ข่าวที่น่าสนใจ

อาจารย์ มมส เผยคนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษานำชุดครุยของบุคคลอื่นมาสวมใส่มีความผิด

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ “สื่อมวลชน” สำรวจพบว่ามีกรณีที่นิสิตซึ่งเรียนไม่จบการศึกษาได้นำชุดครุยมาสวมใส่เพื่อถ่ายรูปจำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมต่อเรื่องนี้ แหล่งข่าวซึ่งเป็นช่างภาพ เปิดเผยว่า เคยเจอกรณีที่มีนิสิตอ้างว่าจบการศึกษาโดยใส่ชุดครุยมารับปริญญา มาถ่ายรูปนอกรอบ (เป็นการนัดถ่ายรูปนอกเวลานอกสถานที่) แต่ก็ไม่สงสัยอะไร เพราะเจ้าตัวไม่ได้มีพิรุธหรือน่าสงสัย แต่ในวันที่รับจริงเจ้าตัวพาญาติพี่น้องมาร่วมงาน แต่ไม่ให้เข้าใกล้บริเวณพิธีโดยอ้างว่าอากาศร้อนให้รออยู่บริเวณรอบ ๆ หลังจากนั้นก็มีทั้งเพื่อนและอาจารย์ที่รู้จักมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบอกว่านิสิตคนดังกล่าวไม่ได้ศึกษาต่อและไม่ได้มีการติดต่อกันนานมากแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการไปซักไซ้ไล่เลียงและไม่อยากไปกล่าวหาเขาด้วย เพราะหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ต่างคนต่างอยู่ เรื่องก็เงียบไป

ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นว่า จากกรณีดังกล่าวก็ต้องดูที่เจตนาของผู้ทำว่ามีเจตนาร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ หากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจริงก็ต้องมีการลงโทษตามกฎหมายที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด หากผู้นั้นมีเจตนาที่ไม่ดีก็อาจกล่าวได้ว่าทำผิดศีลธรรมในจิตใจ เพราะเป็นการหลอกลวงทั้งผู้อื่นและตนเอง

“ขอยกกรณีที่เคยเห็นมาคือนิสิตใส่ชุดครุยเรียบร้อย แต่งกายเรียบร้อย วันรับปริญญาเข้าแถวเหมือนคนอื่น ๆ มีการตรวจความเรียบร้อยทั่วไปอย่างเข้มงวด นิสิตดังกล่าวเกิดมีอาการหน้ามืดและเป็นลมไปจึงต้องพาออกไปพักที่อื่นและซักไซ้จนได้ความว่าตนเรียนไม่จบแต่ปกปิดไม่ให้ครอบครัวรู้ กลัวว่าจะจับได้จึงแกล้งเป็นลม เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน จึงมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย จากประเด็นที่กล่าวมาต้องดูเจตนาเป็นหลักว่ามีการตั้งใจหลอกลวงจริงหรือไม่ หากมีความตั้งใจหลอกลวงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่อย่างไรแล้วกรณีทั้งสองก็ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายทั้งสองกรณี ผศ.ดร.ฉันทนา กล่าว

ด้าน ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๒  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือตำแหน่งของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือตำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากกรณีข้างต้นมีเจตนาจงใจที่จะหลอกลวงทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเรียนจบ ก็มีความผิดตามมาตราที่กล่าวมา แต่หากกรณีอื่นที่เรียนจบและนำเอาชุดครุยให้พ่อหรือแม่ใส่ ศาลก็จะดูที่เจตนาการกระทำของบุคคลนั้น ๆ

เรื่อง ธิดา เขียวน้อย

ภาพ ทนงศักดิ์ เพ็งพารา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: