ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเชิญร่วมชมงานมหกรรมนำเสนอผลงาน รายวิชา หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน 

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานมหกรรมนำเสนอผลงาน รายวิชา หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.00-17.00 น. โดยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน เข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ ออกร้าน ผลงานนิสิต การแสดงจากนิสิต

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนได้มีเวทีแสดงศักยภาพ เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และเครือข่ายนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญร่วมกันเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

จุฑามาศ อินกกผึ้ง : รายงาน

(ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: