บทความ

แรงบันดาลใจของ “คนปลูกต้นไม้”

ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปและแย่ลงทุกวัน จนก่อ ให้เกิดภาวะโลกร้อน นับเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ ต่างได้รับผลกระทบเหล่านี้ทั้งสิ้น การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ แต่ทว่าบางพื้นที่อาจถูกจำกัดในเรื่องที่ดินที่จะใช้ปลูกพืช ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังกลืนกินพื้นที่ทางการเกษตรเข้าไปทุกที

การทำลายป่าและการเสื่อมสภาพของป่าเป็นทั้งสาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อน ป่าที่ถูกกิจกรรมมนุษย์และความแห้งแล้งคุกคามมากเกินไป ทำให้เกิดไฟป่าเผาผลาญทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวเริ่มจะลดน้อยลงไปทุกที

“สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ คือการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนอย่างเหมาะสม การปลูกต้นไม้ใหม่แทนต้นไม้ทุก ๆ 1 ต้นที่ถูกตัดไป ในทางตรงกันข้าม การถางป่าและการแปรสภาพป่าให้เป็นเมืองนั้น มีผล กระทบด้านลบสูงมาก เนื่องจากผืนป่าได้ถูกทำลายและแทนที่ด้วยพื้นปูนและอาคารที่ดูดความร้อน” นางดวงพร มะลาสาร หรือคุณตุ่น เจ้าของร้าน “สวนในฝัน” และเป็นหนึ่งในคนรักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจกล่าว

การจัดสวนแนวตั้งกลายเป็นอีกหนึ่งความหวังสีเขียวของคนเมือง ปัจจุบันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ง จะเป็นเสมือนการสร้างรั้วชีวภาพที่ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน ช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ช่วยดูดซับและช่วยกรองฝุ่นควัน และมลพิษต่าง ๆ ในอากาศ รวมทั้งเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามให้กับพื้นที่รอบบ้านอีกด้วย

แนวทางสวนในเมืองจากภูมิปัญญาในอดีต สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรรมการปลูกต้นไม้ประกอบอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยเริ่มจากการมองปัญหาเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ปลูกต้นไม้ จึงได้มีแนวคิดให้ชุมชนเมืองต้องมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

12

“การปลูกต้นไม้ ต้องอาศัย แสง ที่เสมือนเป็นพลังให้กับชีวิตทุก ๆ อย่างบนโลก ต้นตอของพลังงานทุกชนิดล้วนมาจากแสง แสงเป็นเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ให้เติบโต จึงไม่น่าแปลกใจที่บางคนนับถือแสงอาทิตย์ให้เป็นถึงเทพผู้ให้ชีวิตและลมหายใจ” เจ้าของร้านสวนในฝันกล่าวด้วยสีหน้าเป็นมิตร พร้อมยังเล่าต่ออีกว่า

“เราตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้นไม้ออกดอก ดอกไม้คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเพื่อความหมายบางอย่าง เราสนใจความงามอันหลากหลายเหล่านั้น เพราะเชื่อว่านั่นเป็นเหตุผลที่ดอกไม้ไม่เคยหายจากชีวิตประจำวันของเราไปไหน ดอกไม้นั้นสวยงามเหมือนกัน ต่างเพียงว่าใครเป็นคนมอง”

คงเพราะสิ่งนี้เอง คุณตุ่นจึงเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอิบ สีหน้า แววตาที่สุขสงบ เยือกเย็น อ่อนโยน ร่างกายผอมเพรียว ทว่าแข็งแกร่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลูกต้นไม้ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

การใช้พืชพรรณต่าง ๆ ประกอบอาคารบ้านเรือน นอกจากความสวยงามแล้ว ยังให้ประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างหลากหลาย ตั้งแต่ช่วยลดความร้อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยพืชพรรณที่ปลูกไว้จะทำหน้าที่เป็นแผงบังแดด หรือฉนวนกันความร้อนที่ดี เนื่องจากใบไม้ที่ปกคลุมช่วยป้องกันแดดไม่ให้ส่องผ่านสู่อาคาร ช่วยลดฝุ่นละอองและสารพิษบางชนิด พืชพรรณบนผนังและหลังคาจะช่วยสร้างสุนทรียภาพและมุมมองในการพักผ่อนสายตาได้ดี ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะมีการพัฒนานวัตกรรมปลูกต้นไม้ในอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

เรื่องและภาพ รัตติยา เชษฐราช

หมวดหมู่:บทความ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.