ข่าวที่น่าสนใจ

เทศบาลท่าขอนยางทุ่มงบ 144 ล้าน ผุดโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย เร่งแก้ไขปัญหา

 

เทศบาลตำบลท่าขอนยางทุ่มงบ 144 ล้านบาท เตรียมผุดโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากชุมชน หอพัก ไหลลงสู่แม่น้ำชีและที่นาชาวบ้าน คาดแล้วเสร็จ พ.ศ.2560-2561

จากเอกสารโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ระบุว่า ปัญหาน้ำเสียส่วนมากมาจากการปล่อยน้ำเสียของหอพักต่างๆ ภายในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีจำนวน 342 หอพัก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 149 ลิตรต่อคน/วัน มีปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดจำนวน 2,649 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนหอพักจะไหลไปตามท่อระบายน้ำสู่จุดปล่อยน้ำเสียธรรมชาติ จุดหลักๆ คือ บ้านกุดน้ำใส ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และแม่น้ำชี

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าขอนยางจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาและก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นแนวทางในการกำจัดน้ำเสียให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีระบบบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียในพื้นที่เกษตรกรรม ลำน้ำสาธารณะและสุขภาพลดลง

โดยโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำเสียที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ณ บ้านกุดน้ำใส ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการตามแผนราชการจังหวัดมหาสารคาม งบประมาณการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ได้รับงบสนับสนุนตามรายระเอียดแบบแปลน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุมัติวงเงินจำนวน 131.18 ล้านบาท และเทศบาลตำบล
ท่าขอนยางสมทบตามระเบียบสำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเงิน 13.12 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการสร้างคาดใช้เวลา 2 ปี ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ พ.ศ.2560-2561

นางสุดา เหล่าโพน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีผลมาจากการที่แม่น้ำชีเริ่มเน่าเสียมากขึ้น เพราะน้ำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาจากการผลิตจากแม่น้ำชี และอีกประเด็นคือปัญหาการเกษตรที่น้ำเสียไหลเข้าสู่ที่นา ทำให้หอยเชอรี่และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ตาย ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ปัจจัยสำคัญมาจากปริมาณนิสิตและหอพักที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก่อนหน้านี้หอพักไม่เคยมีการบำบัดน้ำเสียมาก่อน หรือถ้ามีก็น้อยมากที่จะมีการบำบัดน้ำก่อนปล่อยออกมา

“การจัดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียนั้นต้องฟังเสียงจากประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาล การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการจัดขึ้น 4 ครั้ง4 จุด คือ วัดมหาผล วัดบ้านใคร่นุ่น วัดบ้านดอนเวียงจันทร์ วัดบ้านหัวขัว เพื่อรับฟังประชาชนว่าต้องการให้มีการจัดตั้งหรือไม่ ปัญหาของประชาชนเป็นอย่างไร โดยวัดจากแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ท่าขอนยางเป็นหลัก ขณะนี้โครงการบำบัดน้ำเสียอยู่ในขั้นตอนของการสรุปแบบสอบถามข้อมูลจากประชาชนและจัดหาที่ดิน คาดว่าโครงการจะเป็นรูปเป็นร่างใน พ.ศ.2561” นางสุดา กล่าว

นางสมบูรณ์ หมอเมือง ชาวบ้านบ้าน กุดน้ำใส ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า หากมีการจัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคงดีไม่น้อย ดีกว่าไม่มีการแก้ปัญหา เพราะมีหอพักเป็นจำนวนมาก น้ำเสียที่ถูกปล่อยมาก็ลงมาที่นาปรังของชาวบ้าน อีกทั้งน้ำยังมีสีดำมีฟอง และมียุงชุกชุมมาก

นางพิสมัย สุวรรณภักดี ผู้ดูแลหอพักแห่งหนึ่ง ในเขตตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า น้ำที่นิสิตใช้จะปล่อยลงตามท่อระบายน้ำของหอพักลงสู่บ่อกักเก็บที่ฝังอยู่ใต้ดิน 2-3 บ่อ พอเต็มแล้วก็จะให้รถดูดส้วมมาดูดออก ถ้าเป็นน้ำซักผ้าจะปล่อยลงอีกท่อต่อตรงกับท่อระบายน้ำของเทศบาล ซึ่งไม่ทราบว่าน้ำมันไหลไปไหน แต่ก็คงเชื่อมกันหมด

นางสมนึก พรสิงห์ ผู้ดูแลหอพักฉัตรรินทร์ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณน้ำเสีย วัดป่ากู่แก้ว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ปกติบริเวณนี้จะมีกลิ่นเหม็น หากวันไหนฝนตกจะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็น เพราะน้ำเสียจะไหลไปตามน้ำฝน ช่วงหน้าแล้งจะมีกลิ่นเหม็นแต่ก็ไม่ได้แรงมากนัก และที่ผ่านก็ยังไม่เคยเห็นชาวบ้านออกมาร้องเรียนในเรื่องนี้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: