ข่าวที่น่าสนใจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มมส เชิญร่วมงาน Thesis of the Year 2016 “เฮาเฮ็ดเฮาโชว์” นิทรรศการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบนฤมิตศิลป์ที่สุดแห่งปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและออกแบบนฤมิตศิลป์ที่สุดแห่งปี ปีการศึกษา 2559 โดยเรียนเชิญอาจารย์และผู้มีเกียรติ ร่วมงานนิทรรศการ Thesis of the Year 2016 ภายใต้คอนเซ็ป “เฮาเฮ็ดเฮาโชว์”

เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบของนิสิตประจำปีการศึกษา 2559 และแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบระหว่างทางคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมฯ กับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่วงการนักออกแบบ 4.0” สนับสนุนโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเสวนาก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการออกแบบมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 08.30 น. – 18.00 น. รวมไปถึงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีสุดท้ายจนถึงเวลา 23.00 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

โดยมีกำหนดการคือ

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับอาหารว่าง

เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดย อธิการบดี และคณบดี นำเสนอผลงานการเรียน

การสอนที่ผ่านมา

เวลา 09.15 – 11.00 น. ประกาศผลและนิสิตขึ้นรับรางวัลและนำเสนอผลงานบนเวที

เวลา 11.00 – 11.30 น. มอบรางวัล The Best Thesis of the Year 2016 และรางวัล

Thesis of the Year 2016

เวลา 11.30 – 12.00 น. นำชมผลงานนิทรรศการ Thesis 2016

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น. เสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่วงการนักออกแบบ 4.0” สนับสนุนโดย TCDC

เวลา 14.30 – 15.30 น. Last Lecture โดยอาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลสวัสดิ์

เวลา 15.30 – 16.30 น. พิธีถอดไท ถอดตุ้งติ้ง

เวลา 16.30 – 17.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

เวลา 17.30 – 18.00 น. พิธีผูกแขนนิสิตชั้นปีสุดท้าย

เวลา 19.30 – 20.00 น. ลงทะเบียนเข้างานเลี้ยง Bye Nior

เวลา 20.00 – 20.30 น. พิธีเปิดงานเลี้ยงโดย ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดี

เวลา 20.30 – 22.30 น. กิจกรรมการแสดง

23.00 น. พิธีปิดงาน

นิทรรศการ “Thesis of the Year 2016” เป็นงานที่จะเชื่อมโยงศิลปะการออกแบบทุกแขนงได้อย่างไร้ขีดจำกัด ให้เราได้สัมผัสผลงานการออกแบบอย่างใกล้ชิด และสามารถสร้างความสนุกสนานและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคนที่เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปะ ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนตลอดมา

 

ธนาภรณ์  เสนาเพ็ง : รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: