อว่าสิ่งที่กังวลคือการตรวจข้อสอบเนื่องจากลายมือบางคนอ่านยากทำให้อาจเกิดปัญหาในการตรวจข้อสอบได้อีกทั้งข้อสอบอัตนัยคะแนนมักไม่แม่นยำอยู่ที่การเขียนตอบของเด็กหากเด็กบางคนเขียนตอบสั้นกระชับและถูกต้องก็จะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนอีกแบบหนึ่งหากตอบมีรายละเอียดแต่ไม่มีใจความสำคัญอยู่เลยคะแนนก็ออกมาอีกแบบหนึ่งเช่นกันการสอบในระดับคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปจึงยังคงเป็นข้อสอบปรนัยอยู่เพราะตรวจได้สะดวกกว่าและมีความเที่ยงตรงสูง

ด้านนางอุษาทันพรมครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจ.มหาสารคามเปิดเผยว่าวิชาภาษาไทยใช้การสอนแบบบูรณาการทั้งความรู้ความเข้าใจคิดวิเคราะห์จับใจความสำคัญโดยเสริมเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่มีในหลักสูตรข้อสอบโอเน็ตส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์และสรุปใจความสำคัญจึงต้องเน้นในเรื่องเทคนิคการทำข้อสอบให้กับเด็กการคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่เด็กจะทำผิดพลาดแต่ความโดดเด่นของข้อสอบอัตนัยอยู่ที่ความรู้ของเด็กว่าเด็กจะคิดวิเคราะห์อย่างไรเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการเพิ่มข้อสอบอัตนัยในการสอบโอเน็ตจึงได้มีการสอนให้เด็กเขียนเรียงความเล่าเรื่องจากภาพมากขึ้นเพื่อฝึกการเขียนให้กับเด็ก

นางศิรินทรรอดทับทิมผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาบ้านรักเรียนจ.มหาสารคามกล่าวว่าเด็กที่มีโอกาสติวกับติวเตอร์ก็จะสามารถทำข้อสอบที่พลิกแพลงหรือนอกเหนือจากเนื้อหาที่ครูสอนในห้องเรียนได้ข้อสอบอัตนัยเป็นการทำความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นข้อสอบปลายเปิดที่ตอบอย่างไรก็เหมือนจะได้คะแนนแต่อยู่ที่ว่าคำตอบใดจะถูกใจผู้ตรวจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: