ข่าวที่น่าสนใจ

วิถีภูมิปัญญาอีสาน สืบสานผ่านเหล่าเยาวชน ดีจัง อีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์ : เรื่องกินเรื่องใหญ่

ปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เด็กและเยาวชนเยาวชน ส่งผลให้หันไปให้ความสนใจวัฒนธรรมใหม่ ๆ มากเกินไป จนทำให้หลงลืมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจต่อกันได้จากการสื่อความหมาย ของวัฒนธรรม การตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมไทยตลอดจนการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนในสังคมใดสังคมหนึ่งเห็นว่าดีแต่ในอีกสังคมหนึ่งอาจเห็นว่าไม่ดีไม่เหมาะสมก็ได้ วัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อกันได้ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนทำให้ความใกล้ชิดกับผู้คนรอบ ๆ ตัว ลดน้อยลงไปตามด้วย

มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์: เรื่องกินเรื่องใหญ่ จึงตระหนักถึงคุณค่าของวิถีภูมิปัญญาอีสาน และได้นำเสนอผ่านวิถีอาหารพื้นบ้าน ศิลปะสร้างสรรค์ และสื่อพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานความสามารถของเด็ก และเยาวชนที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

9เด็กๆและเยาวชนร่วมกิจกรรมการทำตุงใยแมงมุม

“ดีจังอีสานตุ้มโฮม” เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ด้วยความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 5 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ลานวิถีอาหารอีสานกับแกงหน่อไม้ ขนมเทียนแก้ว จากจังหวัดมหาสารคาม ข้าวโป่ง บ้านแคนน้อย ยโสธร เรื่องราวของเกลือ และอาหารพื้นบ้านจากอุดรธานี โดนัดเขมร จากสุรินทร์ ปลาส้ม และหมูทุบของชาวกาฬสินธุ์ ส้มตำและปลาร้าทอด จากพื้นที่ศรีสะเกษ ขนมจีนจากพื้นที่ร้อยเอ็ด ลานศิลปะสร้างสรรค์ มีกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ การทำพัดกระดาษ ถักเชือกข้อมือ ตุงใยแมงมุม พวงมะโหตร และตาข่ายดักฝัน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีสาน วงแคน หนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน จากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว ของคณะเด็กเทวดา จังหวัดมหาสารคาม การแสดงสืบสานตำนานเมืองสุรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ละครเร่ การฉายหนังสั้น สารคดีผลงานของเด็กและเยาวชน

3แกงหน่อไม้

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญคือ เด็ก และเยาวชนเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ที่ครอบครัว และผู้ใหญ่ควรสนับสนุนและเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่พวกเขา
ด้านผู้ช่วยศาสตราจาย์

ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึง การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภาคอีสานที่จะเป็นกลไกสนับสนุนสำคัญของการสร้างกระบวนการรียนรู้ หนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

ขณะที่นายสิทธิเดช ผงสิริ แกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮม นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เยาวชนในเครือข่ายภาคอีสานได้ทำงานสื่อสารสร้างสรรค์ เรียนรู้ศักยภาพของตนเองที่เป็นกำลังสำคัญสร้างการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน และสังคมได้ นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนการสร้างสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน ทำให้พวกเขาเห็นถึงความความสำคัญที่จะร่วมสืบสานรากเหง้านี้อย่างภาคภูมิใจ

มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์: เรื่องกินเรื่องใหญ่ สะท้อนความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนได้สร้างสรรค์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญา รากเหง้าของตนเองอย่างรู้คุณค่าสื่อสารสู่สาธารณะ ในท้ายที่สุดแล้วพลังของเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมและชุมชน

11หนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน จากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์.JPG

นวพรพรรณ สมบัติภักดีรัตน์ : รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: