เดือน: เมษายน 2017

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนพี่น้องชาว มมส ร่วมชมงาน “ นิทรรศการภาพถ่ายบุคคล ” ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนพี่ […]

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Dankook University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

            มหาวิทยาลัยดันกุ๊ก  (Dankook Univers […]