ข่าวที่น่าสนใจ

เทศบาลตำบลท่าขอนยางเผยได้รับงบฯ ไม่เพียงพอ เหตุมีประชากรแฝงเฉียด 3 หมื่นคน

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาประชากรแฝงกว่า 3 หมื่นคน ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางขาดเงินสนับสนุนรายหัวของประชากรที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์จากรัฐบาล แม้มีประชากรเข้ามาเพิ่มขึ้นทำให้มีระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดี แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในท้องที่

จากกรณีที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประสบปัญหาการของบประมาณในการบริการสาธารณะในพื้นที่จากรัฐบาล เพราะการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนั้นใช้เกณฑ์พิจารณาจากจำนวนประชากรที่ขึ้นอยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ ส่งผลให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรทั้งหมดที่มี

นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า จำนวนประชากรที่แท้จริงของเทศบาลตำบลท่าขอนยางนั้นมีประมาณ 8,400 คน ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ หากคิดเป็นเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลกับเงินของเทศบาลฯ ก็สามารถดูแลประชากรได้ ไม่มีปัญหามากนัก แต่แท้จริงแล้วเทศบาลตำบลท่าขอนยางไม่เป็นเช่นนั้น

“ปัจจุบันพบว่ามีประชากรที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลฯ มีอีกประมาณ 30,000 คน ประเมินจากจำนวนหอพักประมาณ 700-800 แห่ง ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า แรงงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนมา ซึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้น เทศบาลฯ จะได้ตามจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ที่มีประมาณ 8,400 ส่วนประชากรอีก 30,000 คน จะไม่ได้มาในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้การจัดการและบริหารงานของเทศบาลฯ ไม่ทั่วถึง รงมถึงการจัดบริการสาธารณะไม่เพียงพอ” นายทนงศักดิ์ กล่าว

นายทนงศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่องบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพอ ทางเทศบาลฯ จะใช้วิธีการขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เมื่อมีปัญหาก็จะเสนอโครงการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้เขาเข้ามาดูแลช่วยแก้ไขปัญหาในบางเรื่องที่เกินศักยภาพ เช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก เทศบาลฯ ก็จะใช้วิธีศึกษาผลกระทบ และวิจัย แล้วก็เสนอแผนงานเพื่อของบประมาณ ซึ่งก็มีทั้งได้และไม่ได้รับงบประมาณ

“เมื่อมีประชากรเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นเกินอัตรา ทำให้เทศบาลฯ ขาดรายได้จากประชากรรายหัวที่ไม่ได้ขึ้นในระบบทะเบียนราษฎร์โดยตรง เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เทศบาลตำบลท่าขอนยางมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถหมุนเวียนได้ดีขึ้น เทศบาลฯ ก็จะมีรายได้ทางอ้อมผ่านการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการร้านค้า ผู้กระกอบกิจการหอพัก และผู้ประกอบการอื่น ๆ เทศบาลฯ ก็จะนำเงินส่วนนี้มาพัฒนาและแก้ไขปัญหา แต่มีความล่าช้าเพราะมีกระบวนการค่อนข้างมาก ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่ทันท่วงที แม้จะได้ระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ปัญหามันก็มาเร็วตามไม่ทัน” นายทนงศักดิ์ กล่าว

นายทนงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เทศบาลอื่นที่ไม่มีประชากรแฝงเลย มีราษฎรตามทะเบียนราษฎร์ เขาจะมีงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐต่อจำนวนรายหัวต่อประชากรในพื้นที่ตามจำนวนนั้นจริง ๆ เวลาจะแก้ไขปัญหาจะได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อประชาการที่มี ก็จะดูแลกันได้ ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการร้องเรียน การจัดบริการสาธารณะ ถนน ไฟฟ้า หรือน้ำประปามากนัก ซึ่งการดูแลได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ

 

 

เรื่อง ปรินดา ปัตตานี

ภาพ ทนงศักดิ์ เพ็งพารา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: