เดือน: มกราคม 2017

นิสิต มมส นิยมซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าร้าน 20 บาท แม้ไร้ มอก. ชี้ไทยไม่สามารถควบคุมการขายสินค้าที่มีมาตรฐานครบถ้วนได้

นิสิต มมส นิยมซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าร้าน 20 บาท แม้ไม่ […]