ข่าวที่น่าสนใจ

ตำรวจชี้เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถมีความผิด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

 

ตำรวจ สภ.เขวาใหญ่ จ.มหาสารคาม ชี้เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถผิดกฎหมาย ด้านอาจารย์นักกฎหมายยันการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถมีความผิดทั้งรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท ยกเว้นใช้โทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาเท่านั้น

จากกรณีพบการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่บ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์ เล่นแอพพิลเคชั่น และถ่ายรูปเซลฟี่ เป็นต้น

พันตำรวจโท ธีระวัฒน์ อามาตย์สมบัติ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในกรณีที่เล่นโทรศัพท์ขณะขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีความผิดตามมาตรา 43(9) พรบ.การจราจรทางบก มีโทษปรับ 400 – 1000 บาท

ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเจ้าหน้าตำรวจได้มีการประชุมเพื่อตั้งนโยบายในการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและการไม่สวมหมวกกันน็อค คือ ครั้งแรกถ้าพบเห็นจะมีการจดชื่อสกุล คณะ สาขาที่เรียนส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นการตักเตือน หากพบครั้งที่ 2 จะมีการให้บำเพ็ญประโยชน์ แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือก็จะเกิดการหักจิตพิสัย

ด้าน ดร.วนิดา พรมหล้า อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กฎหมายมีการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ โดยกำหนดข้อยกเว้นไว้กรณีเดียว คือ กรณีการใช้งานโดยผ่านอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น และการขับรถนั้นให้รวมถึงแม้กระทั่งขณะที่รถจอดติดสัญญาณไฟแดงถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษ คือ จะต้องได้รับโทษปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท

ดร.วนิดา กล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสามอย่างประกอบกันคือ (1) การมีตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในส่วนของการใช้โทรศัพท์มือถือ ประเทศไทยมีกฎหมายแล้วคือ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (2) เมื่อมีกฎหมายกำหนดชัดเจน คนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (3) กฎหมายที่มีนั้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาสังคม เพราะแม้ว่าการมีกฎหมายดีแต่หากคนในสังคมเพิกเฉยหรือไม่เห็นด้วย ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ การที่จะทำให้คนปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

นอกจากจะต้องทำให้กฎหมายมีสภาพบังคับ คือหากไม่ทำตามจะมีโทษ ลงโทษแบบเคร่งครัด ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คือ โทษจะต้องหนักพอสมควร เช่น โทษปรับ ตั้งแต่ 400 ถึง 1000 บาท อาจไม่เพียงพอที่ทำให้คนเกรงกลัว เพราะเป็นเพียงการไปชำระค่าปรับในจำนวนที่ไม่มากเพื่อจบเรื่อง

“ดังนั้นอาจต้องมีการเพิ่มโทษปรับที่ค่อนข้างหนักและสูง ซึ่งเป็นไปได้เพราะความผิดต่อการจราจรนั้นผลของมันกระทบต่อสังคมส่วนรวม การใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องของผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และนอกจากจะมีความเคร่งครัดเรื่องโทษ สภาพบังคับแล้วนั้น การสร้างความเข้าใจและการเฝ้าติดตาม ตรวจตราก็มีผลอย่างมากต่อการทำตามกฎหมาย กล่าวคือ อาจจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เช่นเข้าใจเกี่ยวกับโทษ เกี่ยวกับผลกระทบ เข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกหากจะต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และนอกจากนั้นก็มีการเฝ้าติดตาม ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้คนระลึกอยู่เสมอถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และก็จะช่วยให้คนมีความสมัครใจที่จะทำตามกฎหมายมากขึ้น” ดร.วนิดา กล่าวทิ้งท้าย

นายอนุพล สุพรรณภูวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ไม่คิดว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นปัญหาในการขับรถหรือการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น เพราะเวลาขับรถก็จะมีบ้างในการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นขณะติดไฟแดง หรือ โทรคุยกับเพื่อน แต่ทุกครั้งก็จะมีสติในการขับรถตลอด หรือ บางทีก็จะใช้หูฟังในการคุยธุระ เพราะเลี่ยงที่จะไม่รับโทรศัพท์ไม่ได้

นายธนพนท์ แก้วกันยา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ใช้ถนน กล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงโดยเฉพาะผู้หญิง เพราะเวลาขับรถมักเล่นโทรศัพท์เพลินจนอาจจะเสียสมาธิในการขับรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อตนเองและผู้อื่นได้ ส่วนตนเวลาเห็นคนอื่นเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถก็จะระวังตัวเองเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต

นางสาวมัณทนา บุบผาสังข์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ใช้ถนน กล่าวว่า เห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อย บ้างก็เล่นจนถึงเวลาไฟเขียวแล้วไม่ยอมไป ก็จะมีการบีบแตรไล่บ้างให้เขารู้ตัว หรือบางครั้งเจอกับคนใกล้ตัวก็จะคอยเตือนว่าเวลา

ขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์ ส่วนตัวมีบ้างเวลามีคนโทรมาขณะขับรถจักรยานยนต์ ก็จะจอดเกือบทุกครั้งเพื่อรับโทรศัพท์เพื่อเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: