ข่าวที่น่าสนใจ

ชาวบ้านตำบลเลิงแฝกร้อง DSI ขอนแก่น เหตุกลุ่มฌาปนกิจไม่โปร่งใส

ตัวแทนชาวบ้าน ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ร้องศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ขอนแก่น) ให้สอบสวนกลุ่มฌาปนกิจ ต.เลิงแฝก เหตุพบการบริหารงานไม่โปร่งใส ด้านรองประธานกลุ่มฌาปนกิจ ต.เลิงแฝก แจ้งไม่ได้โกงเพราะจ่ายเงินทุกศพ

นายประดิษฐ์ ลำเหลือ อดีตสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ชาว ต.เลิงแฝก ได้ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม หลังจากพบการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสของกลุ่มฌาปนกิจ ต.เลิงแฝก แต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่า “ผมไม่มีหน้าที่ตรวจสอบและไม่มีเวลา” ดังนั้น จึงได้มีการยื่นเรื่องต่อศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ขอนแก่น) (หน่วยงานภายใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI) เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 โดยมีตัวแทนชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน จากตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

นายประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า เดิมทีก่อนจะมาเป็นกลุ่มฌาปนกิจได้ก่อตั้งกลุ่มสตรีเข้มแข็งใน พ.ศ.2548 ส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชน ต่อมา พ.ศ.2549 ก็มีการตั้งชมรมฌาปนกิจ (แบบสัจจะ) แทรกในกลุ่มสตรีเข้มแข็ง โดยมีจุดประสงค์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต มีสมาชิกกรรมการ 7 คน ค่าสมัครเข้าร่วม 50 บาท และเก็บเงินจำนวน 100 บาท ทุกครั้งที่สมาชิกเสียชีวิต

นายประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่สร้างความสงสัยแก่ชาวบ้านคือ 1. ไม่มีการทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน 2. ไม่มีการประชุมชี้แจงข้อมูลความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มฌาปนกิจ 3. ไม่มีกฎระเบียบที่แน่ชัดภายในกลุ่มฌาปนกิจ 4. กรรมการกลุ่มฌาปนกิจใช้เงินที่หมุนเวียนในกลุ่มปล่อยให้กู้แบบผิดกฎหมาย 5 .ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มฌาปนกิจ เช่น ครอบครัวสมาชิกบางคนที่เสียชีวิตไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนที่กลุ่มฌาปนกิจตั้งไว้

            “ตั้งแต่ก่อตั้งชมรมมีการประชุมแค่ครั้งเดียวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2558 ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกจึงขอตรวจสอบการทำงาน บัญชีรายรับรายจ่าย ยอดเงินคงเหลือทางชมรมไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านเรียกร้องให้เปิดการประชุมแต่กรรมการกลุ่มปฏิเสธโดยอ้างว่าสมาชิกไม่มีสิทธิ์ ชาวบ้านจึงคาดว่ากรรมการบริหารงานไม่มีความโปร่งใส ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 1,900 คน แต่รายชื่อจ่ายเงินให้คนตายมีแค่ 1,100 คน แล้วอีก 800 คนไปไหน (จะต้องเป็นเงิน 190,000บาท แต่จ่ายไปแค่ 110,000 บาท)” นายประดิษฐ์ กล่าวเสริม

นางราตรี คำสา สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า มีการจ่ายเงินตามที่แจ้งทุกครั้ง แต่วันที่ไปเรียกร้องการตรวจสอบข้อมูลที่ศูนย์ดำรงธรรมกลับพบว่าไม่มีชื่อของตนอยู่ในรายชื่อสมาชิก จึงเกิดข้อสงสัยว่าถ้าตนเสียชีวิตไปครอบครัวจะได้เงินหรือไม่

นางทองคำ จิณรักษ์ รองประธานกลุ่มฌาปนกิจ ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า กลุ่มฌาปนกิจนี้จัดตั้งขึ้นได้ 10 ปีแล้ว แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียน มีการทำบัญชีแบบไม่เป็นระบบ โดยใช้สัจจะ การทำงานของกลุ่มคือ แต่งตั้งคณะกรรมการและประธานชมรมขึ้นมาหมู่บ้านละ 15 คน รวมประธานด้วย

“เราไม่ได้โกง ทางกลุ่มจ่ายเงินทุกศพ แต่เขายืนยันที่จะให้ประชุมเพราะต้องการให้เราชี้แจงรายละเอียด” นางทองคำ กล่าว

นางทองคำ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่มีการเปิดประชุม ชาวบ้านได้สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น สมาชิกมีกี่คน แต่ละศพจ่ายศพละเท่าไหร่ เงินเหลือเท่าไหร่ แต่ทางคณะกรรมการไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ได้เตรียมเอกสารมาชี้แจง ชาวบ้านจึงโวยวายว่ากลุ่มฌาปนกิจไม่โปร่งใส ต่อมาชาวบ้านไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.มหาสารคาม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาตรวจสอบ บอกว่ากลุ่มฌาปนกิจไม่โปร่งใส ไม่ชี้แจงรายละเอียด

ร.ต.ท.ปรัชญา ดวงไกรแฝง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ขอนแก่น) กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม   พ.ศ.2559 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ขอนแก่น) ได้รับการจัดตั้งทีมสืบสวน และจะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 3 เดือน โดยตรวจสอบว่ากลุ่มฌาปนกิจเข้าข่ายคดีอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นคดีอาญาแบบไม่ซับซ้อนจะส่งเรื่องให้ตำรวจ แต่หากเป็นคดีอาญาแบบศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 4 (ขอนแก่น) จะพิจารณาเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: