ข่าวที่น่าสนใจ

คำชี้เเจงนายกเทศมนตรี ตำบลท่าขอนยางประเด็นก่อสร้างถนนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการ โดยว่าจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นผู้รับเหมาขูดหน้าถนนเดิมเพื่อทำการซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนที่ชำรุด ช่วงระหว่างถนนท่าขอนยาง – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองมีปริมาณมาก เป็นสาเหตุให้บดบังทัศนียภาพของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของนิสิต และประชาชนโดยรอบบริเวณชุมชนท่าขอนยาง และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการสองฝั่งถนนเส้นนี้

จากปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. กลุ่มเครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าพบนายสมชาติ บุตราช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากโครงการดังกล่าว

นายสมชาติ ชี้แจงว่า ฝุ่นที่เกิดจากการขูดหน้าดินนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงการรื้อพื้นผิวถนนเดิม หรือการรีเฟรคกิ้ง เมื่อขั้นตอนการรีเฟรคกิ้งเสร็จสิ้น ก็จะทำการพายโค้ดยางมะตอย โดยช่วงพายโค้ดยางมะตอยนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง ทั้งขณะนี้มีการกระบวนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยมีรถบรรทุกน้ำของบริษัทผู้รับเหมาโครงการ ทำการฉีดน้ำถนนเส้นดังกล่าวทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ขึ้นจากเดิมทุก ๆ 3 ชั่วโมง เพื่อลดการลอยตัวของฝุ่นละออง ซึ่งแต่เดิมจะทำในเวลา 08.00-17.00 น. ต่อมาเมื่อมีนิสิตและผู้ประกอบการเรียกร้องให้ขยายเวลาฉีดน้ำเป็น 08.00-20.00 น. ขณะนี้ทางเทศบาลฯ กำลังประสานไปยังผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการต่อไป

นายสมชาติ กล่าวอีกว่า ปัญหาฝุ่นจะลดลงนั้นก็ต่อเมื่อผู้รับเหมามอบโครงการให้กับทางเทศบาลฯ ซึ่งกำหนดส่งอยู่ในช่วงวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าแผงกั้นถนนหรือแบริเออร์ที่ทุบออกจะสร้างเสร็จตอนไหน โดยขณะนี้เทศบาลฯ ได้ทำการทุบแบริเออร์ออกและจะสร้างใหม่ในความสูง 20 เซนติเมตร และทำจุดกลับรถทุก ๆ 500 เมตร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

ทั้งนี้ คำชี้แจงดังกล่าว ยังไม่มีเอกสารจากทางราชการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีความชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวจะมีการแก้ไข อย่างไร ติดตามความคืบหน้าได้จากหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: