มมส จัดกิจกรรมวันไหลสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันไหลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “เอ้ มรดกถนนดอกคูนเมืองอีสาน มหาสงกรานต์รวมใจวันไหล มมส” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย, การประกวดเทพีสงกรานต์, การสรงน้ำขอพรพระกันทรวิชัย, การลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่, การแห่ขบวนสงกรานต์, และกิจกรรมการเล่นน้ำบนถนนดอกคูน

18042716_1481598061891199_830267240_o
โดยเวลาประมาณ 09.00- 12.00 น. มมส ได้จัดกิจกรรมการสรงน้ำขอพรพระกันทรวิชัย, การลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่, การประกวดก่อเจดีย์ทรายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสาน, และกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ได้นำตัวแทนจากแต่ละคณะ ส่งเข้าประกวดจำนวน 18 คน ได้แก่ ตัวแทนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิทยาการสารนสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะการบัญชีและการจัดการ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, และคณะเภสัชศาสตร์ มีจำนวนสองคณะที่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดได้แก่ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

18015618_1481611835223155_179607295_o.jpg

ช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.00-16.30 น. กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ จำนวน 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนขององค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์, คณะวิทยาการสารนสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะการบัญชีและการจัดการ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง, คณะศึกษาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, และคณะเภสัชศาสตร์ ตามลำดับ ระยะทางในการเดินขบวนจุดเริ่มต้นจากถนนโค้งตลาดนัดคลองถมและสิ้นสุดขบวนบริเวณอาคารพละศึกษา มมส

18042817_1481612715223067_1427700123_o

และช่วงเย็นของวันไหลสงกรานต์ เวลา 16.30-21.00 น. โดยประมาณ เป็นกิจกรรมการเล่นน้ำบนถนนดอกคูน ณ ถนนเส้นหน้าอาคารพละศึกษาและบริเวณด้านหน้าอาคาร บรรยากาศภายในงาน มมส ได้จัดให้มีเวทีการแสดงดนตรีวงลูกทุ่งหมอลำและนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำให้ความชุ่มฉ่ำแก่นิสิตที่ไปร่วมงานวันไหลสงกรานต์ มมส ประจำปี 2560 นี้
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันไหลสงการนต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ เอ้ มรดกถนนดอกคูนเมืองอีสาน มหาสงกรานต์รวมใจวันไหล มมส” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทยและอีสานที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน และยังถือได้ว่าเป็นการเป็นการรักษาจารีตประเพณีฮีต 12 คอง 14 ของคนอีสานอีกด้วย

18013030_1481598545224484_465618292_o

สุรัสวดี มุละสิวะ : รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: